Vårt arkiv

Nordmøre Historielag har arkiv i kjelleren i det gamle Posthuset på Kongens Plass. Historielagets egne arkivarer, Johan B. Siira og Ove Bjerkan har jobbet mye de seneste årene for å fått orden og system på det vi har der. Nederst på siden her finner du linker til de ulike arkivene.

I våre arkiv finner du mye lokalhistorisk materiale fra Kristiansund og Nordmøre. Herunder bøker, hefter, lag- og foreningshistorie, krigshistorie og mye mer. Arkivet er tilgjengelig for både våre medlemmer og alle andre lokalhistorisk interesserte. Vi låner dessverre ikke ut, men noen bøker/hefter kan kjøpes eller kopieres.

 

Sitter du på arkivmateriale, tar vi gjerne imot og arkiverer. Dette gjelder også gamle bilder.

 

KONTAKT:

Johan B. Siira, mob.: 971 88 246

Ove Bjerkan, mob.: 952 95 279

 

ARKIVETS INNHOLD:

 • Retningslinjer for bruk av Nordmøre Historielags arkiv
 • Historielagets generelle arkiv
 • Innholdsregister årbøker 1920 – 1940
 • Krigsarkivet

 

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NORDMØRE HISTORIELAGS ARKIV:

 1. Arkivet, som ligger i kjelleren på det tidligere posthuset på Kongens plass, holder åpent på oppfordring. Kontakt arkivarene.
 2. Arkivet inneholder årbøker, andre utgivelser med nordmørshistorie, lagets protokoller, lags- og foreningshistorie samt annet historisk materiale herunder krigsarkivet.
 3. I arkivet, som består av to rom, kan du sitte og studere nevnte materiale da lokalene har bord, stoler og tilfredsstillende belysning.
 4. Hjemlån tillates ikke, men det er mulig å kjøpe årbøker, kalendre og andre utgivelser til redusert pris dersom laget har mer enn 10 eksemplarer av de utgivelsene som ønskes kjøpt.
 5. Veiledende priser (arkivarene kan innvilge kvantumsrabatt): Årets og fjorårets årbok blir full pris, for tiden kroner 350. Øvrige røde årbøker kroner 100. Gule årbøker kroner 25. Kalendre kroner 25. Øvrige bøker kroner 100.
 6. Pris for kopiering av materialet er 1 krone per ark. Det er strømuttak i rommene slik at medbragt pc og skanner kan benyttes.
 7. En av historielagets to arkivarer vil være til stede og behjelpelig.
 8. Personer som driver forskningsarbeid, skal skrive historiske artikler og lignende kan få økt tilgang til arkivet ved henvendelse til styreleder. Den enkelte er selv ansvarlig for at materialet benyttes på en forsvarlig måte.
 9. Ved bruk av materiale fra arkivet i bøker, artikler eller på internett, skal det alltid angis at stoffet er hentet fra Nordmøre Historielags arkiv.
 10. Gratis parkering på Kirketomta etter kl. 17.00 på hverdager.
 11. Nordmøre Historielags konto: 3930. 52. 73302. Vipps: 625510

 

Kristiansund 15. april 2021

Sverre Jansen

Styreleder

 

BAKGRUNN FOR OPPRETTELSEN AV KRIGSARKIVET

Det var på Nordmøre Historielags årsmøte i Todalen 20. september 1975 at det ble vedtatt å nedsette et utvalg for innsamling av krigshistorisk materiale for Nordmøre. Utvalget endte opp med følgende medlemmer:

 • Henrik Sverdrup (Kr. Sund), leder
 • Kristen Bjerkhol (Averøy), medlem
 • Hans Olav Brevig (Kr. Sund/Molde), medlem
 • Einar Sæter (Sunndal), medlem

Utvalget hadde i utgangspunktet flere medlemmer, men disse trakk seg av forskjellige årsaker. Prosjektet ble avsluttet 14. mai 1979. Da bestod arkivet av 32 arkivbokser fordelt på 219 mapper. I tillegg kom litteratur og annet materiale. Utvalget la ned et stort og godt arbeid som resulterte i et omfattende krigsarkiv. Sverdrup påpekte imidlertid at han syntes det var for dårlig respons fra noen kommuner. Milorg var også for dårlig dekket, men dette endret seg nylig da arkivet etter milorgsjef Georg Enge ble gitt historielaget av Berit Enge og Ole Kristian Stokke via Petter Ingeberg.

På 1970-tallet levde fortsatt mange av krigsaktørene og andre som hadde beretninger om okkupasjonsårene. I tillegg ble det samlet inn materiale fra arkiver i inn- og utland, fra aviser og tidsskrifter og fra andre kilder.

Krigsarkivet ble plassert i lagets arkiv på Dalabrekka skole og her lå det nærmest urørt til 2016. Da ble Johan B. Siira forespurt av styreleder Sverre Jansen om han kunne ta en gjennomgang av arkivet, fordi få om noen visste lenger hva det inneholdt (Arkivregisteret ble gjenfunnet på et senere tidspunkt). Det ble gjort og i 2017 var arbeidet utført, herunder utarbeidelse av et databasert og søkbart innholdsregister. I 2018 ble krigsarkivet flyttet til historielagets nye arkiv i kjelleren på det tidligere biblioteket i kinobygget. Økt tilgang til arkivet resulterte i økt interesse for krigsarkivet (og det øvrige arkivet) både fra medlemmer og andre. Når vi i 2021 flytter til nye og bedre lokaler i gamle posthuset, regner vi med at interessen for og bruken av krigsarkivet varer ved.

 

 

Henrik Sverdrup ( t,v) fikk i 1989 tildelt Kuliprisen fra Nordnøre Historielag for sitt engasjement og arbeid med å samle inn krigshistorien for Kristiansund. Til høyre Jan H. Leithe lagets mangeårige arkivar . Begge er gått bort. ( Foto: B. O. Angvik). Fra Brunsvika.net.

 

 

 

 

 

Se vårt dokumentarkiv

Se vårt krigsarkiv

Tidens krav