Godt over 40 personer var møtt fram på Nordmøre Historielags åpne møte med Nils Aukan på mandag kveld i bystyresalen. Aukan åpna med å spørre forsamlinga om de visste hvor gammel historia om havna var?

Ingen kunne svare han på det – og mange blei sikkert forbausa, når han sa – 12.000 år! Allerede steinaldermenneskene brukte havna med sine svært primitive båter og en har faktisk funnet rester etter dem, flintrester. Etter at en grov en halvmeter ned i renna mellom Devoldholmen og Fryseriet, fant en flintrester som en antar må være fra steinaldermenneskene. Flintrester finner en forøvrig en god del av på havna, men det meinte han var fra utenlandske (hollanske) båter, der flinten hadde vært i ballasten de brakte med seg til byen.

Han viste oss noen sjøkart som utlendingene brukte langs kysten – utrolig at de kunne seile etter disse. Men oppover 1600-tallet blei de bedre og bedre, og de hadde avmerka viktige seilingsmerker og namn på viktige steder som Grip og  Odden på Smøla. Fossund – et gammelt namn på Kristiansund, var ei fin havn å ligge i.  Sørsundet og Markussundet er to viktige områder for å finne ting fra skipsfarten. Her ankra skutene opp og fotografi fra siste del av 1800-tallet viser at båtene ofte lå inntil bryggene. I disse sundene finner en mest rester etter «gamle dager».

Men Aukan forklarte at tiden tærer på det som har havna på botnen. Det meste av tre er forsvunnet og det er mest deler av metall en finner av båter. Krittpiper og vaser – eller deler av vaser, er det en finner mest av. Han viste mange ulike typer piper og vaser og forklarte hvilke land de kom fra. En har funnet krukker som kunne dateres fra 1500-tallet, men det er ikke alltid så lett å datere funn. Vi fikk også se en rekke andre funn, tranlamper, porselen, krukker til ulik bruk, lanterner, kompasshus og skipsklokker – de siste i forbausende god stand.

Nils Aukan

En skal for øvrig være klar over at det en finner i sjøen av forminner, som regel er beskyttes av lover og ikke tilhører den som finner tingene. En del funn kan heller ikke tas opp uten tillatelse av myndighetene og her fortalte han om kanonen han og andre har funnet i Markussundet. Her må det søkes om tillatelse til å ta den opp og det må gjøres på bestemte måter, slik at den ikke skades.

Aukan kom også inn på en del forlis i området rundt byen og vi fikk se eldre bilder av de forliste båtene og nye bilder. Det var forbausende hvor fort skrogene gikk i oppløsning, når skipene hadde ligget der mange tiår.

Han fortalte at den tekniske utvikling, som «rowere», har gjort leitearbeidet etter gamle vrak lettere, og vil bidra til mange funn i framtida.

Nils Aukan mottok sterk applaus for sitt foredrag. Etter pause med kaffe og loddsalg, fikk publikum komme til med spørsmål og det nytta mange seg av og Aukan leverte gode svar. Han fikk også spørsmål litt utafor temaet – om funnet av gullskatten på Runde. Her fikk spørsmålsstilleren og vi andre lang og interessant informasjon!

Leder Sverre Jansen i Historielaget takka for et flott foredrag med gode bilder og overrakte Aukan Historielagets kopp og en pakke klippfisk. Han avslutta med å minne om årsmøtet 19. mars og neste åpent møte 4. april, der John Skeie vil fortelle om framdrifta av det nye bindet om Kristiansunds historie.

 

Tor Larsen
sekretær

 

 

 

 

 

%d bloggere liker dette: