Det er utført en stor innsats av mange medlemmer i Nordmøre Historielag fra starten i 1920, men bare noen få har gjort seg fortjent til å bli ÆRESMEDLEMMER. Nordmøre Historielag er avhengig av aktive medlemmer som både er interessert i å granske lokal historie og å drive laget og organisasjonen fremover. Lagets medlemmer er viktige i arbeidet med å gjøre nordmøres historie kjent.

Vi setter stor pris på våre 11 æresmedlemmer

1959: – Olaf Yderstad

 

Olaf Yderstad var født i Vestre Moland. I 1910 var han Adjunkt ved Kristiansunds off. høyere almenskole, embedsmand, sanglærer ved samme skole, bestillingsmand osv. Han var Museumsbestyrer ved Nordmøre Museum. Yderstad var aktivt med i styre og stell i Nordmøre Historielag i mange år.

1959: – Anders Todal

 

Anders Todal var initiativtakar til og første formannen for Nordmøre Historielag. Han var født og oppvokst i Todalen. Han har skrevet ei lang rekke artikler for historielagets årsskrift og holdt lokalhistoriske foredrag. Statsarkivar i Trondheim 1934-1954. 

1966: – Martinus F. Glærum

 

Født i Halsa. Han flyttet til Kr.sund rundt 1905 og i 1910 er han registrert som handelsbetjent og ble senere kommunerevisor i Kristiansund. Revisor,kasserer for laget fra starten og til midten av 60-talle

 

 

1966: – Hallvard Brekken 

 

Skredder Hallvard Brekken. Brekken var styremedlem i historielaget fra 1929 til og med 1946. Han ble utnevnt til æresmedlem fordi han hadde vært tillitsmann i mange år og hadde utført et svært godt arbeid for laget. Diplomet han fikk var tegnet av Ola Angvik

1969: – Hans Hyldbakk

 

Hans Hyldbakk, født i Surnadal i 1898 fikk prisen for sitt historiske virke på Nordmøre. Han var dikter og bygdebokforfatter og sett på som en pioner innen lokalhistorie. Som lokalhistoriker og bygdebokforfatter skrev Hyldbakk til sammen om lag 11 000 sider blant annet bygdebøker for seks ulike kommuner og i flere jubileumsskrifter fra hjemtraktene. Han ble kalt “småkårsfolkets historiker”, den første som systematisk samlet og ga ut slektshistorie om husmannsstanden. Hyldbakk ble tildelt Kuliprisen i 1986

1977: – Jon Megård

 

Jon Megård var født i Halsa. Han var i mange år kontorsjef hos Hoem Canning. Han fikk prisen for sitt mangeårige arbeid som revisor i historielaget.

1980: – Egil Husby 

 

Egil Husby, født i 1913 i Kristiansund, var i mange år leder for Nordmøre Historielag, og styremedlem i Nordmøre museum. Han var bilderedaktør og bildetekstforfatter av bind 6 av Kristiansund bys historie. Han satt også i historienemnda for verket i en årrekke. Dessuten har Husby forfattet en rekke artikler publisert i lokale årbøker og flere bøker. I 1989 ble ha tildelt Nordmøre historielags Kulipris.

1991: – Kristian Messel Williamsen

 

Kristian Messel Williamsen født 1909 på Indre Flatset på Frei. Han samlet inn historisk materiale fra Frei i en mannsalder. En del av materialet kom ut i tre hefter i begynnelsen av 1980-tallet. Han satt i styret i historielaget på 1950- og 1960-tallet og var også leder av laget. Han ble tildelt Kuliprisen i 1988.

1999: – Odd Holm

 

Odd Holm fikk prisen for sitt mangeårige arbeid med layout og trykking av årboka. Odd Holm var boktrykker og var i den egenskap en god hjelper for historielaget og årboken gjennom mange år. Særlig gjaldt dette i årene rundt 1990 da laget slet økonomisk.

2005 – Aslaug Husby Lund

 

Aslaug Husby Lund ble utnevnt til æresmedlem i 2005. Hun utførte et mangesidig arbeid for historielaget gjennom mange år i styret, som årbokskribent, foredragsholder og bokforfatter.

2021 – Tor Larsen 

 

I 2021 ble Tor Larsen utnevnt til æresmedlem i Nordmøre Historielag for sitt store arbeid gjennom mange år, både som styremedlem, redaksjonsmedlem, skribent og foredragsholder. Tor Larsen har mye kunnskap om vår lokale historie som er verdifull for historielaget.

 

 

 

 

STYREMEDLEMMER 1920 -2020

 

I en årrekke bestod ledelsen i Nordmøre Historielag av et styre bestående av representanter fra kommunene på Nordmøre, og et arbeidsutvalg som var det vi forbinder med dagens styre. Arbeidsutvalget bestod av tre personer og tok seg av den daglige driften av laget. Det første arbeidsutvalget av 1920 fikk som oppgave å sette lagsarbeidet i gang. I det etterfølgende er det arbeidsutvalgene og de senere års styrer som nevnes.
I 1947 ble vedtektene for laget revidert. Etter paragraf 4 skulle historielaget nå ha et styre på 5 medlemmer der minst 2 kommer fra bygdene. Johan Siira 2019

 

 

 

http://nordmorehistorielag.no/styrene-i-nordmore-historielag-1920-2020/