Kuliprisen 2022 til Gamle Kvernes bygdemuseum

Leder Sverre Jansen redegjorde for at Kuliprisen 2022 blei tildelt Gamle Kverns Bygdemuseum. Han viste spesielt til den stor aktiviteten på muséet som er mulig takket være innsatsen til et «korps» av frivillige fra heile Averøy. Historielaget har lagt merke til det...
Min oppvekst i gjenreisningsbyen Kristiansund.

Min oppvekst i gjenreisningsbyen Kristiansund.

  Vi inviterer til møte i Nordmøre Historielag mandag 2. mai 2022 kl. 19.00 i Bystyresalen – Kristiansund rådhus.   Det er en stor glede for oss i Nordmøre Historielag å fortelle at PER HELGE PEDERSEN kommer på møte den 2. mai for å fortelle om oppveksten i...
Kristiansunds historie

Kristiansunds historie

  Vi inviterer til møte i Nordmøre Historielag mandag 4. april kl. 19.00 i Bystyresalen i Kristiansund rådhus.   Faghistoriker Skeie er ansatt i Kristiansund kommune for å skrive bind 7 av kommunenes historie. Den historiske perioden er fra 1940 til 1970, og...