Leder Sverre Jansen redegjorde for at Kuliprisen 2022 blei tildelt Gamle Kverns Bygdemuseum. Han viste spesielt til den stor aktiviteten på muséet som er mulig takket være innsatsen til et «korps» av frivillige fra heile Averøy. Historielaget har lagt merke til det gode samarbeidet som  er mellom den eneste ansatte fra Nordmøre Museum og alle de frivillige. Dette gjør at aktiviteten både er stor og allsidig – fra utstillinger om steinaldertida til saltfiskdag!

Styreleder Harald Mork blei kalt fram, men han sa at han ikke burde stå der aleine, for det var flere aktive fra venneforeninga, styret og daglig leder til stede og ba alle disse komme fram. Årsmøtet ga denne «gjengen» en flott applaus før historielagets sekretær Tor Larsen fikk æren av å overlevere sjølve prisen, diplom og 2 av historielagets kopper med emblem til styreleder Mork og andre i «hedersgjengen».

På bildet ser vi leder for Gamle Kvernes bygdemuseum, Berit Johanne Vorpbukt, ta imot Kuliprisen sammen med representanter fra styret og venneforeningen. 

 

 

%d