Program vår 2024

Mandag 29. januar SVEIN SÆTER om XU virksomhet under krigen på Nordmøre

Svein Sæter forteller om XU virksomhet under krigen på Nordmøre. Han har skrevet bøker om dette emnet og han har en far som var meget aktiv i XU og i flyktningetransport til Sverige. Dette er spennende og en gang topphemmelig stoff.
Vi er glade for at en som kjenner tema fra innsiden kommer.

Mandag 26. februar PETTER INGEBERG om Byggingen av Kirkelandets kirke

Petter ingeberg vil fortelle om arbeidet med byggingen av Kirkelandets kirke. Det var strid om plasseringen og det var stor uenighet om arkitektvalget. Kirken sto ferdig i 1964 og har jubileum i 2024. Petter har gravd i gammelt stoff fra aviser og kommunedokumenter. Her er mye nybrottsarbeid.

Lørdag 23. mars ÅRSMØTE – Utdeling av Kuliprisen

Vi ser tilbake på et aktivt år for Historielaget og deler ut Kuliprisen.

Mandag 22. april ODD WILLIAMSEN om Edvard Fliflet Bræin

Odd Williamsen har skrevet bok om Edvard Fliflet Bræin. Mange kjenner faren, men ikke like mange er godt kjent medEdvard Fliflet. Nå er sjansen der til å få mer kunnskap av en som kjenner Bræin familien bedre enn de fleste.

Mandag 13. mai TERJE HOLM om Gulltransporten på Nordmøre i april 1940

En av de mest dramatiske delene av Gulltransporten under 2. verdenskrig, som foregikk med sjøveis transport av gullet fra Molde til Ramsvika ved Kornstadfjorden og videre til Gjemnes og Frøya, har blitt helt uteglemt i en ny film om Gulltransporten. Derfor vil vi sette et fokus på dette, basert på opplevelsene til flere som var med.

Mandag 10. juni besøker vi KVALVIK FORT

Kvalvik Fort fra 2. verdenskrig har blitt tatt godt vare på av en aktiv venneforening. Svein Ulrik Olsen tar imot oss og forteller historien om fortet og betydningen av det under krigen. Det er
lagt ned svært mye arbeid av interesserte for å gjøre fortet tilgjengelig for allmennheten.