Helge Husby  klarte nok en gang å samle fullt hus i Nordmøre Historielag, da han mandag 24. oktober holdt sitt foredrag om «Trønderbataljonen».

Han presiserte at han ikke var opptatt av militæret og å fortelle om kamphandlingene primært. Han var opptatt av menneskene i bataljonen, og hadde gjennom mange år prøvd å finne ut hva som skjedde og hvorfor ting skjedde i aprildagene i 1940.  Han hadde de siste 14 dagene turnert rundt om i Finnmark med foredraget sitt – og blitt tatt godt i mot.  Han hadde masse bilder å vise og der oppe var folk spesielt opptatt av bildene fra 1939/40, for de viste også litt av det gamle Finnmark, som tyskerne brente ned i 1944/45.

Den første del av foredraget omhandla nøytralitetstida i aust- Finnmark/Pasvikdalen. Bataljonen, som reiste fra Trondheim med flere hurtigruter før jul i 1939, var på rundt 745 soldater. Han fortalte at de listene over disse soldatene har vist seg å være noe misvisende – noen var ikke med på ferden, mens andre ikke hadde kommet med på listene. Dette var en av årsakene til at  han ikke hadde med oversikt over soldatene. Namnet «Trønderbataljonen» var ikke et formelt namn – for det var Sør-Trøndelag infanteriregiment nr 12, men det blei brukt for å skille de 4 bataljonene som var i området.  Han anslo at 1/3 av bataljonen var nordmøringer – fra alle kommuner på Nordmøre unntatt Sunndal.

Fra sin heimkommune Tingvoll, var det 37 med. De fleste av disse kjente han og mange hadde han hatt flere samtaler med. Også fra Kr.sund/Frei var det en stor kontingent og noen av disse hadde han også snakka en del med. Husby fortalte levende og viste mange bilder fra livet som karene opplevde som grensevakter.

Bataljonen hadde antatt at de skulle bli dimittert rundt 15. april, men den tyske invasjonen forpurra dette. Bataljonen fikk beskjed om å dra med skip fra Kirkenes til Sjøvegan og de første reiste 15. april.  I Sjøvegan gikk de på ski over til Lavangen, der de blei samla, før de sammen med utstyr og hester starta på marsjen til Gratangen mandag 22. april. Turen gikk over fjellet i et forferdelig snøvær og mannskapet kom fram til Gratangen 24. april svært utslitt.

Etter dette tar Husby pause og historielagets leder, Sverre Jansen, inviterte de frammøtte på kaffe og kaker.

Etter pausa gikk Husby gjennom forholda i Gratangen og ved hjelp av kart og skisser viser han hvor de ulike kompaniene  og troppene i Trønderbataljonen blir forlagt. Gjennom samtaler med en del av soldatene, har Husby fått mye informasjon om hva som foregikk både kvelden og natta. Om morgenen  – faktisk før mange av nordmennene hadde kommet ut av soveposene, satte tyskerne i gang å skyte på flere av overnattingsplassene og vaktpostene som var satt ut om kvelden. Flere nordmøringer mista livet denne morgenen.

Tyskerne tvang sivilbefolkning og norske soldater som var tatt til fange, til å gå foran seg mot norske stillinger. De norske soldatene ville sjølsagt ikke skyte mot sine egne og måtte enten overgi seg eller trekke seg tilbake. Bataljonen opplevde også å bli skutt mot av Altabataljonen, da de trodde at Trønderbataljonen var tyskere. Elendige kommunikasjoner mellom de norske styrkene var trolig årsaka til dette, som medførte et par dødsfall. Det heter seg at Bjarne Teiseth fra Kr.sund – med sterk sangstemme, sang «Ja, vi elsker», slik at  Altabataljonen skulle forstå at de var norske soldater.

Minst 28 soldater fra bataljonen blei gravlagt i Gratangen. De blei sommeren  1941 frakta til sine heimkommuner og gravlagt med svært stor deltaking. På Nordlandet deltok rundt et par tusen personer i Birger Honstads begravelse 22. juni  – i følge Møre Dagblad.

Foredraget varte – med ei god pause – i  nærmere 1 ½ time, men applausen etterpå viste at det hadde vært et godt og engasjerende foredrag! Etter foredraget spurte Sverre Jansen om det satt mange i salen som hadde hatt fedre eller nære slektninger i Gratangen og det var mange som rakte opp handa.

Jansen takka på vegne av historielaget og forsamlinga for foredraget og overrakte både klippfisk og historielagets kopp som takk.  Han takka også alle som hadde møtt fram og minnet om neste møte 7. november med Leif Bjerkan og «Nordmøre – i gamle kart og trykk».

Tor Larsen

sekretær

 

 

 

 

%d