Kommunikasjoner på Nordmøre

Kommunikasjoner på Nordmøre

Da har Iver Nordseth gitt oss en inngående kjennskap til fordums ferjeruter med bilder overalt på Nordmøre og alle nye tuneller og bruer som nå knytter området sammen. Vi fikk også et innblikk i de politiske prosessene som har gitt god uttelling gjennom årene. Mye...