John Christen Skeie

Foto Terje Holm

Petter Ingeberg samla fullt hus på det åpne møtet i Nordmøre Historielag mandag 18. mars i Håndverkeren. Temaet var det nye bindet av Kristiansunds historie. Han leder den kommunale komiteen som har lagt opp arbeidet. Det består av personer fra ulike kommunale enheter, historielaget og museet. Komiteen har lyst ut jobben som forfatter av bindet og hatt 4 svært kvalifiserte personer til intervju. Der endte komiteen opp med å gi jobben til John Christen Skeie, som i tillegg til en flott CV på historiedelen, også har en spesiell interesse for arkitektur og gjenreisingsproblematikken.

Ingeberg viste til at siste bind hadde gått fram til 1942, men at mye av dette stoffet var prega av å være skrevet under en spesiell periode. Det er mye som er omtalt i siste del av dette bindet, som vi idag sitter med mye meir kunnskap om og som derfor gjør at det er riktig å starte den historiske perioden i boka med krigsutbruddet i 1940. Ingeberg meinte at det var mange i byen som har stor kunnskap om deler av krigen, og disse er det viktig å få raskt i tale. Komiteen antok at arbeidet er kommet i god gjenge til sommeren. Forfatteren skal ha første møte med boknemnda i begynnelsen av april. Etter plana skal bindet utgis før jul i 2021.

Etter denne informasjonen, tok Petter Ingeberg for seg stoffet om krigen. Han ga forsamlinga mye informasjon om situasjonen det første året for byen og folket. Han viste til flere rapporter fra bombinga – særlig fra brannmester Torleif Meek. Ordførerne under krigen meinte han og flere i forsamlinga, ikke var lovlig valgte ordførere. De var innsatt av okkupasjonsmakta.

Han avslutta med en del informasjoner fra dagene rundt frigjøringa 8. mai 1945, der noe var temmelig nytt for mange. Han kom også inn på vanskelige problemstillinger som rettsoppgjøret, hårklipping av «tyskertøser» og behandlinga av barn av tyske soldater.

Han fikk stor applaus for et foredrag som varte godt over timen! Av lederen i Nordmøre Historielag, Sverre Jansen, fikk han blomster og historielagets gule sydvest som takk!

Etter ei kort pause, fikk folk slippe til med spørsmål og det var flere som benytta muligheta til det. Sverre Jansen takka for kjempegodt oppmøte og minte om årsmøtet 6. april.

Tor Larsen
sekretær

http://nordmorehistorielag.no/kristiansunds-historie-bind-7/

facebook: Kristiansunds historie bind VII

«JON SKEIE SKAL SKRIVE BIND 7
Jon Christen Skeie (59) er ansatt som forfatter/redaktør av bind 7 og tiltrer 1. mars 2019. Arbeidet er beregnet til tre årsverk, og boka skal etter planen utgis høsten 2022.
Skeie er faghistoriker og har arbeidet som forsker og forfatter siden 1992. Han har bl.a. gjort omfattende arbeid innenfor by- og lokalhistorie, blant annet Porsgrunns historie, Kristiansand Havns historie og Øvre Eikers historie. I forb. med dette prosjektet har Skeie gjort seg interessante tanker om hvordan bind 7 bør utformes i forhold til den grovskissen til innhold som formannskapet tidligere har vedtatt. Den historiske perioden for bind 7 er 1940-1970. Skeie skal samarbeide nært med den oppnevnte boknemnda.»

%d bloggere liker dette: