Leif Bjerkan har i mange år samlet på kart. Helst gamle kart over Norge, men først og fremst over Nordmøre og Kristiansund. Kart har alltid vært i utvikling, fra det helt primitive til de moderne som vi har i dag

 

På de første kartene er landskapet ikke til å kjenne igjen. Det er derfor ikke rart at mange gikk seg vill og ikke fant fram. Når Snorre skulle plassere Frei i sitt kartbilde ble Frei lagt til Sunnmøre, og slik har mange gjort. Plassert steder feil etter det vi vet i dag. Leif har studert kartverket fra dets tidligste begynnelse og forteller på møte i Nordmøre Historielag om utviklingen. Det er til å bli klok av.

Det er ikke for ingenting at det nye kulturhuset som snart påbegynnes har fått navnet «Normoria», hentet fra Olaus Magnus «Carta Marina» fra 1539. Leif vil gi oss eksempel og bakgrunnen for gamle kart over Norge og Nordmøre.

Leif Bjerkan er fra Kristiansund, men har i mange år bodd i Oslo og Trondheim. Han har vært dommerfullmektig ved Nordmøre herredsrett, arbeidet i finansdepartementets økonomi­avdeling, vært ansatt i forretningsbanken i Trondheim og vært advokat i et større firma i byen. Han flyttet tilbake til Kristiansund i 2012, men har fortsatt flere styreverv knyttet til større virksomheter med hovedkontor i Trondheim.

Vi ønsker velkommen til Bystyresalen i Rådhuset, og ser fram til møte han som foredragsholder 7. november.

%d bloggere liker dette: