Helge Hegerberg

Helge er en av våre fremste foredragsholdere og et unikt oppslagsverk i Nordmøres historie. Han har en analytisk evne som overgår de fleste, og er en som ser sammenhenger der vi andre ser enkelthistorier.

Dette er en av grunnene til at vi ser fram til møte med ham og det som han har skrevet i boken sin om «Fiske og Frei». Frei har en plass i norsk historie som få har rettet oppmerksomheten mot. Det ligger mye historie i Kongsgårdene og slagene på Frei som Helge vil gi oss et innblikk i. Og så er det folk som har ført tradisjonen videre, ikke i nye slag, men i kunst og arkitektur – som Nils Fiske og hans far Axel.

Denne kvelden får vi være med på en reise i historie og kunst. Helge er fra Tingvoll, med en kirke som oser av historie, og så har vi Smøla med Kulisteinen og kirken. En symbiose av enkelthendelser og enkeltsteder, men med en sammenheng som Helge vil fortelle om. Vi har kalt foredraget «I Håkon Den Godes landskap», og vi gleder oss.

Velkommen!

%d