Mandag 8. november hadde Nordmøre Historielag invitert Ellen Engdahl og Kjell Neergaard til å gi oss noen tanker om Nordmøres framtid. Ellen Engdahl er daglig leder i Nordmøre IPR (Nordmøre interkommunalt politisk råd) og Kjell Neergaard, ordfører i Kristiansund, er valgt til politisk leder.

 

Nærmere 70 personer hadde møtt fram, da historielagets leder Sverre Jansen ønska folk velkommen og spesielt de to innlederne.

Ordfører Kjell Neergaard takka for invitasjonen og forklarte at Nordmøre IPR stort sett var ei videreføring av gamle Orkidé og skifta namn i fjor haust til IPR. Orkidé starta for 31 år sida og den første lederen – tidligere ordfører Einar Lund fra Tingvoll, satt faktisk i salen! Ellen Engdahl forklarte at alle de 8 nordmørsordførerne utgjorde IPR og de hadde møter i alle kommunene, slik at de hadde god kunnskap om forholda.

Daglig leder i Nordmøre IPR, Ellen Engdal, og Kristiansunds ordfører og politisk leder i Nordmøre IPR, Kjell Neergaard, var kveldens foredragsholdere.

 

De to innlederne tok for seg det arbeidet Orkidé hadde arbeidet med de seinere åra. Det er gjennom samarbeide på tvers av kommunegrensene at en kan løfte opp felles mål og få dem realisert. Dette hadde vi ikke klart aleine! IPR uttaler seg på vegne av folket i de berørte kommunene, både ovafor fylkeskommunen, andre fylkeskommuner, Storting og regjering. Siste året har det gått med mye tid med saker innafor helsesektoren, med fødetilbudet i byen og rehabiliteringstilbudet i Aure. Uten et samla engasjement på Nordmøre, hadde vi neppe fått lovnad om åpning av fødeavdelinga.

Samferdsel er en svært naturlig del av arbeidet IPR driver. Gode veier- uten bompenger, står sentralt. Veien mellom Kristiansund og Hjelset må få samme betingelser som Molde – Hjelset. Kystekspressen er det viktig å beholde – ikke minst for forbindelsen mellom Kristiansund og Hitra/Frøya og en framtidig bruk av Kvernberget flyplass for denne trønderregionen.

Neergaard og Engdal ga en god og informativ oversikt over dagens tema.

 

Vi har et godt boområde på Nordmøre, folk liker seg her. Men innlederne var bekymra for befolkningsutviklinga og vi mangler både folk og kompetanse. De satte sin lit til utdanningstilbudet for høgere utdanning gjennom Campus, som kan få opp i mot 1000 studenter. Campus har vært et målbevisst arbeide gjennom mange år, og vil ha stor betydning for heile regionen. Auker folketallet i byen, kan det medføre at også nabokommunene får en vekst. Det trenger vi! Arbeidsmessa i Oslo for å få utflytta nordmøringer til å flytte heim, hadde vært stengt ned under koronaen, men de så fram til å starte den opp igjen.

Engdahl og Neergaard understreka at vi må fortsette det interkommunale arbeidet og ha fokus for det vi er enige i. Vi må også kunne samarbeide med Romsdal og Sunnmøre for å vektlegge saker ovafor de sentrale myndigheter. Her viste de blant anna til at veien opp Romsdalen også er en viktig sak for Nordmøre.

IPR arbeider mot Mørebenken på Stortinget, som er et viktig redskap mot sentrale myndigheter.

Neergaard var glad for at alle ordførere på Nordmøre representerte SP eller AP. Dette ville gjøre det lettere å nå fram til regjeringa – til sine egne, avslutta han.

Temaet Nordmøres framtid samlet et stort publikum.

 

De høsta stor applaus for foredraget. Etter ei kort pause, fikk folk slippe til med spørsmål og kommentarer og mange benytta seg av det. De svarte så godt de kunne, med unntak av «akseproblematikken», der Neergaard klart sa fra at dette var opp til den enkelte kommune å meine noe om!

Sverre Jansen takka innlederne for et kjempefint og godt samkjørt foredrag, og overleverte årets årbok, historielagets kopp og klippfisk. Sekretæren overrakte lagets kalender fra 1992 – Kommunalt folkestyre på Nordmøre. Dermed kunne Jansen takke for oppmøtet og minte om neste møte 22. november, når Hallvard Husby kommer og forteller om slagene ved Solskjeløya.

 

Tor Larsen

sekretær

 

 

 

 

 

%d bloggere liker dette: