BØKER

Det er laget årbøker fra starten av historielaget i 1920. Historielaget har publisert kildeskrifter (kopi av eldre skrifter), temabøker og Nordmørskalendere. Nedenfor finner du en oversikt over innholdsfortegnelsene i årbøker.  For å kjøpe kan du kontakte oss på: post@nordmorehistorielag.no

Årbøkene fra 1920 til 2015 er digitalisert av Nasjonalbiblioteket:

https://www.nb.no/search?q=%22Nordmøre%20historielag%22&mediatype=tidsskrift

 

REGISTER 1921 – 1940 ÅRBØKER

 

Årbok 2021

Innhold

 1. Lokalhistoriske ressurser. Sverre Jansen
 2. Gullalder og krisetider, rik og fattig i Kristiansund. Karsten Alnæs
 3. Ferjeruta på Vinjefjorden 1961-1968. Terje Holm
 4. Lokalrutefarten til fiskeværet Grip. Ole Jørgen Wirum
 5. Samarbeidsprosjektet med Atlanten videregående skole. Borghild Moe
 6. Kristiansund lufthavn, Kvernberget. Anne Marte Halset
 7. Fabrikken på Nordvika. Terese Tuven
 8. Fiskeri- og havbrukspionerene. Emma Sørensen
 9. Nålsundkanalen. Auden Boksasp
 10. Senator Henry M. Jackson – «Nordmøring» på maktens tinder i USA. Kåre Folde
 11. Nergata 22 – en fugl fønix på Nordlandet. Per Øyvind Iversen
 12. Peder A. Rensvik – et liv viet til musikk og kultur. Åge Olsen
 13. Bruene over Meløysundet og Skorpavalen i Kristiansund. Ove Bjerkan
 14. Prolog til 100-årsjubileet i 2020. Hedvig Rossbach Wist

Årbok 2020

Innhold

 1. Det er skip som gjelder. Sverre Jansen
 2. Nordmøre Historielag gjennom 100 år. Tor Larsen
 3. Harry Mathisen – en banebrytende byggmester. Edvin Bakken
 4. Politikere jeg har møtt. Asbjørn Jordahl
 5. Melland Fort – da krigen kom til Finset. Johannes Finset
 6. Vandring i litterære fotspor. Hedvig Wist
 7. Jagerflykollisjonen over Ertvågøya i 1956. Kåre Folde
 8. Ballgjengen i Oslo. Yngve Soleim
 9. D/S Wanjas siste reise i oktober 1939. Ida Sofie Gjøstøl Strømsvåg
 10. Ivar Loennechens dagbok. Solveig Wang
 11. Kuliprisen 2020 til Helge Hegerberg. Sverre Janssen

Årbok 2019

Innhold

 1. En vandring i Nordmørshistorie. Sverre Jansen.
 2. Gardsbruk og gardbrukere på «gamle Nordlandet», Tor Larsen.
 3. Mørebåtene i Trondheimsruten. Thor Holten.
 4. Brødr. Bjerkan AS -møbler og tepper i sentrum. Ove Bjerkan.
 5. Wilhelm Dall – strategen for framtidens kommunikasjoner. Terje Holm.
 6. »Budstikka» – avisa for evakuerte i Straumsnes i 1940. Petter Ingeberg.
 7. Utgivelser fra Romsdalsposten fra 10. og 15. mai 1940. Redaksjonen.
 8. Fiskelimfabrikken på Nordholmen i Kristiansund. Einar Rolf Holm.
 9. Å være bossmann – et byeventyr. Aage E. Kvendseth.
 10. Annleggsarbeider i krigstid – byggingen av Reinseth kraftverk. Edvin Bakken.
 11. »Driva» (1963) – den første av Norges moderne pendelferger. Terje Holm.
 12. Nasjonalforeningen for Folkehelsen på Nordmøre før og nå. Rolv Sverre Fostervoll.
 13. Opprettelse av Nordmøre Historielags krigsarkiv. Hans Olav Brevig.
 14. Organist Edvard Bræin (1887-1957) – et 100 årsminne. Ola Bræin.
 15. Kristiansund Filatelistklubb 100 år. Gudmund Bratrud.
 16. Odd Fellow Ordenen 100 år i Kristiansund. Gudmund Bratrud
 17. Kuliprisen 2019 til Einar Oterholm.

Årbok 2018

Innhold

 1. Nyordning og nazifisering i Kristiansund 1940-1945, Bjørn Johan Jakobsen
 2. Noen lokale stedsnavn ved Gomalandet i Kristiansund, Ove Bjerkan
 3. Agnes Sognnæs eftf. – byens siste broderiforetning, Terje Holm
 4. Gamle mestre og glade amatører – lokale kunstnere, Arve Strømman
 5. Sunbåten «Rapp» – et 60 årsminne siden sjøsettingen. Einar Kr. Perrersen
 6. Etablering av Algea – en pioner innen tang og tare. Øyvin Dall-Larsen
 7. Byggingen av Skar Kraftverk 1917 -1920, Edvin Bakken
 8. Søster Amalie på Vonheim, Hedvig Wist
 9. 200-års jubileum i en ruinby. Petter Ingeberg
 10. Dalen gård – et historisk tilbakeblikk, Kjell Dønheim
 11. Ole Knudsen Engvig og hans fire barn, Per Øyvind Iversen
 12. Kuliprisen 2018 til Karle Gjernes
  Kvanne-Røkkum 90 år, Terje Holm
 13. Nordmøre Historielag – en ressurs, Sverre Jansen

Årbok  2017

Innhold

 1. Historieløst, Sverre Jansen
 2. Flaggskipet «Framnæs» gjennom 100år. Terje Holm
 3. Shetlandsgjengens virksomhet på Nordmøre, Ragnar Areklett
 4. Ikke alle prosjekter ble realisert. Ove Bjerkan
 5. Dyregod-dagene i Gjemnes. Ole E. Øverland
 6. Nordmøre Krisesenter gjennom 30 år. Anne Nilssen
 7. Akvakultur på Nordmøre – fremvekst av en ny næring. Lars Liabø
 8. Utflukt mes syn og sagn. Hedvig Wist
 9. Bildene forteller – historien om en billedskatt. Per Øyvind Iversen
 10. Døpefonten i Kirkelandet kirke. Marit Aakenes
 11. Historien om Draget. Magnhild K. Stokke
 12. Alt var ikke bedre før «for kvinnene». Astrid Mollan
 13. DS «Møres» forlis ved Svellingen i 1907. Tor Larsen
 14. Ved Aspabispens grav i Roma. Otto Roaldsett
 15. Kuliprisen 2017 til Odd W. Williamsen
 16. Veien videre- jubileumsportrett 1992 – 2017

Årbok 2016

Innhold

 1. Historielag og historieskriving. Sverre Jansen
 2. Fra tømmer og tjære til sild og klippfisk – Nordmøres vekslende økonomi. Aslak Kristiansen
 3. Grunnlaget for oljefesten i Kristiansund. Anton Monge
 4. Da Draugen kom – og hadde med seg et oljeeventyr. Kitty Eide
 5. Kvernes Stavkirke. Else Marie Bae
 6. Hva ville dere ha sagt Tord Åsbjørnson og Siggurd Oddson? Svein Arild Aae
 7. I samtale med Johan Tømmervåg. Sverre Jansen
 8. Nitti år – ikke til å tro. Sverre Jansen
 9. Hans Kristiansen – lektor, dikter og nordmøring. Ola Johan Bræin
 10. Haugianeren Ole Fladvad på gården Brunsvika. Astrid Mollan
 11. Apotekerholmen, Ove Bjerkan
 12. Bevaring av Sundbåten «Rapp». Terje Holm
 13. Jeg er kun en husmannsgutt fra Tingvoll og har intet å skryte av. Kjell Dønheim
 14. Vi møtes på Broadway – et tidsbilde fra 1950-tallet. Hedvig Wist
 15. Fakkeltog på nyttårsaften og fire land på en formiddag. Petter Ingeberg
 16. Nordmøre Historielag – 25 år i 1945. Olaf Yderstad
 17. Vidalshaugen. Astrid Mollan og Anne Lise Tømmervåg.
 18. Kampen for å bevare den tekniske gøgskolen og bedre samarbeidet på Kristiansund vg skole1996/97 – 1999. Øyvind Wæraas

Årbok 2015

Innhold

 1. Hva er det som kjennetegner nordmøringen? Sverre Jansen
 2. Tradisjonsmat fra Nordmøre. Marie Sundet
 3. Hengebrua. Ove Bjerkan
 4. I fortida er dei røter festa, som notida skal bygge framtida på. Kjell Fredly
 5. Oppvekst og skoleår på Gomalandet fra 1945 til 1955. Tore Grønseth
 6. Aurgjeldingen som vart lensmann på Frøya. Kenneth Kiplesund
 7. Terror som bærende strategi, Ragnvald Volds to politiske bøker fra 1930 tallet
 8. Tenåring og skoleelev i krigsårene. Hedvig Wist
 9. Når begynte krigen for meg? Alv Jacob Fostervold
 10. De første tyske krigsfangene i Norge. John Kuløy
 11. Ole Elias Egge, fotograf og dirigent i Kristiansund. Tor Larsen

Årbok 2014

Innhold

 1. Vi ser fremover. Leder Sverre Jansen
 2. Om Olav Areklettt sine opplevingar under krigen, Ragnar Areklett
 3. «Tingvollfjordens hvite svane». Terje Holm
 4. En rabiat advokat. Gunnar E. Kristiansen
 5. Aspens fiskebasseng. Ove Bjerkan
 6. Bergsøy bedehus- et tilbakeblikk. Elfrid Måløy
 7. Unni – jenta på fyret. Anne Lise Tømmervåg
 8. Kristiansundar med eigen park i Trondheim. Eivind Hasle
 9. Min bestefar Ole Marius Mollan senior. Astrid Mollan
 10. Gomalandet – badelivets gleder. Ove Bjerkan
 11. Under og over fjord og fjell. Hedvig Wist
 12. Da tannverken redda livet mitt. Einar K. Pettersen
 13. Litt om Nordmøringer og andre nordmenn i krig og fred for sitt nye fedreland, Amerika. Kjell Dønheim
 14. Gravferda til John Neergård. Nils Tore Leivdal
 15. Bautasteinen til John Neergård. Nils Tore Lei

Kildeskrift

Innhold

 1. Kildeskrifter fra Nordmøre historie. OM CHRISTIANSUNDS KJØBSTÆD 1796 skrevet av Fredrich Wilhelm Thue. Orginalmanuskriftet ble trykt i Typografisk Journal for Norge 1796 og 1801. Denne boken bygger på en faksimile av en original fra Nordmøre museums arkiv, og den utgis av Nordmøre Historielag og Nordmøre museum med støtte fra Jan H. Leithes minnefond

Kildeskrift

Innhold

Ole A. Furu: Krambugutten som ble finansminister.  «Livsendringer» skrevet 1921-22 med et tillegg om Hans O. Neeraas.

Oppvekst i Sunndal og Ringvoll fra 1845. Cand. jur. 1867. Advokat og ordfører i Kristiansund 1868-95. På Stortinget 1880-88, Statsråd 1889-95, Fylkesmann i Akershus til 1918.

Årbok 2013

Innhold

 1. Nyutgivelser av lokalhistorisk litteratur. Tor Larsen
 2. Ole A. Furu: Krambugutten som ble finansminister. Odd W. Williamsen
 3. Stemmerettsjubileet 2013. Odd W. Williamsen
 4. «Byens mødre må du konsentrere deg for å oppdage». Eivind Hasle
 5. Arnt J. Thingvold og sønner- skippere og redere. Øivind H. Thingvold
 6. Brenn(e) ball/kar(r)a jordball på Nordmøre. Ola Stemshaug
 7. Aukrasangen. Jørgen Hoff-Jenssen
 8. Minde Hagekoloni 1920 – 1940. Thor Larsen
 9. Gårds- og stedsnavnet Bremsnes. Jakob Arne Dahlen
 10. Rettskrivninger og jeg. Hedvig Wist
 11. Postkort utgitt av fotografen Ole O. Ranheimsæter. Gudmund Joar Bratrud
 12. Valsøyfjord Totalavholdsforening stiftet 1886? N. H
 13. Engelsk angrep 1808: to loser – to skjebner. Odd W. Williamsen

Årbok 2012

Innhold

 1. Nyutgivelser av lokalhistorisk litteratur. Rolf Kulbotten
 2. Den forbannede klippfisken ! Odd Williamsen
 3. Postkort utgitt av tilreisende fotografer og utgivere- Gudmund Joar Bratrud
 4. Gjennom Nordmør, aar 1773. Gerhard SSchønning
 5. Korsmo i Kristiansund. Johan Tømmervåg
 6. Jespersens ABC fra 1879. Rolf Kullbotn
 7. Den norske allmueskolen på slutten av 1800 tallet. Rolf Kulbotten
 8. Litt av en historie. Einar Kr. Pettersen
 9. 40-årsminner fra EF-kampen i Sunndal 1972. Ola Bræin
 10. Hurtigruteminner. Hedvig Wist
 11. Samuel Hoggmann – statskirug i Christiansund
 12. Om våre Fordædres ældste Tidsregning. Primstaven og Mærkedagene- Prog. P.A. Munch
 13. K – soldatene. Rolf Kulbotten
 14. At far min kunne gjera det gilde han hev gjort—-.Arild Jørgenvåg
 15. Kvitnes fyr – historie og beboere. Tor Larsen

Årbok 2010

Innhold

 1. Nordmøre Historielag 90 år. Hedvig Wist
 2. Nordmøre Historielag 90 år, Nordmøre Museum
 3. Folkediktnings paa Nordmør, Edvard Langset
 4. Johan Ernst Gunnerus, Rolf Kulbotten
 5. Frei kirke til nedfalls 1763, Odd W. Williamsen
 6. Chatarina Charlotte Schmedling, Erling Solem
 7. Vant i Lotto. Ble Nordmøringer. Odd W. Williamsen
 8. Uhyggelig og skremmende. Einak Kr. Pettersen
 9. Trappegaten. Hedvig Wist
 10. M/K «Svanen»: ei reketrålarskjøyte som blir museumsbåt. Harrald A. Kalland
 11. Ord og uttrykk. Jacob Arne Dalen
 12. 136 sjøfolk fra Nordmøre omkom under 2. verdenskrig. Øyvind Wæraas
 13. Forhandlingsprotokoll fra losje «Kristvik» nr 155 Averøy. Eivind Hasle
 14. Brannvesenets oppbygging og funksjon på Nordlandet og i byen forøvrig i eldre tid.  Arild Jørgenvåg
 15. KRISTIANSUND- Klippfiskstaden som tyskarna brane reser seg igjen. Karl-Hampus Dahlstedt
 16. Guttedager i Kristiansund. Johan Gustav Gjøen
 17. Blant sund og skjær og fiskevær. Fyr Gullik Dahlstedt

Årbok 2009

Innhold

 1. En uvanlig stjerneformet røys ved Edøya Havn. Smøla kommune. Terje Stafseth
 2. Hvem skapte byen? Johan Tømmervåg
 3. Renning på bomme. Jørgen Hoff-Jenssen
 4. Theodor Caspari. Hedvig Wist
 5. Kristiansund, Molde og elektrisiteten, del 2. De. Ing. Rune Aasgaard
 6. Born in 1958. Still going strong. Einar Kristian Pettersen
 7. Gullringar og glasbeger. – Gåver og alliansar på Nordmøre i eldre jernalder. Trond Meling
 8. Krigerske Sunndalinger. Jarle Stavik
 9. Eidsvollsmannen Johan Moses. Odd W. Williamsen
 10. Utdrag fra Holdningskampanjen blant lærere og prester på Nordmøre under 2. verdenskrig (del 2). Informasjon samlet av Ragnar Areklett
 11. De norske offiserers skole i Schildberg 1943 – 45. Rolf Kulbotten
 12. Om båter jeg har vært mrd (del 2). Harry Hansen
 13. Tanker om en svunnen tid. Arild Jørgenvåg
 14. Tingvoll museum – eit ope og levande museum

Årbok 2003

Innhold

 1. Monumentets tale. Hedvig Wist
 2. Tale på Innlandets gravsted 17. mai 2003. Jan H. Leithe
 3. På sporet av den eldste bosetningen i Kristiansund. Anne Haug
 4. Ein skulestrid i dei fredelege 50-åra. Odin Hals
 5. 17. mai i Kristiansund 1814-1905. Aslaug Husby-Lundn
 6. Minneoppgåve ( frå Gjemnes). Odd Nilssen
 7. Kristiansundsforfatteren Oddlaug Eikrem. Hedvig Wist
 8. Soga til Tingvoll statsrealskole og litt om Tingvoll Gymnas. Ragnar Dybvik
 9. Nicolai Hanson på vei til – og i Antarktis 1898-99. Reidun Husby
 10. Averøy – og landemerke som Averøy gav namn. Einar M. Langseth
 11. Det kommunale styre i Kristiansund 1940-45. Johan Tømmervåg
 12. Guten og kvalen. Einar M. Langseth
 13. Bombingen av Kristiansund N. I storkrigens strategi. Sverre Hartmann
 14. Trekk fra gården Trodals historie. Kåre Settemsdal
 15. Sjøkorpset (Ynglingeforeningen). Martinus Dyring Ansnes
 16. På skøyter på Rensvikvatnet. Jørgen Hoff-Jenssen
 17. «Boys Band« Martinus Dyrhaug Ansnes
 18. Dr. Johannes Sigurd Øvrelid. Halfdan L. Backer
 19. Til Egil Husby 90 år. Hedvig Wist

Årbok 1998

Innhol

 1. Hans Hyldbakk. Omtaler av Odin Hals, Hedvig Wisr, Aslaug Husby Lund, Jan H. Leithe og Jostein Molde
 2. Turist med «Tourist». Hedvig Wist
 3. Rektoren i sjefsstolen. Arne Grimstad
 4. Artist av verdensformar. Arne Grimstad
 5. Hjemmestyrkene i Kristiansund og Nordmøre. Emil Rognskaug
 6. Kirkelig straff for fødsler utenfor ekteskapet på 1700 tallet. Randi Holden Hoff
 7. Grav med båt fra vikingtid funnet ved Mo kirkr Surnadal. Rut Helene Langbrekke Nilsen
 8. Hamnes notlag – sildefiske i 1940. Kåre Settemsdal
 9. Litt om ølboller. Kåre Settemsdal
 10. Barndomsminner fra Surnadal. Gerda Sande
 11. Fylkeskulturprisen 1997. Hedvig Wist
 12. Begrepet kutur. Egil Husby

Årbok 1999

Innhold

 1. I humanitetens tjeneste. Terje Hals
 2. Besøk i brannlidt by, 1940-1950. Hedvig Wist
 3. Jødisk innvandring til Møre og Romsdal og Kristiansund. Sonja Borøchstein Bjørbak.
 4. Surnadalspresten Nils Jørgenson. Endre Holten
 5. Frå nordmørs-soga. Endre Holten
 6. Frontkempere. Randolf Alnæs
 7. Sagn og fortellinger. Gårds- og slektshistorie. Lars B. Vatten
 8. Kistemaleren Jacob Tokle – den siste propietær i Ytre Stangvik. Kåre Settemsdal
 9. «Lerka». Aslaug Husby Lund
 10. Minner om Edvard Bræin. Arild Jørgenvåg
 11. På brannsyn hos hain Gammel-Bræin. Arild Jøgenvåg
 12. Johan Lauritz Thoresen. Arild Jørgenvåg
 13. Den eldste frokostklubben i Kristiansund. Egil Husby
 14. Gamle Grip. Hedvig Wist
 15. Gripboka. Jan H. Leithe
 16. Ei helsing til Ingeborg Åsen Vatten. Sverre Jørgenvåg
 17. Ingeborg Åsen Vattens forfatterskap. Ingar Knudtsen
 18. Minneord Henrik Sverdrup. Jan H. Leithe
 19. Emil Herje. Jarle R. Herje
 20. Minneglimt fra Frøland. Ålvundfjord i 1940-50 åra. ls

Særtrykk av Årbok 1985

Innhold

Et «BALAKLAVA» i Kristiansund. Om Mellemverftet i Kristiansund. Karl Ragnar Gjertsen.

Årbok 1983

Innhold

 1. Frå folkeleg draktskikk på 1800 -talet til dagens kvinnebunad. Målfrid Grimstvedt
 2. Fornminner på Kuløy. Kurt Alterskjær
 3. Eit nordmørsk fiskeriområde på 1700 talet som befolkningssluk. Atle Døssland
 4. Isvintrar. Jon Snekvik
 5. Skomaker mellom by og land. Morten Skadsem
 6. Klostertradisjoner på Nordmøre. Kristen Bjerkhol
 7. Strandbuen og sildgarna hans. Bjarne Megård
 8. Det katolske altarskåpet i Aurkyrkja. Sivert Todal
 9. Personer fra Stokke i Gjemnes med tilknytting til Aspa-slekta. Jacob Arne Dahlen
 10. Micado Band, byens første jazz-band. H. C. Stokstad
 11. De eldste kystbeskrivelser over vårt distrikt. Arne I. Hoem

Årsskrift 1945

Innhold

 1. Sang ved De Trondhiemske Rekruters Afmarch den 7 de Juni 1808.
 2. Nordmre Historielag 25 år. Olaf Yderstad.
 3. Fra den moderne folkeskoles barndom på Nordmøre ( ca 1740 – 1773). Ivar Seljedal
 4. .Rosemaling på Nordmøre. Tora Sandal
 5. Om og fra Kjempes nrdmørsbeskrivelse. Ivar Tollan.
 6. Anders Clausen Gaas og sorenskriver Cornelius Clausen (Parelius). Nils Parelius.
 7. Kristiansunds museum under okkupasjon

Årsskrift 1957

Innhold

 1. Fra gamle dager på Nordmøre. W.M. Johannesen
 2. Valg og valgmenn i Frei og Grip. W.M Johannesen
 3. Om Bremsnes kirker siden 1600 tallet. Olaf Yderstad
 4. Spredt historikk. Olaf Yderstad
 5. Kulturverdier rundt omkring. Bidrag fra Kristiansund museum.

Kildeskrift

Innhold

Bidrag til Christiansunds Historie indtil 1814 av Dr. Ludvig Daae.

I denne boka kan du lese om de første utenlandske reisebeskrivelsene fra Kristiansund. En franskmann var her i 1799 og forteller om at han finner både fortreffelig vin og andre gode importvarer, og dette skyldes klippfisken som han ikke var noe særlig begeistret

 Årsskrift 1952

Innhold

 1. Folket på Mathiashaugen. Virumdalen. Nils Virum
 2. Henrich Philip Bauer. Læge i Surnadal i 30 år. M. Parelius.
 3. Ole Vig og Kristiansund. Olaf Yderstad
 4. Fladsetholmen. Kr. M. Williamsen
 5. Pust-Ascanius- slekten på Nordmøre. W.M. Johannesen
 6. Jacob Kristian Tokle. «Proprietæren», kunstmaleren og skribenten. Olaf Yderstad
 7. Fra museumsarbeidet

Årsskrift 1958

Innhold

 1. Fra gamle dager på Nordmøre. W.m. Johannesen
 2. Eitt og anna gamalt frå Batnfjorden. Sigurd Bjerkesett
 3. Eitt og anna gammelt fra Batnfjorden. Olaf Yderstad
 4. Garden Mork i Kvernes og ættene der. L. J. Mork
 5. Kva ei gamal skyssbok kan fortelje. Olaf Yderstad
 6. Fjellvegar til og frå Øksendal. A. E. Skrondal
 7. Sprdet historikk. En frivillig utskifting av skog og mark på gården Ulset i 1794. Olaf Yderstad
 8. Gamle skap i Nordmørsheimene.
 9. Røbeck-gården.

Årsskrift 1979.

Innhold

 1. Fra langskjera på Tustna i gamle dager. Om klippfiskarbeid i åra før første verdenskrig. Martin Sæterøy
 2. litt om dampstoppested i bøfjorden. Jon Snekvik
 3. Kristofer Kristofersen – politikar og forfattar, Jostein Nerbøvik
 4. Et ukjent militærkart over Kristiansund. Arne I. Hoem
 5. Litt om J. C. Richeliiieu og hans slekt. Arne I. Hoem
 6. Herr Anders Eriksen Kvernes. Kåre Avset
 7. Fire dokumenter om og av Anders Eriksen og Jacob Olsen Kvernes. Kåre Avset
 8. Litt om Aspa-Tryggeslekten. Yngvar Kjelstrup
 9. Litteratur fra og om Nordmøre, utkommet i 1978. Egil Husby
 10. Et utdrag fra «Hovedfags-, magistergrads- og spesialoppgaver om lokalhistoriske emner 1976 – 77». Egil Husby

Kildeskrift

Innhold

 1. Hagepioneren Tokle 1827-1838
 2. Nordmøre Historielag og Nordmøre Museum har fått trykket opp Jacob Christian Tokles hagejournal fra årene 1828-1833 som er en unik beskrivelse av hans arbeid med å etablere et imponerende hageanlegg på hjemgården i Stangvik. I journalen beskriver han hele prosessen fra å bestille frø til etablering og stell. Denne hagen ville ha vært et praktfullt anlegg også i dag. Boka er illustrert med fargerike tegninger. Tokle forteller detaljert om Grønnes-pæra i Stangvik, om Knudtzons import av busker og trær og om Knudtzons hageblomster. Han er den eneste kilden til at Leslie hadde med seg en mann fra Stangvik til å bygge ei røykovnstue i Skottland. Og det er han som kan oppklare at N. H. Knudtzon III i virkeligheten bestyrte sin fars handelshus fra hybelen i Hamburg allerede som 17-åring, og at han tok i bruk moderne grafiske virkemidler med fargerike logoer på flotte regningsblanketter. Tokle krevde inn avgift til staten for bruk av brennevinsdestillasjonsapparater, og har med lange lister som dokumenterer denne virksomheten.

Glimt fra krigens dager i Kristiansund 1940-45

 

Nordmørskalendere

Nordmørskalendere

 1. 1994: Kommunevåpen på Nordmøre
 2. 1992: Kommunalt folkestyre på Nordmøre
 3. 1991: Husmenn på husmannsplasser
 4. 1990: Nordmøringer på nøytralitetsvakt og i krig
 5. 1989: Undervisning og skole
 6. 1988: Jakt og fiske
 7. 1987: kommunikasjoner

Årsskrift 1970

En oplevelsens festlabyrint

Innhold

 1. Grand hotell i Kristiansund gjennom hundre år. 1895 – 1995. Egil Husby

Årbok 2007

Innhold

 1. Minneord om Aslaug Husby-Lund
 2. Glimt fra Tingvolls jernalder. Aud Beverfjord
 3. Sommer 1923. Martinus Dyring Ansnes
 4. Lykkejegerne. Lars Ramsey-Halle
 5. Om båter jeg har vært med. Harry Hansen
 6. Totalforlis i Østersjøen. Einar Kr, Pedersen
 7. Mot Shetland 1941. Martinus Dyring Ansnes
 8. På Kvalfangst i Sørishavet 1958-59. Kåre Settemsdal
 9. «Punctum» s forlis. Dag Rosvoll (innsendt av).
 10. På «bainn» Jørgen Hoff-Jenssen
 11. Radiooperatøren Bjørn Horsberg. Ragnar Areklett
 12. Første Straumsnesaksjon. Ragnar Areklett
 13. Den gamle Omsundbrua sett i historiens lys. Arild Jørgenvåg
 14. En bureiser på Tustna. Rolf Kulbotten
 15. Huler og hellere på Nordmøre – del 1. Ragnar Orten Lie
 16. Liljer i størknet blekk. Hedvig Wist
 17. Straumsnes bygdemuseum. Gunnar Rakstang
 18. Rindal Bygdemuseum. Kari-Elin Bolme Løfaldli

Årbok 2006

Innhold

 

Årbok 2005

Innhold

 

Årbok 2004

Innhold

Navn på bok – årstall.

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Årbok 2002

Innhold

 1. Minneord Hans Hyldbakk Jan H. Leithe
 2. Kjære venner av Nordmørsdikteren Hans Hyldbakk. Aslaug Husby Lund
 3. Tale ved åpningen av Operafestukene 2002. Statsminister Kjell Magne Bondevik
 4. Kjære operavenner! Ellen Horn
 5. Edvard Bræin (1887 – 1957) Ola Bræin
 6. Storviktråleren. Alfred Bech
 7. Barndomsglimt. Ola Svorken
 8. Nordlandets ungdomslag 1945 – 191 (del ii) Aslaug Husby lund
 9. Fange på Vollan og Falstad. Jan Backer
 10. Kammerråden fra Averøya. Endre Holten
 11. Levende fotspor. Hedvig Wist
 12. Trygve Brattelies opphold i Kristiansund. Einar Kr. Pettersen
 13. Drama i Åskard i eldre tid i forbindelse med fantefølge. Kåre Settemsdal
 14. Naustet. Jarle R. Herje
 15. «Tyv-joen». 29de november 1913. Einar Langset
 16. Minner drar forbi. Ivar Sæther
 17. Russeren- Arild Jørgensvåg
 18. Kleivakongen, Til Anne Karin Elstad, Peggy Kruse. Hedvig Wist
 19. Bjørnstjerne Bjørnson og Kristiansund. Jan H. Leithe

Årbok 2001

Innhold

 1. Hvorfor forsvant klippfiskbyen Kristiansund? Jørgen Øksenvåg
 2. Dordi Bergheim- en godt gjemt nordmørsskatt. Inngunn Norderval
 3. Først og sist i den norske realskole. Hedwig Wist
 4. Nordlandets Ungdomslag 1924 – 1944. Aslaug Husby Lund
 5. Tørking avklippfisk på Korsnesa. Einar Oteholm
 6. Minner fra bombinga av Kristiansund og tiden etter. Jan Backer
 7. Politisk likvidering eler naturlig død? Jan P. Knudsen
 8. Løveapoteket i Kristiansund gjennom 250 år. Anders Jensen
 9. Bjørnejakt i Settemsdalen. Kåre Settemsdal
 10. Knut Hamsuns opphold og korrespondanse i Kristiansund vinteren 1891 – 92. Hedvig Wist
 11. Havseilas og grotteforskning. Johan Hammond Rosbach
 12. På tomanshåns med Moses. Per Arne Westavik
 13. Nordmøre på norske frimerker. Gudmund Joar Bratrud
 14. Gode år i Kristiansund. Et tilbakeblikk på mellomkrigsårene. Leif Benjamin Hirsch
 15. Litt av hver om gamle «Løkka» Gislaug Kulø
 16. Tale ved åpningen av Operafestukene 2001. Statsminister Jens Stoltenberg
 17. Operapremier 2001. Hedvig Wist
 18. Tale ved bekransninen av de falnes minnestein i Krigslunden, Kristiansund N den 8. mai 2001. Alv Jacob Fostervoll
 19. Tale ved bekransingen ved minnesmerke over de falne fra bydelen Nordlandet 17. mai. 2001

 

Navn på bok – årstall.

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Aarsskrift1923

Innhold

 1. Grundig artikkel av Stiftskappelan L. A. Seljedal om Kirkerne i Sunndal prestegjeld, litt av deres historie gjennom tiderne.
 2. Olaf Yderstad skriver om Ole Gundersen Forseth, født i Øksendal. Han samlet og skrev av gamle skrifter, regnskaper, laget fortegnelser over alle Øksendalinger som dro til Amerika osv.
 3. Ein Nordmørs-prest. Hans Grønn Bull av Edvard Langset. Han skriver om den kjente presten som var prest på Nordmør fra 1780 til 1833. Han snakket bygdemålet istedenfor dansk på kirkestolen i Kvernes og Tingvoll
 4. Historien om «Mannbjørnen» og Tølløv Foldal i Segn og Soga, skrevet av Anders Todal. I 1923 var historien om bjørnen og skytteren allerede ca 150 år. Det er maleriske skildringer av kampen mellom bjørn og menneske.
 5. Tarekrigen av Olaf Yderstad. Dette er vel en krig som foregår i dag også? Omkring Christianssunds fattig-kasse.
 6. Regnskap aar 1799. Skrevet nøyaktig av fra originalen av Olf Yderstad

Navn på bok – årstall.

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Navn på bok – årstall.

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Navn på bok – årstall.

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Årskrift 1955

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Navn på bok – årstall.

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Navn på bok – årstall.

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Navn på bok – årstall.

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Navn på bok – årstall.

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Navn på bok – årstall.

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Navn på bok – årstall.

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Navn på bok – årstall.

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Navn på bok – årstall.

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Navn på bok – årstall.

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Navn på bok – årstall.

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Navn på bok – årstall.

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Navn på bok – årstall.

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Navn på bok – årstall.

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Navn på bok – årstall.

Innhold

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske

Navn på bok – årstall.

Årskrift 1955

 1. Goma før krigen
 2. Kristiansund mekaniske