KULIPRISEN

Kuliprisen er Nordmøre historielags pris for fortjenestefullt lokalhistorisk arbeide på Nordmøre. Navnet viser til runesteinen som ble funnet for vel 100 år siden på Kuløya «Kulisteinen» Prisen kan gis til personer og organisasjoner. Forslag til prisvinner kommer hovedsakelig fra kommunestyrene på Nordmøre.

Prisen er en statuett av Kulisteinen og et diplom og tildeles på årsmøtet i Nordmøre Historielag.
Opprettelsen av Kuliprisen ble vedtatt av årsmøtet i Nordmøre Historielag i 1986. Statuetten er utarbeidet av Øyvind Storbækken og skulle ha en sokkel av tresorten pokkenholt. Materiale etter et skip som forliste på 1700 tallet ved Sæbuodden i Ramsøyfjorden. Det har dessverre ikke vært mulig å fortsette med en slik tradisjon med pokkerholt i sokkel. Det er mange år siden materiale fra skipet er oppbrukt. Men prisen er ikke mindre verdt av den grunn.

 

 

 

Kuliprisen 2018 til Karle Gjernes

KARLE GJERNES får prisen for et meget godt og trofast arbeid for lokalhistorie på Nordmøre og spesielt på Smøla. Det har vært en glede og en ære å ha han som mangeårig medlem i Nordmøre Historielag og som en meget dyktig samler og formidler av vår viktige historie.
Karle Gjernes har meg bred og allsidig utdannelse og arbeidserfaring. Han er visjonær og klarsynt. Har utdanning innfor realfag fra Universitet i Oslo og undervist i forskjellige skoleslag og på ulike steder.
Karle er politikker. Venstremann og med mange og tunge tillitsverv innfor politikken. Han er kulturbæreren. Har vært den som la til rette for at innbyggerne på Smøla skulle få de beste fasiliteter og rammer rundt kulturlivet.
Han har vært en initiativtaker for å få i gang Smøla historielag og et bygdearkiv for Smøla. Og har på den måten vært med å sikre Smølas historie for ettertiden.
Kuliprisen er en av flere priser som han har fått for sin innsats. Han er en samlende skikkelse og har fått utrettet utrolig mye på Nordmøre og Smøla.

Karle Gjernes takket for tildelingen og tok årsmøtet med på si reise gjennom livet med store og små hendelser, ikke minst på det kulturelle og lokalhistoriske området på Smøla. Han mnte det nærmest hadde vært en eventyrlig opplevelse gjennom 81 år!

Vinneren av Kuliprisen 2018, Karle Gjernes og kona Lilly Erna, med prisen, diplom og blomster på
årsmøtet i Nordmøre Historielag. Foto: Terje Holm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULIPRISEN 2017 TIL ODD W. WILLIAMSEN

Odd Williamsen, Tor Larsen, Sverre Jansen

 

