Æresmedlemmer

Siden er under arbeid.

1959: – Anders Todal (tidligere statsarkivar). Historisk arbeid, foredrag m.m.

1959: – Olaf Yderstad (Kr. sund). I styre og stell i historielaget i mange år.

1966: – Martinus F. Glærum (Kr. sund). Revisor for laget fra starten og til midten av 60-tallet.


1966: – Hallvard Brekken (Ålvundfjord). Hadde verv i mange år.

Hallvard Brekken
Hallvard Brekken


1969: – Hans Hyldbakk (Surnadal). Fikk prisen for sitt historiske virke på Nordmøre.

1977: – Jon Megård (Kr. sund). Var revisor i laget i mange år.

Jon Megård

1980: – Egil Husby (Kr. sund). Styremedlem i laget i flere tiår. Var også styreleder i
mange år.

1991: – Kristian Messel Williamsen

1999: – Odd Holm (1999)

Aslaug Husby Lund