Smøla

Sunndal

Halsa

Gjemnes

Frei

Eide

Tingvoll

Surnadal

Rindal

Averoy

Aure

Om oss

Nordmøre historielag har som mål å formidle kunnskap om små og store hendelser og personligheter som har preget Nordmøre til å bli slik som vi er i dag.  Ved starten i 1920 var formålet å «sammarbeide med museums-sektoren om kultur(minne)vern ; både materielt og immatrieltI. Folkelivet skal granskes vitenskapelig».  Og alt som kan tenkes å få historisk verdi, skal skrives ned. I en hverdag med store forandringer og omstilling, er det blitt enda viktigere å få samlet lokal historie for kommende generasjoner. Gjennom Årboka, bøker, kildeskrifter, foredrag, diskusjoner og tilskudd til ulike prosjekter gjennom Minnefondet, ønsker vi å bidra til å ta vare på kunnskapen om vår historie. Nordmøre historielag består av frivillige tilsluttede medlemmer som bruker av sin fritid for å bevare kunnskap om vår fjerne og nære fortid. Gjennom medlemskapet treffer du mange personer du kan dele felles interesse for lokalhistorie med.

 

Våre møter er åpne for alle. Her vil vi legge   innkallinger til møter og referater, samt annet nytt.

Ønsker du å få tilsendt innkalling til møtene, send oss en e post.

JULELUNSJ PÅ CAFÈ STUEPIKENE 15.DESEMBER

JULELUNSJ PÅ CAFÈ STUEPIKENE 15.DESEMBER

Cafè Stuepikene serverte en deilig julelunsj for Nordmøre Historielag fredag 15.12. Hedvig Wist leste egne dikt og Astrid Mollan fortalte om Slekt og Datas tur til stater i Nordamerika høsten 2017. Tor Larsen ga et historisk overblikk om at Historielaget har utgitt...

les mer
FRAMNÆS

FRAMNÆS

Velkommen til nytt møte i Nordmøre Historielag mandag den 4. desember kl. 19.00 i Håndverkerns lokaler. Einar Sæter har vært fagmannen og frontfiguren i byggingen av «Framnæs». Han er også styreleder i Stiftelsen Maritim Historie Nordmøre. Det er en stiftelse som har...

les mer
NORDMØRE HISTORIELAGS ÅRBOK 2017

NORDMØRE HISTORIELAGS ÅRBOK 2017

Årboka kan kjøpes på Ark Bryggen og Ark futura for 300kr, eller send en e post til post@nordmorehistorielag.no Ragnar Areklett skriver om «Shetlandsgjengens virksomhet på Nordmøre».Han forteller om Englandsfarten og om hendelsene på Kvisvik, Halsa, Tustna og Smøla...

les mer
REFERAT FRA KJELL BUGGES FOREDRAG

REFERAT FRA KJELL BUGGES FOREDRAG

  Lederen ønska alle vel møtt og beklaga at dørene måtte stenges, rundt et 20 tall måtte avvises, for det var rundt 70 i salen. Dette antallet gikk imidlertid greit, da vi tok vekk en del bord og plasserte bakerst i salen. Leder Sverre Jansen orienterte først om neste...

les mer

Kontaktinformasjon

Mail:
post@nordmorehistorielag.no
Tlf.: 91628622
Konto: 3930 52 73302
Adresse: Nordmøre Historielag C/O Sverre Jansen, Freiveien 29 6511 Kristiansund

Styret

Sverre Reinert Jansen
Styreleder
Sverre@jansen1.com

Astrid Mollan
Nestleder
astrmoll@online.no

Kai Grimstad
Styremedlem
kaigrim@online.no

Tor Larsen
Styremedlem
Tl1013@online.no

Gudmund Joar Bratrud
Styremedlem
gudmund@regent.no

Historielag Møre og Romsdal

Historielag i Møre og Romsdal

Les våre bøker, klikk

Les våre nyheter

les om minnefondet

For å melde deg inn, klikk