Velkommen til møte i Nordmøre historielag mandag 28. nov. kl 19.00.

 

Arna Guttelvik, ca 1935

Petter Ingeberg

 

 

Arna Guttelvik (1896-1981) var en meget populær og avholdt lærer i Kristiansund i om lag 40 år. Hun startet lærergjerningen på begynnelsen av 1920-tallet og underviste totalt flere tusen elever. Arna var også en fore­gangsk­vinne i Kristiansund og på Nordmøre blant annet i arbeidet med moderne barne­oppdragelse, bedre under­visnings­former, samarbeid hjem-skole og viktigheten av kvinners deltakelse i politikken, med mere. Hun var en svært populær og hyppig brukt foredrags­holder og eventyrforteller. Arna hadde også internasjonale forbindelser og var på flere foredragsturneer i USA, og var blant annet gjest i FN. Der fikk hun stående applaus fra generalforsamlingen.

 

Petter Ingeberg har gravd i historien hennes og gleder seg til å fortelle om henne. Dette blir en interessant kveld om en spennende dame. Kvinner har generelt ikke fått så stor plass i historiebøkene, innsatsen deres har fort blitt glemt og Arna er en av dem. Petter er en god formidler og populær foredragsholder, og han har så langt, publikums­rekord på historielagets møter.

%d