INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG UTDELING AV KULIPRISEN
LØRDAG 6. APRIL 2019 I HÅNDVERKERNS LOKALER KL. 12.00

Styret i Nordmøre Historielag har besluttet å utdele Kuliprisen for 2019 til
EINAR OTERHOLM.

Prisen er en statuett av Kulisteinene fra Smøla og et diplom.
Einar Oterholm har fått prisen for et meget aktivt arbeid for lokal nordmørshistorie og ikke minst lokalhistorien i Halsa kommune. Han er også foreslått av kommune til prisen.
Den historiske interessen begynte tidlig. Vi har lett i våre årbøker og funnet ut at i årboken for 1963 har han allerede skrevet en historisk artikkel om Halsagårdens historie og om museet der. Da var han elev ved den høgre skolen i Kristiansund, elev i 5R og skreve historisk obligatorisk særoppgave. Den var så bra at den ble trykket i årboken også fordi den var av interesse for andre. Det er en flott oppgave, med mange gode bilder fra gården og museet.

Einar er en ekte «Halsaværing». Fra Skålvikfjorden. En vakker, om ikke den vakreste, fjorden på Nordmøre. Men han er ikke filolog som kanskje ville vært naturlig som lokalhistoriker, men realist. Og har ikke minst som pensjonist arbeidet med lokalhistorie.

Vi har gjennom Jan H. Leithe Minnefond vært med å støtte tre bøker de siste årene: En om «Kleivsetsjyn og plassasjyn, Historie og båtar», den andre om «Historia til Nordmøre Husmorskule» og den tredje om «Historia til Halsa videregåande skule».
Bøkene er utgitt på hans eget forlag, noe som vitner om ikke bare historisk teft, men også kreative bokprosjekt med inntekstpotensiale.

Kuliprisen er blitt et ikon blant historieinteresserte på Nordmøre. Og vi er glad for at Einar Oterholm kommer til årsmøte for å motta prisen.
Foredraget han vil holde på årsmøte heter:» Hollendertiden på Nordmøre». Den var på 1600 tallet og var en blomstringstid for Nordmøre. Ikke minst på grunn av oppgangssaga som gjorde det lettere å lage tømmer for eksport. Og eksport ble det. I stor skala.
Men det var også på denne tiden de første kartene over området vårt ble laget. I foredraget til årsmøte vil Einar fortelle om oppgangssagene, om trelasthandelen og det første kartet:» Diæcesis Trundhemiensis pars australis».

http://nordmorehistorielag.no/kuliprisen/

Neste møte i Nordmøre Historielag er mandag 13. mai. Da kommer Ove Bjerkan og forteller historie om Gomalandet og Skorpa.

For styret

Sverre R. Jansen

%d bloggere liker dette: