Det gjenvalgte styret i Nordmøre Historielag – f. v. Tor Larsen, Astrid Mollan. Sverre Jansen (leder), Borgny Vorpbukt (1. vara), Kai Grimstad og Gudmund Bratrud. (Foto: Terje Holm)

Nordmøre Historielag hadde sitt årsmøte på lørdag i Håndverkeren under det beste frammøtet på flere tiår. Det kan være et resultat av to svært aktive år for laget.

På årsmøtene deler historielaget ut sin ”Kulipris” – som tildeles en person som har utmerka seg i lokalhistorisk arbeide på Nordmøre. Denne prisen blei tildelt Odd Williamsen. Lederen i Nordmøre Historielag sa at han fikk prisen for det gode og allsidige lokalhistoriske arbeidet han har drevet i ett par tiår – bl. a. som foredragsholder, gravstedsvandrer og forfatter av lokalhistoriske bøker og utallige artikler, ikke minst i historielagets årbøker!
Etter at han hadde mottatt prisen, som besto av Kulisteinen med diplom, holdt Odd Williamsen et spirituelt kåseri om Bræinslekta, og spesielt om Christian Bræin, som tydeligvis falt i ”god jord”!

Etter ei god pause med kaffe og mat, fortsatte årsmøtet. Sverre Jansen blei valgt til dirigent. Årsmeldinga viste stor aktivitet med 10 åpne møter med et gjennomsnitt på 50 personer på møtene! Medlemstallet er siste året gått opp og ligger på rundt 420. Det betyr også noe større inntekt og rekneskapet viste et lite overskudd.
Handlingsplana viste at styret planlegger stor aktivitet også neste år med mange åpne møter og utgivelse av årbok minst like stor som årets.
Årsmøtet behandla også årsmelding og rekneskap for Jan H. Leithes Minnefond. Gjennom året har Minnefondet bevilga 135.000 kr i støtte til bokprosjekt og andre prosjekt på Nordmøre.

Valgene viste i stor grad gjenvalg. Sverre Jansen, som har vært leder de siste åra, blei gjenvalgt for nok et år. Ellers blei Gudmund Bratrud, Astrid Mollan og Kai Grimstad gjenvalgt i styret. Varamedlemmene Borgny Vorpbukt, Karen Flatø og Ove Bjerkan blei også gjenvalgt. Revisorer Johan Siira (gj.v) og Knut Garshol (ny), mens den nye valgkomiteen består av nye folk: Ove Bjerkan og Magnhild Stokke Jakobsen.

Som siste punkt på årsmøtet holdt Jakob Arne Dahlen en redegjørelse om et prosjekt Nordmøre Historielag har arbeidet med siden 1929 – Kempe/Bulls manus om Nordmøres historiske beskrivelse på 1700 – tallet. Det gjenstår mye arbeide og styret vil se nærmere på prosjektet.

Med dette var et vellykka årsmøte i Nordmøre historielag over.
Tor Larsen
referent.

%d bloggere liker dette: