KULIPRISEN


Kuliprisen er Nordmøre Historielags pris for fortjenestefullt lokalhistorisk arbeid på Nordmøre

Foto: Arne Kvitrud, 2011

Kulisteinen er en runestein som sto på Kuløy på Smøla i over 900 år, men som i 1913 ble flyttet til Vitenskapsmuseet i Trondheim. Det står en kopi av originalen på Kuløy. Steinen har det eldste skriftlige belegget for navnet «Norge» i Norge, og kan derfor kalles «Norges dåpsattest». Teksten er tolket til: 

«Tore og Halvard reiste denne steinen etter Ulv…
Tolv vintrar hadde kristendommen betra ting (um rett) i Norge».

Det er satt fram flere hypoteser om når og hvorfor steinen ble reist. Én dateringen er lagt til 1034, på grunn av at man tror steinen er like gammel som ei gangbru som i 1984 ble gravd ut i ei myr rett nord for steinen og som er datert ved hjelp av dendrokronologi. Nå settes  dateringen av treverket til 1003. Nye undersøkelser og tolkning av teksten foregår i 2019.

Prisen kan gis til personer og organisasjoner. Forslag til prisvinner kommer hovedsakelig fra kommunestyrene på Nordmøre.

Prisen er en statuett av Kulisteinen og et diplom og tildeles på årsmøtet i Nordmøre Historielag.

Opprettelsen av Kuliprisen ble vedtatt av årsmøtet i Nordmøre Historielag i 1986. Statuetten er utarbeidet av Øyvin Storbækken fra Tolga i Østerdalen og skulle ha en sokkel av tresorten pokkenholt. Materiale er etter et skip som forliste på 1700 tallet ved Sæbuodden i Ramsøyfjorden. Det har dessverre ikke vært mulig å fortsette med en slik tradisjon med pokkerholt i sokkel. Det er mange år siden materiale fra skipet er oppbrukt, men prisen er ikke mindre verdt av den grunn.

 

Tor Larsen overrakte statuett og diplom til Einar Oterholm. Foto Terje Olm

TILDELING AV «KULIPRISEN 2019» TIL EINAR OTERHOLM

 

Einar Oterholm har fått prisen for et meget aktivt arbeid for lokal nordmørshistorie og ikke minst lokalhistorien i Halsa kommune. Han er  foreslått av kommunen til prisen.

Den historiske interessen begynte tidlig. Vi har lett i våre årbøker og funnet ut at i årboken for 1963 har han allerede skrevet en historisk artikkel om Halsagårdens historie og om museet der. Da var han elev ved den høgre skolen i Kristiansund, elev i 5R og skreve historisk obligatorisk særoppgave. Den var så bra at den ble trykket i årboken også fordi den var av interesse for andre. Det er en flott oppgave, med mange gode bilder fra gården og museet.

Einar er en ekte «Halsaværing». fra Skålvikfjorden. En vakker, om ikke den vakreste, fjorden på Nordmøre. Men han er ikke filolog som kanskje ville vært naturlig som lokalhistoriker, men realist. Og har ikke minst som pensjonist arbeidet med lokalhistorie.
Vi har gjennom Jan H. Leithe Minnefond vært med å støtte tre bøker de siste årene: En om «Kleivsetsjyn og plassasjyn, Historie og båtar», den andre om «Historia til Nordmøre Husmorskule» og den tredje om «Historia til Halsa videregåande skule».
Bøkene er utgitt på hans eget forlag, noe som vitner om ikke bare historisk teft, men også kreative bokprosjekt med inntektspotensiale.

Foredraget han holdt på årsmøtet het:» Hollendertiden på Nordmøre». Den var på 1600 tallet og var en blomstringstid for Nordmøre. Ikke minst på grunn av oppgangssaga som gjorde det lettere å lage tømmer for eksport. Og eksport ble det. I stor skala.
Men det var også på denne tiden de første kartene over området vårt ble laget. I foredraget til årsmøte fortalte Einar om oppgangssagene, om trelasthandelen og det første kartet:» Diæcesis Trundhemiensis pars australis».

Tor Larsen overrakte diplom og statuett på vegne av styret i Nordmøre Historielag på årsmøtet 6. april 2019.

 

 

TIDLIGERE VINNERE AV KULPRISEN
NORDMØRE HISTORIELAG

1986 Hans Hyldbakk
1987 Martin Lamvik
1988 Kristian Williamsen
1989 Egil Husby
1990 Bernt Bøe
1991 Erling Skjølberg
1992 Eivind Aass
1993 Henrik Sverdrup
1994 Nordmøre Museum
1995 Stiftelsen «Fru Guri av Edøy»
1996 Kollbjørn Botten
1997 Fortidsminneforeningen Nordmøre
1998 Ottar Roaldset
1999 Ingeborg Aasen Vatten
2000 Jostein Sande
2001 Ola Stemshaug
2002 Anne Karin Elstad
2003 Jonny Lyngstad
2004 Nils Tore Leivdal
2005 Rindal Heimbygdlag
2006 Øystein Ormbostad
2007 Johan Tømmervåg
2008 Ola Bræin
2009 Olav Brekken
2010 Ove Borochstein
2011 Halsa Historielag
2012 Svein Sæther
2013 Tor Larsen
2014 Per Eilert Orten
2015 Kjell Fredly
2016 Jon Bojer Godal
2017 Odd Williamsen
2018 Karle Gjernes

2019 Einar Oterholm