KULIPRISEN

Kuliprisen er Nordmøre Historielags pris for fortjenestefullt lokalhistorisk arbeid på Nordmøre.

Kulisteinen er en runestein som sto på Kuløy på Smøla i over 900 år, men som i 1913 ble flyttet til Vitenskapsmuseet i Trondheim. Det står en kopi av originalen på Kuløy. Steinen har det eldste skriftlige belegget for navnet «Norge» her til lands, og kan derfor kalles «Norges dåpsattest». Teksten er tolket til:

«Tore og Halvard reiste denne steinen etter Ulv…
Tolv vintrar hadde kristendommen betra ting (um rett) i Norge».

Det er satt fram flere hypoteser om når og hvorfor steinen ble reist. Én dateringen er lagt til 1034, på grunn av at man tror steinen er like gammel som ei gangbru som i 1984 ble gravd ut i ei myr rett nord for steinen og som er datert ved hjelp av dendrokronologi. Nå settes  dateringen av treverket til 1003. Nye undersøkelser og tolkning av teksten foregår i 2019.

Prisen kan gis til personer og organisasjoner. Forslag til prisvinner kommer hovedsakelig fra kommunestyrene på Nordmøre.

Prisen er en statuett av Kulisteinen og et diplom og tildeles på årsmøtet i Nordmøre Historielag.

Opprettelsen av Kuliprisen ble vedtatt av årsmøtet i Nordmøre Historielag i 1986. Statuetten er utarbeidet av Øyvin Storbækken fra Tolga i Østerdalen og skulle ha en sokkel av tresorten pokkenholt. Materiale er etter et skip som forliste på 1700 tallet ved Sæbuodden i Ramsøyfjorden. Det har dessverre ikke vært mulig å fortsette med en slik tradisjon med pokkerholt i sokkel. Det er mange år siden materiale fra skipet er oppbrukt, men prisen er ikke mindre verdt av den grunn.

 

 

Tildeling av Kuliprisen 2022 til Kvernes Gamle bygdemuseum

 

Leder Sverre Jansen redegjorde for at Kuliprisen 2022 blei tildelt Gamle Kverns Bygdemuseum. Han viste spesielt til den stor aktiviteten på muséet som er mulig takket være innsatsen til et «korps» av frivillige fra heile Averøy. Historielaget har lagt merke til det gode samarbeidet som  er mellom den eneste ansatte fra Nordmøre Museum og alle de frivillige. Dette gjør at aktiviteten både er stor og allsidig – fra utstillinger om steinaldertida til saltfiskdag!

Styreleder Harald Mork blei kalt fram, men han sa at han ikke burde stå der aleine, for det var flere aktive fra venneforeninga, styret og daglig leder til stede og ba alle disse komme fram. Årsmøtet ga denne «gjengen» en flott applaus før historielagets sekretær Tor Larsen fikk æren av å overlevere sjølve prisen, diplom og 2 av historielagets kopper med emblem til styreleder Mork og andre i «hedersgjengen».

Vi gratulerer så mye!

 

På bildet ser vi leder for Gamle Kvernes bygdemuseum, Berit Johanne Vorpbukt, ta imot Kuliprisen sammen med representanter fra styret og venneforeningen. 

 

 

TILDELING AV KULIPRISEN 2021 TIL TERJE HOLM

 

På årsmøtet 9. oktober 2021 ble Terje Holm tildelt Kuliprisen for 2021 av formann Sverre Jansen. Terje har i mange år vært en viktig og sentral bidragsyter for virksomheten til Nordmøre Historielag som medlem av redaksjonen, artikkelforfatter og fotograf. Som grafisk designer har han også tatt hånd om layout for årboken og kommunikasjonsmateriell til historielaget. Med interesse for historie har Terje vært med på mange bokprosjekter, ikke bare som grafisk designer, men også som redaktør, redaksjonsmedlem, forfatter og fotograf. Han har også et engasjement i skonnert Ideal, Framnæs, Rapp og Fortidsminneforeningen, med fokus på Kvernes stavkirke og Kvernes kulturområde. I tillegg til engasjementet i Nordmøre Historielag er han aktivt medlem i Freiøya Historielag og Smøla historielag. Terje har også holdt mange historiske foredrag rundt om på Nordmøre. 

Vi gratulerer så mye!

Terje Holm (t.v.) får overrakt Kuliprisen 2021 av formann Sverre Jansen. (Foto: Åge Olsen)

 

 

TILDELING AV KULIPRISEN 2020 TIL HELGE HEGERBERG

 

Det er få i nåtid som har brakt Nordmøres historie så godt fram i lyset som Helge Hegerberg. Det har han først og fremst gjort som journalist og forfatter. Men bakgrunnen er også en solid yrkeserfaring og en oppvekst på Rimstad i Tingvoll. Med en far som arbeidet på Ullvarefabrikken, og med en historie knyttet til fabrikken som han har tatt vare på med kulturvandringer ved flere anledninger. Ikke minst til Rimstadfossen og til Tingvoll Ull/Sellgrens veveri.

Helge Hegerberg er på et vis spesialist i næringshistorie. Kanskje mest i Nordmøres oljehistorie. I 2004 utga han boken Et stille diplomati, om Kristiansunds oljehistorie fra 1970 til 2004. Siden har han arbeidet utfyllende innenfor samme område, og er i dag rådgiver i Kristiansund kommune med næring som fokus.

Han har også skrevet bok om Sparebank1 – Nordvest, da banken fylte 175 år. Et flott arbeid. Bøker om Angvikas møbelhistorie og Krifasts kommunikasjonshistorie, hører også til hans produksjon.

Som journalist, var det ikke først og fremst sportsarrangement og lange kommunestyremøter som var tema, selv om det var litt av det og. Da var det kanskje mer fartøyvern, eldre båter og industri som sto i sentrum. Han har jo jevnt frekventert Mellemværftet for å ta vare på sin egen båt.

Men han har også vært vaktsjef i Romsdalposten, nyhetsredaktør i Tidens Krav, redaktør i Nordlands Framtid og nyhetsreporter i TV2. Vi husker han også som journalist i Adresseavisen i en årrekke.

Dette er ikke et fullgodt bilde av Helge Hegerbergs livshistorie, men en begrunnelse for hvorfor han blir tildelt Kuliprisen i Nordmøre Historielags jubileumsår.

Nordmøre historielags sektretær Tor Larsen overrekker diplomet til Kuliprisvinner Helge Hegerberg.

Under tildelingen redegjorde Sverre Janssen for bakgrunnen og litt av det mangfold som prisvinneren har.  Sekretær Tor Larsen overrakte sjølve plaketten og diplomet – nær 5 måneder forsinka!

Helge Hegerberg takka for prisen som han holdt høgt. I sin takketale, tok han utgangspunkt i de bøkene han hadde skrevet – og trakk fram mange interessante episoder og politiske tråder fram mot våre dager.

Vi gratulerer så mye!

 

 

TILDELING AV KULIPRISEN 2019 TIL EINAR OTERHOLM

 

Einar Oterholm har fått prisen for et meget aktivt arbeid for lokal nordmørshistorie og ikke minst lokalhistorien i Halsa kommune. Han er foreslått av kommunen til prisen.

Den historiske interessen begynte tidlig. Vi har lett i våre årbøker og funnet ut at i årboken for 1963 har han allerede skrevet en historisk artikkel om Halsagårdens historie og om museet der. Da var han elev ved den høgre skolen i Kristiansund, elev i 5R og skreve historisk obligatorisk særoppgave. Den var så bra at den ble trykket i årboken også fordi den var av interesse for andre. Det er en flott oppgave, med mange gode bilder fra gården og museet.

Kuliprisvinner Einar Oterholm får overrakt pris og diplom av Tor Larsen i styret. Bak t. h. historielagets leder Sverre Jansen.

Einar er en ekte «Halsaværing». fra Skålvikfjorden. En vakker, om ikke den vakreste, fjorden på Nordmøre. Men han er ikke filolog som kanskje ville vært naturlig som lokalhistoriker, men realist. Og har ikke minst som pensjonist arbeidet med lokalhistorie.
Vi har gjennom Jan H. Leithe Minnefond vært med å støtte tre bøker de siste årene: En om Kleivsetsjyn og plassasjyn, Historie og båtar, den andre om Historia til Nordmøre Husmorskule og den tredje om Historia til Halsa videregåande skule.
Bøkene er utgitt på hans eget forlag, noe som vitner om ikke bare historisk teft, men også kreative bokprosjekt med inntektspotensiale.

Foredraget han holdt på årsmøtet het: Hollendertiden på Nordmøre. Den var på 1600 tallet og var en blomstringstid for Nordmøre. Ikke minst på grunn av oppgangssaga som gjorde det lettere å lage tømmer for eksport. Og eksport ble det. I stor skala.
Men det var også på denne tiden de første kartene over området vårt ble laget. I foredraget til årsmøte fortalte Einar om oppgangssagene, om trelasthandelen og det første kartet: «Diæcesis Trundhemiensis pars australis».

Tor Larsen overrakte diplom og statuett på vegne av styret i Nordmøre Historielag på årsmøtet 6. april 2019.

 

TIDLIGERE VINNERE AV KULPRISEN
NORDMØRE HISTORIELAG

1986 Hans Hyldbakk
1987 Martin Lamvik
1988 Kristian Williamsen
1989 Egil Husby
1990 Bernt Bøe
1991 Erling Skjølberg
1992 Eivind Aass
1993 Henrik Sverdrup
1994 Nordmøre Museum
1995 Stiftelsen «Fru Guri av Edøy»
1996 Kollbjørn Botten
1997 Fortidsminneforeningen Nordmøre
1998 Ottar Roaldset
1999 Ingeborg Aasen Vatten
2000 Jostein Sande
2001 Ola Stemshaug
2002 Anne Karin Elstad
2003 Jonny Lyngstad
2004 Nils Tore Leivdal
2005 Rindal Heimbygdlag
2006 Øystein Ormbostad
2007 Johan Tømmervåg
2008 Ola Bræin
2009 Olav Brekken
2010 Ove Borochstein
2011 Halsa Historielag
2012 Svein Sæther
2013 Tor Larsen
2014 Per Eilert Orten
2015 Kjell Fredly
2016 Jon Bojer Godal
2017 Odd Williamsen
2018 Karle Gjernes
2019 Einar Oterholm
2020 Helge Hegerberg
2021 Terje Holm