Da har Iver Nordseth gitt oss en inngående kjennskap til fordums ferjeruter med bilder overalt på Nordmøre og alle nye tuneller og bruer som nå knytter området sammen. Vi fikk også et innblikk i de politiske prosessene som har gitt god uttelling gjennom årene. Mye dyktige folk på Nordmøre!

Artikkel i TK 27.02.17

Tilbakeblikk på samferdselsutviklingen på Nordmøre
– Helt fantastisk utvikling
Samferdselspolitiker Iver Nordseth (V) tok et tilbakeblikk på samferdselsprosjektene man har løst de siste 50 årene.
Av Alexander Lehmann
Historie

Det er nok ikke kontroversielt å påstå at å farte rundt på Nordmøre på 50-tallet var en radikalt annerledes erfaring enn det man har i dag. Selv en tullete østlending som knapt vet hva en ferge er ser det.

Nordmøre Historielag tok nemlig for seg akkurat dette på lørdag, da de inviterte politikerveteranen Iver Nordseth til å snakke om samferdselsutviklingen på Nordmøre. Nordseth var ordfører på Smøla fra 1991 til 2011, og har vært fast møtende representant i fylkestinget for Møre og Romsdal siden 1999. Der har han gjort seg bemerket først og fremst som samferdselspolitiker.

Selv med såpass lang fartstid i politikken er det relativt liten tid i forhold til å utvikle de store samferdselsprosjektene. Som Nordseth selv bemerker:

– For oss som holder på med samferdsel tenker vi ikke bare på hva vi kan oppnå i en 20 årsperiode.

Nordseth drar det lange bildet. Fra 30- til 50-tallet kom det på plass en rekke viktige fergeforbindelser som knyttet Nordmøre tettere sammen. Men dette var bare ett steg på veien mot kommunikasjonen vi har i dag.

– På 60-tallet var det en dagsreise å reise fra Kristiansund til flere deler av Nordmøre. I 1964 var det 15 fergestrekninger på Nordmøre. I dag er det fem. Det er helt fantastisk. Åtte av de ti som nå er borte forsvant som en konsekvens av prosjekter over en 20-årsperiode. Det er ikke noe mindre enn en revolusjon, sier Nordseth.

Han ramser opp de viktige og godt kjente prosjektene:

Atlanterhavsveien (fullført i 1989), Edøy–Kuløy (1989), Krifast (1992), Aursundprosjektet (1995), Imarsundprosjektet (2007) og Atlanterhavstunnelen (2009).

– Averøy er et skoleeksempel på hva samferdselsutbygging kan bety internt og eksternt. Statens vegvesen var meget skeptiske til Atlanterhavsveien, men vi hadde offensive politikere både på Averøy og i fylket. Det som vi måtte kjempe med var forholdet mellom Kristiansund og resten av Nordmøre, blant annet da bystyret nedstemte et forslag om forhåndsbompenger på Bremsnes, noe som utsatte prosjektet.

Prioriteringer
Nordseth viser så til fylkeskommunens såkalte prioriteringsliste, hvor man ble enige om prioritering av prosjekter og rekkefølge. Dette ble fattet enstemmig i 1997, og hadde følgende prosjekter i slik rekkefølge:

Nordøyvegen, Imarsundet, Todalsfjorden og Averøytunnelen (nå kjent som Atlanterhavstunnelen).

Som kjent har fylkeskommunen nylig vedtatt utbygging av Nordøyvegen, mens Imarsundet og Atlanterhavstunnelen allerede har blitt realisert.

– På 90-tallet hadde vi en stor fogderikrangel om prioriteringer. Vedtaket fra 97 om prioriteringslista betydde utrolig mye.

I tillegg til prioriteringene ble følgende setning vedtatt:

«Statlege løyvingar til prosjekta må kome i same rekkefølgje». Ifølge Nordseth var dette nødvendig for å få med seg Sunnmøre på vedtaket.

– Den setningen kunne være med på å blokkere prosjektene, men det var mer snakk om veipenger. Det som ble jobbet med var at fergeunderskudd skulle inn i nye prosjekter. Det var redningen for nordmørsprosjektene. Dette åpnet for både Imarsundet og Atlanterhavstunnelen. Vedtaket i fylkestinget var gull verdt overfor Stortinget i forhold til prioriteringer. Atlanterhavstunnelen løste vi med høy egenfinansiering. Mange snakker om at fylket ikke gjør nok, men da vi manglet 60 millioner kroner gjorde fylkestinget vedtak om å dekke dette, til tross for at Nordøyvegen satt og så på.

20 år etter fylkes vedtak om prioriteringer er nå Imarsundet og Atlanterhavsveien på plass, mens Nordøyvegen straks skal begynne utbygging. Det betyr at neste prosjekt skal være Todalsfjordprosjektet.

– Nå som Nordøyvegen er klar får Todalsfjordprosjektet mye mer oppmerksomhet.

Nordseth understreker dog at man ikke er ferdige med å jobbe med ferger, og at arbeidet med anbud framover blir viktig.

– Så får vi håpe at Nordmøre kan stå sammen framover. For å løse samferdselsprosjektene er det helt nødvendig at vi opptrer som en region, sa Nordseth til slutt.

%d bloggere liker dette: