http://nordmorehistorielag.no/nordmore-historielags-krigsarkiv/

Flere har spurt om hvem James Luther var. Johan B. Siira har skrevet et kort notat om tysk/amerikaneren som bodde i Kristiansund:

JAMES LUTHER
Nordmøre Historielag har en del materiale om tyskeren James Luther i sitt krigshistoriske arkiv.
Luther var født i USA og hadde engelsk mor. Senere flyttet han til Hamburg og drev som kjøpmann i fiskebransjen. I slutten av 1939 og første del av 1940 oppholdt han seg flere steder på Vestlandet. 13. desember 1939 oppholdt han seg i Måløy. Da tyskerne angrep Norge 9. april oppholdt Luther og hans mor seg i Kristiansund. Ved angrepet på Kristiansund 28. april bodde han på Grand Hotell, og her ble han arrestert. Det ble påstått at han signaliserte til de tyske flyene fra hotellrommet sitt, men dette er nok fri fantasi. Bombingen av byen gjorde at Luther ble sendt til fangeleiren Varde på Bruhagen.
Luther ble utlevert sammen med de andre tyske fangene i begynnelsen av mai 1940. Senere under krigen oppholdt han seg flere steder i Norge, herunder Trondheim. Det er mest sannsynlig at han arbeidet for tyske myndigheter under sitt opphold i Norge som fiskeoppkjøper.
Halfdan Backer (Kristiansund) ble godt kjent med Luther under hans opphold i byen. Backer hadde aldri mistanke om at tyskeren var spion, men antok at han hadde en viss rapporteringsplikt som tysker.
Etter krigen ble James Luther arrestert og satt bl.a. i fangeleiren på Skjærtangen på Innlandet. Sist vi vet han var i Kr. Sund var 20. mars 1946. Da var han tolk for engelske styrker. Senere ble han overflyttet til Akershus festning en kort periode for så å bli sendt hjem til Tyskland. Det ble aldri bevist at Luther var tysk spion under sitt norgesopphold.
Etter krigen fortsatte Luther som fiskehandler i Hamburg. Han døde i 1967.

Kristiansund 8. September 2018
J. B. S.

Mange vil finne opplysninger i Krigsarkivet gitt av personer fra hele Nordmøre.

%d bloggere liker dette: