Arna Guttelvik ca. 1935

Siste temamøte i Nordmøre Historielag 28. november  i bystyresalen samla også fullt hus. Leder Sverre Jansen ønska alle vel møtt og presenterte foredragsholderen – Petter Ingeberg, som skulle holde foredrag om Arna Guttelvik.

 

Petter Ingeberg fortalte at han egentlig visste svært lite om Arna Guttelvik, men at han blei «kjent» med henne da han forberedte foredraget om «Engelen fra Gomalandet» – Elisabeth Løkvik. De blei to venninner på slutten av krigen.

Arna Guttelvik var datter avl Karoline og Knut Grimstad – begge utdanna lærere. Hun var født i Holmestrand i 1896, men begge foreldra var nordmøringer og mormora var fra Eriksenfamilien på Eriksenneset på Nordlandet. Foreldra flytta tilbake til Kristiansund. Hun tok middelskolen i 1913, trolig første gang det var flere jenter enn gutter som tok eksamen. Etter fire år på Volda og Hamar lærerskole, fikk hun jobb på Nordlandet skole i 1918, der hun bodde – fast jobb i kommunen fikk hun  i 1921 med skolested Allanengen.

På Allanengen skole møtte hun lærer Ottar Guttelvik, og de fikk tidlig et forhold, og de gifta seg i 1923 i Nordlandet kirke. De bosatte seg på Kirkelandet, og bygde eget hus i Kaasbøls vei 8 i 1938. Både Ottar og Arna fant sin plass i Arbeiderpartiet, sjøl om det var i partiets  kvinnebevegelse hun fant sin plass. Hun fikk mange tillitsverv, både i politikken og andre steder og blei en mye brukt foredragsholder og kåsør, og innholdet spente vidt – fra  abort, moderne oppdragelse og til kvinner og politikk. I 1938 fikk Allanengen skole tillatelse til å prøve «Anskuesundervisning» – der hun fikk bruke sine moderne læringsmetoder. Etter at en journalist hadde vært tilstede en dag, og laga en svært begeistra reportasje, fikk skolen og prosjektet  mye oppmerksomhet.

Ekteparet Guttelvik var blant de lærerne som protesterte mot å være med i Lærersambandet – underlagt NS, der medlemskap skulle være obligatorisk. Under krigen blei huset deres rekvirert av tyskerne og ortskommandanten fikk tilhold der fra 1942. Etter krigen fikk Ottar Guttelvik tilbake varaordførerjobben og allerede 19. mai utpeikt til skoleinspektør.

Arna fikk noen aktive år 1945 – 1952.  Klassen hennes i 1945 fikk gratis tur med hurtigruta til Tr.heim. Ingeberg  spurte om det var noen i salen som hadde hatt henne på skolen og Ingemar Areklett – som kom heilt fra Grimstad, kunne rekke opp handa. Han fortalte litt om sine inntrykk og sa at hun var usedvanlig trygg i undervisningssituasjonen. Hun kom raskt tilbake i foreningsaktivitet – ikke minst innafor kvinnebevegelsen i Arbeiderpartiet. Også i Sanitetsforeninga la hun ned mye arbeide. Hun gjenopptok foredragsvirksomheta og var rundt i alle foreldreforeningene på skolene i byen og større sted på Nordmøre. Men også på fylkesplan gjorde hun seg gjeldende med store og gode foredrag og blei ei kjent kvinne rundt om.

I 1951 fikk hun statsstipend for å reise på studietur til USA. Hun skulle se på skoleforholda og moderne undervisningsmetoder. Men Nordmandsforbundet hadde en finger med i opplegget og de fikk avtale med henne om at hun skulle holde en masse foredrag i deres regi rundt om i USA. Hun bestemte seg for å lage en bunad, som hun sydde sjøl og den brukte hun de fleste dager under besøket. Denne bunaden hadde Betty Ulvund fått av henne og i sin tur ga hun den videre til Ole Kristian Gundersen. Gundersen var til stede og viste den fram for forsamlinga.

Nordisk Tidende – avisa for utvandra nordmenn, fulgte Arna rundt om i de ulike statene og hun fikk mye skryt for å være en flott ambassadør for Norge.  Hun fikk også med seg et overraskende møte med kona til president Truman og de var enige om at det var viktig at kvinner deltok i samfunnsdebatten.

I tida etter hun kom tilbake, holdt hun en masse foredrag, der hun fortalte om besøket, både sitt møte med det norske Amerika, men ikke minst om den den moderne amerikanske skolen. I 1951 og 1952  fikk hun også lage programmer i NRK, som blei svært godt mottatt.  Alt lå til rette for ei lysende framtid.

Men i april 1952 kom nyheta i avisene – Ottar og Arna skulle skilles. Det var ei vond tid for Arna.  Hun fikk innvilga oppsigelse fra 30. april og Ingeberg viste et bilde fra avskjedsselskapet, som blei holdt av personalet ved Allanengen skole , med  skolestyrets formann  Petter O. Branem, skolestyrer Ola A. Holden og skolestyremedlemmene  sokneprest Olav Areklett og kjøpmann Sverre Jansen sen tilstede. Hun reiste fra byen en periode, men var snart tilbake. Hun  blei fortsatt en populær og dyktig foredragsholder. Hun gikk ut av Arbeiderpartiet og meldte seg inn i Venstre. Hun var fortsatt aktiv i samfunnslivet og fikk en ny tur til USA i 1965, der hun bl.a. deltok på verdenskongressen for kvinnefrigjøring og talte i FN og fikk stående applaus. Tilbake i Norge holdt hun en masse nye foredrag fra denne turen.

Da hun fylte 70 år, blei hun ikke nemnt med et ord i Tidens Krav. Ingeberg  var også overraska over omtalen av hennes begravelse, der svært lite av hennes engasjement kom fram. Hun hadde tross alt vært med i 15 foreninger og vært formann i 6 av dem, avslutta Ingeberg.

Ingeberg høsta lang applaus for sitt flotte foredrag! Det blei pause med kaffe, kaker og utlodning. Mange var framme og så nærmere på hennes bunad. Etter pausa var det spørsmål og kommentarer og flere var forundra over at ei aktiv kvinne som Arna Guttelvik, aldri hadde fått noen utmerkelse eller fortjenestemedalje. Leder Sverre Jansen takka Ingeberg for det glimrende foredraget og leverte kopp og klippfisk. Jansen gikk gjennom vårhalvårets møteprogram, som igjen viste en god miks av tema pluss  byvandring på Nordlandet. Etter trekning kunne Jansen opplyse at alle møtedeltakere fikk årboka for 1981 ved utgangen og ønska alle god jul og velkommen tilbake på nyåret.

 

Tor Larsen, sekretær

 

 

 

 

 

 

 

%d