Nordmøre Historielag har nå fått ordnet sitt arkiv. Mye av æren har Johan Siira. Han, Tor Larsen og Ove Bjerkan er arkivarer. Her er skolehistorie, krigshistorie, historie til kommunistpartiet lokalt og mye mer. Sitter du på arkivmateriale tar vi imot og arkiverer. Også gamle bilder.

Arkivets innhold

  • Retningslinjer for bruk av Nordmøre Historielags arkiv
  • Historielagets dokumentarkiv
  • Innholdsregister årbøker 1920 – 1940
  • Krigsarkivet

Retningslinjer for bruk av Nordmøre Historielags arkiv

1. Arkivet, som ligger i kjelleren under det tidligere biblioteket i sentrum, holder åpent etter særskilt avtale med en av arkivarene.
2. Arkivet inneholder årbøker, kalendre, andre utgivelser med nordmørshistorie, historielagets protokoller, og annet historisk materiale herunder lagets krigsarkiv.
3. I arkivet har du muligheter til å studere ovennevnte materiale da lokalet har bord, stoler og tilfredsstillende belysning.
4. Hjemlån tillates ikke, men det er muligheter for å kjøpe årbøker, kalendre og andre utgivelser til redusert pris dersom laget har mer enn 10 eksemplarer av de utgivelsene som ønskes kjøpt.
5. Veiledende priser (arkivarene kan innvilge kvantumsrabatt): Årets og fjorårets årbok blir full pris. Øvrige røde årbøker kroner 100. Gule årbøker kroner 25. Kalendre kroner 25. Øvrige bøker kroner 100.
6. Det finnes muligheter til kopiering av materiale for en pris av kroner 1 per ark. For øvrig er det strømuttak i rommet slik at medbrakt PC/skanner kan benyttes.
7. En av historielagets tre arkivarer vil være tilstede og behjelpelig.
8. Personer som driver forskningsarbeid, skal skrive historiske artikler og lignende kan få økt tilgang til arkivet ved henvendelse til styreleder. Den enkelte er selv ansvarlig for at materialet benyttes på en forsvarlig måte.
9. Ved bruk av materiale fra arkivet i bøker, artikler eller på internett, skal det alltid angis at stoffet er hentet fra Nordmøre Historielags arkiv.
10. Den arkivar som er tilstede i har myndighet til å håndheve ro og orden i lokalene. Det er ikke anledning til å parkere utenfor lokalet. Etter kl. 17.00 er det gratis parkering på Kirketomta.
Kristiansund 23. august 2018

Sverre Jansen
Styreleder

Bakgrunn for opprettelse av Nordmøre Historielags Krigsarkiv

Det var på NHLs årsmøte i Todalen 20. september 1975 at det ble bestemt å nedsette et utvalg for innsamling av krigshistorisk materiale for Nordmøre. Utvalget fikk følgende sammensetning:
– Henrik Sverdrup (Kr. sund), leder
– Kristen Bjerkhol (Averøy), medlem
– Hans Olav Brevik (Kr.sund/Molde), medlem
– Einar Sæter (Sunndal), medlem
Utvalget hadde i utgangspunktet flere medlemmer, men disse trakk seg av forskjellige årsaker.
Prosjektet ble avsluttet 14. mai 1979. Da bestod arkivet av 32 arkivbokser fordelt på 219 mapper. I tillegg kom en del litteratur og annet materiale.
Sverdrup (død 1999)skriver at det er utarbeidet et register for arkivet, men dette har gått tapt.
Utvalget la ned et stort og godt arbeid som resulterte i et omfattende krigsarkiv. På 1970-tallet levde fortsatt mange av krigsaktørene og andre som hadde beretninger fra okkupasjonsårene. I tillegg ble det samlet inn materiale fra arkiver i inn- og utland, fra aviser og tidsskrifter og fra andre kilder.
Krigsarkivet ble plassert i historielagets arkiv på Dalabrekka skole, og her sov det en Tornerose-søvn inntil 2016. Da ble Johan Siira forespurt av styreleder Sverre Jansen om han kunne ta en gjennomgang av arkivet for få om noen visste lenger hva det inneholdt. Det ble gjort og i 2017 var arbeidet utført, herunder utarbeidelse av en ny innholdsfortegnelse. I 2018 ble krigsarkivet flyttet til historielagets nye arkiv i kjelleren på det gamle biblioteket i kinobygget. Forhåpentligvis vil krigsarkivet fra nå av bli benyttet av både medlemmer og andre.
Johan  B. Siira

 

 

Henrik Sverdrup ( t,v) fikk i 1989 tildelt Kuliprisen fra Nordnøre Historielag for sitt engasjement og arbeid med å samle inn krigshistorien for Kristiansund. Til høyre Jan H. Leithe lagets mangeårige arkivar . Begge er gått bort. ( Foto: B. O. Angvik). Fra Brunsvika.net.

 

 

 

 

 

Se vårt dokumentarkiv

For å melde deg inn, klikk

Se vårt krigsarkiv

Tidens krav

Register 1921 - 1940 Årbøker