Det er nok få som kjenner Nordlandets historie så godt som Tor Larsen. Ikke bare fordi han er oppvokst på Nordlandet og gått på skole der, men også fordi han har studert historien til denne delen av byen ganske grundig, og Tor er en grundig kar. Nå skal han gi oss anledning til å bli kjent med Gløsvågen og husmannsplassene som hørte til gårdene der. Dette var relativt store gårdsbruk med blant annet husmannsplassene Sommero og Myran.

 

Dette er et område i byen som ikke så mange kjenner til, men vi vet at det var to gårder der som nært hverandre, og det var også gårdsdrift innover mot Kolvika. Tor har bilder fra området som han deler med oss. Velkommen til en historiekveld om den næringen som var omfattende i «gamle» Kristiansund og Dale.

 

Møtene i Nordmøre Historielag er åpne for alle, og vi har enkel servering med kaffe og litt kake attåt. Vi lodder også ut eldre årbøker, og loddsalget er en god inntektskilde til laget. Det er også mulig å gi en gave til laget på vipps (Vippsnummer 625510).
Vi innkaller til møtene via epost og det er derfor viktig at vi har din rette epostadresse. Vår adresse er: post@nordmorehistorielag.no
Du kan lese mer om Nordmøre Historielag i årbøkene våre som sendes til alle medlemmer. Vi har også egen hjemmeside www.nordmorehistorielag.no Her er det blant annet innholdsfortegnelse av mange årbøker, og en oversikt over innholdet i krigsarkivet.

 

Alle våre årbøker fram til 2015 er digitalisert av Nasjonalbiblioteket og er tilgjengelig via Nasjonalbibliotekets hjemmesider www.nb.no – søkeord: Årsskrift Nordmøre Historielag). Der finner du utrolig mye lokalhistorisk stoff. Du finner det også på hjemmesiden vår.
Arkivene våre er åpne for de som tar kontakt med en av våre arkivarer.

 

Vi vil gjerne ha deg som Facebook venn. Se Nordmøre Historielag på Facebook.
Vi ønsker deg også som medlem. Meld deg på til: sverre@jansen1.com

 

Neste møte er mandag 24. oktober. Da kommer Helge Husby for å fortelle om slaget ved Gratangen. Han har nylig utgitt en bok om slaget, og her var det mange nordmøringer i den svært dramatiske hendelsen som utspant seg i starten av andre verdenskrig. Dette er en spennende historie, og ikke minst for alle som har slektninger eller kjente som var der da dette skjedde for 82 år siden.

 

Med vennlig hilsen styret

%d