KJEMPE – BULL

Nordmøre Historielag har fått transkribert Kjempe/ Bull sin beskrivelse av Nordmøre. Det er Kåre Hasselberg som har gjort arbeidet for oss. Nordmørsbeskrivelsen ligger nå på en minnepenn i vårt arkiv og finnes også utskrevet i en ringperm i arkivet. Den kan leses ved henvendelse til Nordmøre Historielag eller direkte til en av våre arkivarer. Vilkårene knyttet til bruk og et eventuelt utlån av materialet avtales med våre arkivarer.

Hans Grøn Bull (1758-1833)

Jens Lemvig Bull (1727-1799)

Eiler Hagerup Kjempe er født i Trondheim i 1733. Han var en tid prest i Grytten prestegjeld og senere kapellan i Tingvoll fra 1763 med spesielt ansvar for ytre del av prestegjeldet som den gang var Øre og Frei. Eiler døde i 1771.

Hans store interesse ved siden av prestegjerningen var naturstudium. Der var han godt støttet av sin biskop dr. Johan Ernst Gunnerus. Eiler Kjempe var spesielt opptatt av planter og insekter, men etter hvert la han ned et stort arbeid for å lage kart over Nordmøre og en beskrivelse av Nordmøre.

Ved hans død sa nabopresten Jens Lemvig Bull til biskopen at nordmørsbeskrivelsen nesten var ferdig. Det var nok ikke helt sant. Det som finnes i Vitenskapers selskaps bibliotek, og som vi har tatt utgangspunkt i ved transkriberingen, må karakteriseres som materialinnsamling skrevet mellom høsten 1768 og våren 1771 og som foreløpige notater, og må bedømmes og behandles deretter. Etter Kjempes død er det gjort tilføyelser av Hans Grøn Bull eller muligens av hans far J.L. Bull.

Kjempes del av manuskriptet er til dels vanskelig å tyde, med utallige forkortelser. Det kreve tid og tålmodighet for å finne fram. Men biskop Gunnerus var ivrig etter å få det utgitt. Det ble det også uten at Kjempe selv fikk æren for det. Den tok Bull.

Vi skal ikke rippe opp mer i historien her. Dette er bare en kort innledning til Historielagets hjemmeside, som kan sette interesserte i kontakt med Nordmøre Historielag og dets arkiv.

 

I våre årbøker kan en finne mer stoff, se:

  • Anders Todal: Årsskrift for Nordmøre Historielag 1929.
  • Hanssen: Årsskrift for Nordmøre Historielag 1932.
  • Ivar Tollan: «Om og fra Kjempes nordmørsbeskrivelse». Årsskrift for Nordmøre Historielag 1945.
  • Sigurd Bjerkeset: «Eitt og anna gamalt fra Batenfjorden. Om Hans Grøn Bull». Årbok for Nordmøre Historielag 1958.
  • «Topografi av Tingvold præstegjeld». Årbok for Nordmøre Historielag
  • «Nordmørsbeskrivelse/transkibert av Kåre Hasselberg. Eilert Hagerup Kempe og Hans Grøn Bull». Årbok for Nordmøre Historielag 1996.
  • «Noget om Qvernes og Grib paa Normøer». Hans Grøn Bull. Årbok for Nordmøre Historielag 1997.
  • «Tordenskiolske eller Wesselske familie». Årbok for Nordmøre Historielag 1997.

Se vårt dokumentarkiv

For å melde deg inn, klikk

Se vårt krigsarkiv

Bull - Kjempe

Register 1921 - 1940 Årbøker