Kuliprisen 2022 til Gamle Kvernes bygdemuseum

Leder Sverre Jansen redegjorde for at Kuliprisen 2022 blei tildelt Gamle Kverns Bygdemuseum. Han viste spesielt til den stor aktiviteten på muséet som er mulig takket være innsatsen til et «korps» av frivillige fra heile Averøy. Historielaget har lagt merke til det...
Kristiansunds historie

Kristiansunds historie

  Foredrag i Nordmøre Historielag om Kristiansunds historie bind 7.   Lederen i Nordmøre Historielag kunne ønske en godt besatt sal velkommen til møtet om det nye bindet i Kristiansunds historie. Styremedlem i Historielaget og prosjektleder for arbeidet med...
Vi finner, vi finner – på djupet i havna.

Vi finner, vi finner – på djupet i havna.

  Godt over 40 personer var møtt fram på Nordmøre Historielags åpne møte med Nils Aukan på mandag kveld i bystyresalen. Aukan åpna med å spørre forsamlinga om de visste hvor gammel historia om havna var? Ingen kunne svare han på det – og mange blei sikkert...
Georg Enge – fotballhelt og motstandsmann.

Georg Enge – fotballhelt og motstandsmann.

  Det var en stor og forventningsfull forsamling, som var møtt fram mandag 14. februar på Nordmøre Historielags åpne møte i bystyresalen. Leder Sverre Jansen kunne nok en gang fastslå at historielaget hadde et interessant tema på dagsorden. Denne gang var det...