Foto Terje Holm

Referat fra møte i Nordmøre Historielag 15 mai 2017

På Nordmøre Historielags møte 15. mai i Håndtverkeren ga lektor Petter Erik Innvik fra Sunndal, støttet av fotografier samlet av Stein Sættem, et historisk overblikk over avisa Tidens Krav i perioden 1906 -2006. Han skrev boka «Et fyrtårn i havgapet» utgitt til avisas 100 årsfeiring i 2006. Samtidig ble det en innføring i utviklingen på Nordmøre med stadig endring av kommunikasjoner og økonomisk opp og nedgang.

Da avisa startet som ukeavis i 1906 var det 12500 mennesker bosatt i byen. Kristiansund var preget av store klasseforskjeller, hardt arbeid med klippfisk og mye alkohol. Knut Siem kom utenfra med nye ideer og ble sentral i socialdemokratisk forening som startet Tidens Krav. Rudolf Dahl ble den første redaktøren. I den tiden ble det startet arbeiderlag av småkårsfolk, men sjømenn og fiskere holdt seg unna, sannsynligvis på grunn av den sterke avhengigheten til arbeidsgiverne.

Kristiansund var det ubestridte sentrum på Nordmøre. Dampbåtene dannet et tett nettverk mellom by og land. Dette har endret seg og Kristiansund har ikke lengre den samme betydning for befolkningen på Nordmøre. Innholdet i avisene helt frem til 2000 tallet var hovedsakelig utenriksstoff og fra Norge. Nå får vi dette stoffet rett på dataskjermene og lokalavisene har mer og mer gått over til å skrive om lokale forhold. Antall aviser som er blitt gitt ut svingte med økonomien.

Dessverre brant avisas arkiv under krigen, noe som gjorde det svært arbeidskrevende å skrive boka om Tidens Krav.

Tidens Krav la ned produksjonen under krigen mens Romsdalsposten fortsatte. Første Tidens Krav etter frigjøringen kom allerede 9 mai 1945.

Det som kanskje huskes best av leserne var den harde kampen mellom Romsdalsposten/Nordmørsposten og Tidens Krav for å overleve. Arbeiderpressen hadde mistet sine aviser både i Molde og Ålesund og «måtte» beholde Kristiansund. Arbeiderbevegelsen spyttet inn mye penger for å beholde Tidens Krav og «vant» til slutt. Nordmørsposten gikk inn. Tidens Kravs ansatte hadde forventet en sterk økning av antallet abonnementer, men det skjedde ikke. Opplaget gikk ikke opp.

Sjefsredaktør Ole Knut Alnæs ga oss en del tanker om dagens avis og fremtiden med totalt endrede rammebetingelser og hvor mange i dag ikke leser nyheter, hverken på papir eller på nettet!

I diskusjonen etter foredragene ble det fremhevet den spesielle ved at avisa i alle år har trykket nekrologer. For slektsforskere er dette en gullgruve av opplysninger. «På hjørnet» er savnet og forsamlingen ønsker dette innslaget tilbake.

Leder Sverre Jansen takket Petter Erik Innvik, Stein Sættem og Ole Knut Alnæs for et interessant innblikk i avisas historie og ønsket de oppmøtte tilbake på senere møter.
Tidens Krav delte ut eksemplarer av boka.
Referent Astrid Mollan

%d bloggere liker dette: