Foto: Petter Ingeberg

 

Årsmøtet i Nordmøre Historielag, lørdag 19. mars, ble holdt på Grand Hotell. Oppslutninga var bra og i tillegg stilte vennene til Gamle Kvernes bygdemuseum opp for å hedre muséets tildeling av Kuliprisen 2022.

Sjølve årsmøtet blei avvikla på en grei måte med leder Sverre Jansen som møteleder og sekretær Tor Larsen som referent. Sekretæren leste opp ei fyldig årsmelding – som viste at historielaget har hatt et aktivt år, til tross for pandemien. Laget klarte å få avvikla sitt hundreårsjubileum – riktignok  1 1/2 år for seint og årboka var den største i lagets historie. De åpne møtene laget har i bystyresalen har hatt stor oppslutning, en hadde faktisk 100 tilhørere!

Rekneskapet viste også ei positiv utvikling, så leder Sverre Jansen så lyst på framtida. De andre sakene på årsmøtet gikk greit unna. Gjøran Storsæther fra valgkomitéen opplyste at de hadde hatt en rimelig lett oppgave, der de fikk positivt svar fra de fleste som var på valg.

Sverre Jansen fortsetter som leder, Bjørn Elgsaas og Tor Larsen stilte for 2 nye år i styret. Rigmor Lied hadde sagt nei til å fortsette som vararepr. i styret, og her blei Unni Dahl ny representant sammen med Petter Ingeberg og Johan Brage Siira som tok gjenvalg. Edvin Bakken ønska å tre ut av redaksjonskomitéen, og her kom Signe Kjøl inn som nytt medlem, sammen med Terje Holm, Ove Bjerkan og Tor Larsen. Sverre Jansen fortsetter som redaktør.

Arkivarene Johan Brage Siira og Ove Bjerkan blei begge gjenvalgt. Det samme blei revisorene Knut Garshol og Birger Saltbones. Valgkomitéen blei også gjenvalgt – Gjøran Storsæther og Ingjerd Skjelvik.

Etter valget takka lederen Rigmor Lied for en god innsats som vara i styret de to siste åra og overleverte lagets kopp og en fin blomsterbukett.

Rigmor Lied blir takket av leder Sverre Jansen, for flott innsats i styret i Nordmøre historielag. Foto: Petter Ingeberg

 

Før vi avslutta sjølve årsmøtet, fikk lederen i Romsdal Sogelag, Bjørn Austigard, ordet. Han beklaga at han ikke fikk vært med på hundreårsjubileet til Nordmøre Historielag og ville nå ta dette igjen! Han overleverte to bokgaver til leder Sverre Jansen. Den ene boka var skrevet av Nils Rossing Parelius – som i 1925 ga ut boka «Mitt livs erindringer», der han forteller om sin oppvekst i Kristiansund. Den andre boka var den siste boka Romsdal Sogelag hadde gitt ut. Det var «Kyrkjene i  Romsdal»,  –  som også var sogelagets årbok for 2021. 1 million kr hadde utgivelsen kosta, og det var ved hjelp av penger fra «Pareliusfondet» de hadde klart å gi den ut.

Leder i Romsdal Sogelag, Bjørn Austigard. Foto: Petter Ingeberg

 

Etter mat og kaffe fortsatte  møtet. Denne delen var viet til Kuliprisen, som var tildelt Gamle Kvernes Bygdemuseum. Leder Sverre Jansen redegjorde for tildelinga, der han poengterte at den spesielt gode samarbeidet mellom muséets faglige ledelse, styret og muséets store stab av frivillige – eller «vennene» som den faglige lederen kalte dem.

Lederen ved Gamle Kvernes Bygdemuseum, Berit Johanne Vorpbukt, tok imot prisen sammen med representanter fra styret og venneforeningen. Foto: Petter Ingeberg

 

Styreleder Harald Mork takka for den store æra de følte ved å bli tildelt Kuliprisen. Men han ville ikke ta imot den aleine – for som Jansen hadde sagt var bygdemuséet et samarbeidsprosjekt. Han kalte fram folk fra venneforeninga, styret og leder, slik at det blei ei stor gruppe rundt styrelederen. Sekretær Tor Larsen overleverte så Kuliprisen, diplom og 2 av historielagets kopper med logo.

Etter dette kom varaordfører Svein Kongshaug med blomster fra Averøy kommune og hilste fra ordfører Rangønes, som ikke kunne stille. Han var stolt på kommunen vegne over den innsatsen og dugnadsånda som venneforeninga viser – og overrakte blomsterbuketten til venneforeningas leder Ingrid Kongshaug.

Lederen i Gamle Kvernes Bygdemuseum, Berit Johanne Vorpbukt avslutta årsmøtet med en flott orientering om muséet. Ledsaget med fine og instruktive bilder, fikk vi være med på  80 års historie, for muséet kunne feire 80 år i november 2021. Hun kunne fortelle at det var en henvendelse til de fire kommunene i Kvernes prestegjeld fra museumsnemnda i Kristiansund – om å samle sammen gamle gjenstander – og sende dem til byen, til byens framtidige museum, som utløste viljen til å etablere sitt eget museum. For å sende gamle ting til byen – nei takk!!

Med  «Grønsetstua» som første hus på muséet,  viste hun utviklinga på museumsområdet og den varierte aktiviteten gjennom et år. Den var virkelig imponerende! Men dette var bare mulig gjennom de rundt 100 personene eller «vennene» som hun kalte dem, som deltok for å gjennomføre disse aktivitetene!  Styreleder Harald Mork avslutta det heile med å presentere siste prosjekt – flyttinga av gamleskolen på Vebenstad til museet.

Sverre Jansen takka både faglig leder og styreleder for en glimrende presentasjon av muséet! Han håpa at historielaget snart kunne besøke museet.

Han minna om neste åpne møte, som vil bli 4. april , der John Skeie vil komme og fortelle om arbeidet med neste bind av Kr.sund Historie.  Før han avslutta møtet overrakte han blomster til vararepr. i styret, Petter Ingeberg, som nettopp hadde fylt 70 år.

Det nye styret: Fra venstre Johan Brage Siira (styremedlem og arkivleder), Sverre R Jansen (styreleder og redaktør av årboka), Borghild Moe (styremedlem), Gøran Storsæter (valgkomite), Ingjerd Skjelvik (valgkomite), Tor Larsen (sekretær og medl. årbokkomiteen), Ove Bjerkan (styremedlem, arkivar og medl. årbokkomiteen), Bjørn Elgsaas (styremedlem), Signe Kjøl (medl. årbokkomiteen), Petter Ingeberg (varamedlem i styret) og Unni Dahl (varamedlem i styret). Disse var ikke til stede da bildet ble tatt: Terje Holm (medl. årbokkomiteen), Knut Garshol (revisor) og Birger Saltbones (revisor).

 

Tor Larsen

Sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d