Kuliprisen 2022 til Gamle Kvernes bygdemuseum

Leder Sverre Jansen redegjorde for at Kuliprisen 2022 blei tildelt Gamle Kverns Bygdemuseum. Han viste spesielt til den stor aktiviteten på muséet som er mulig takket være innsatsen til et «korps» av frivillige fra heile Averøy. Historielaget har lagt merke til det...

Møte – 30.januar kl 12.00 i Håndverkeren

Åpent møte i Nordmøre historielag. Anton Monge vil dele med oss kjente og ukjente historier om oppbyggingen av oljeindustrien i Kristiansund. Lørdag 30.01 kl 12 i Håndverkeren. Historielagene på Nordmøre vil presentere sine Årbøker. Kaffe og rundstykker i pausen....