Styret i Nordmøre Historielag har delt ut Kuliprisen for 2017  til Odd W. Williamsen. Tor Larsen sto for overleveringen.
Prisen i år 2017 deles ut til en som i mange år nå har vært svært dyktig til å formidle Nordmøre og Kristiansund historie. Det er ikke tall på alle de anledninger Odd Williamsen har vært i hvor historien, den nære historien har stått sentralt. Det har vært i lag og organisasjoner, i brygger og på gravsteder, blant høy og lav. Der har han vært den store og verdsatte formidleren.
Men det har også skjedd i skriftlige arbeider. Det er faktisk så mange bøker og artikler som han har forfattet at det er umulig å nevne dem her. Men det er få årbøker og historiske bøker fra distriktet vårt de siste årene hvor han har hatt en finger med i spillet, enten i front eller som bakmann og fagmann.
For fagmann er han. Er høyskolekandidat i Kulturarbeid fra høyskolen i Telemark, har embetseksamen i sosiologi, en rekke kurs opp gjennom årene og er Master of Management fra BI, men også kurs Gotisk skriftlesning og intensivkurs i spansk.
Nå er han Regionkonservator ved Nordmøre Museum, men har også vært informasjonsleder i Kristiansund kommune og Informasjonskonsulent hos Statens vegvesen i Møre og Romsdal.
Kuliprisen dette året deles ut til en person som har en mangfoldig bakgrunn, men det er mye kulturhistorie og lokalhistorie som ligger som basis.
Vi er også av den oppfatning av Odd Williamsen på en god og aktiv måte har profilert Nordmøre Museum utad bedre enn de fleste.
Men det er ikke som ansatt ved museet han får prisen. Der er det flere meget dyktige fagfolk spredt ut over Nordmøre. Men det vi har fokusert på er hans tilgjengelighet ut over arbeidet ved museet. Han tilstedeværelse, hans medvirkning etter arbeidstid, utover arbeidstiden og på fritiden. Der har han vært blant de fremste.
Og en slik profilering har vi i Nordmøre Historielag satt pris på. Dette er noe vi har lagt merke til også fordi vi selv driver frivillig arbeid.
Odd Williamsen er et ja-menneske, lett å få i tale og med mange ideer om hvordan ting skal ordne seg.
Dette års mottaker av Kuliprisen står i en meget sterk nordmørstradisjon. Det er svært mange sentrale personer på Nordmøre som gjennom årene har fått prisen. Det er ikke flaut å stå i en tradisjon som omfatter Hans Hyldbakk, Egil Husby, Johan Tømmervåg, Tor Larsen, Ola Bræin for å nevne noen og uten forkleinelse for alle de andre.
Han er nr. 32 i rekken som får prisen.
Mange av disse som tidligere har fått Kuliprisen har vært sanne historikere som har frekventert bibliotek og magasin, som har studert gamle kilder og aviser. Som har vært «gravehistorikere» og hentet ut nytt materiale. Slik som Odd Williamsen har gjort. Men jeg tror det er riktig å konstatere at vi har færre av disse nå enn tidligere. Det er færre som med et lokalt utgangspunkt studere kildene. Kanskje har det noe med den mangel på høyere utdanning på Nordmøre som vi er kjent for. Kanskje har det med andre årsaker, som f.eks. kommunenes manglende vilje til å bruke midler på sin egen historie og på den måten være drivere for andre. Derfor benytter jeg sjansen i ly av den innsatsen som Odd Williamsen har gjort og mange andre før han til å etterspørre mer lokalt historisk gravearbeid som har betydning for lokalt liv og historie.
Vi savner mer stoff om kunst og kultur i lokalhistorisk perspektiv, mer om næringsliv, om håndverk, litt om by og land og by og nasjon.
Det er en meget sterk pris vi deler ut i dag. En verdig kandidat til prisen. Og det var flere gode kandidater vi måtte skyve til side.
Tusen takk til Odd Williamsen for hans utrettelige arbeid for den lokale historie. For inspirasjon og glød. Og vi ønsker han mange gode år i lokalhistorisk tjeneste i fremtiden.

Sverre R. Jansen

 

TIDLIGERE VINNERE AV KULPRISEN
NORDMØRE HISTORIELAG

1986 Hans Hyldbakk
1987 Martin Lamvik
1988 Kristian Williamsen
1989 Egil Husby
1990 Bernt Bøe
1991 Erling Skjølberg
1992 Eivind Aass
1993 Henrik Sverdrup
1994 Nordmøre Museum
1995 Stiftelsen «Fru Guri av Edøy»
1996 Kollbjørn Botten
1997 Fortidsminneforeningen Nordmøre
1998 Ottar Roaldset
1999 Ingeborg Aasen Vatten
2000 Jostein Sande
2001 Ola Stemshaug
2002 Anne Karin Elstad
2003 Jonny Lyngstad
2004 Nils Tore Leivdal
2005 Rindal Heimbygdlag
2006 Øystein Ormbostad
2007 Johan Tømmervåg
2008 Ola Bræin
2009 Olav Brekken
2010 Ove Borochstein
2011 Halsa Historielag
2012 Svein Sæther
2013 Tor Larsen
2014 Per Eilert Orten
2015 Kjell Fredly
2016 Jon Bojer Godal
2017 Odd Williamsen

2018 Karle Gjernes

 

 

 

 

KULIPRISEN
Kuliprisen er Nordmøre historielags pris for fortjenestefullt lokalhistorisk arbeide på Nordmøre. Navnet viser til runesteinen som ble funnet for vel 100 år siden på Kuløya «Kulisteinen» Prisen kan gis til personer og organisasjoner. Forslag til prisvinner kommer hovedsakelig fra kommunestyrene på Nordmøre.