Foto Lisbeth Dyrnes

Slektsforskerforeningen  Slekt og Data har nettopp avsluttet sin tur til «Det norske Amerika» høsten 2019. Et av innslagene på turen var et besøk på Chester Fritz Library i North Dakota som har en egen avdeling med norske bygdebøker. Avdelingen ble bygget opp av Arne G. Brekke. https://library.und.edu/special-collections/bygdebok/collection-history

Slektsforsker Jonny Lyngstad fra Eide overrakte flere bygdebøker til biblioteket, blant dem Kildeskariftet «Jacob Chr. Tokles dagbok 1827-1838». Tokle (Austigard Stangvik) var rosemålar, gartnar, ordførar, forfattar, skyssvert og legeassistent. Jonny Lyngstad (Nordmøre historielag) har transkribert manus, Odd Williamsen (Nordmøre museum) har vært redaktør, og Katarina Wedelsbäck-Bladh (Nordmøre museum, avdeling Surnadal) har oversatt og kommentert Tokles botaniske register.

Jonny Lyngstad kom allerede for mange år siden i kontakt med museet da de sendte brev til alle landets kommuner ( han var ansatt i Eide kommune) om å få tilsendt deres bygdebøker,

Hagepioneren Tokle 1827-1838
Nordmøre Historielag og Nordmøre Museum har fått trykket opp Jacob Christian Tokles hage-journal fra årene 1828-1833 som er en unik beskrivelse av hans arbeid med å etablere et imponerende hageanlegg på hjemgården i Stangvik. I journalen beskriver han hele prosessen fra å bestille frø til etablering og stell. Denne hagen ville ha vært et praktfullt anlegg også i dag. Boka er illustrert med fargerike tegninger. Tokle forteller detaljert om Grønnes-pæra i Stangvik, om Knudtzons import av busker og trær og om Knudtzons hageblomster. Han er den eneste kilden til at Leslie hadde med seg en mann fra Stangvik til å bygge ei røykovnstue i Skottland. Og det er han som kan oppklare at N H Knudtzon III i virkeligheten bestyrte sin fars handelshus fra hybelen i Hamburg allerede som 17-åring og at han tok i bruk moderne grafiske virkemidler med fargerike logoer på flotte regningsblanketter.

Kildeskrift fra Nordmøres historie. Jacob Christian Tokle

Tokle krevde inn avgift til staten for bruk av brennevins-destillasjonapparater, og har med lange lister som dokumenterer denne virksomheten. Tokle levde fra 1779-1858 og bodde på Austigard i Ytre Stangvik. I dagboknotatene sine skriver han blant annet om hvordan han eksperimenterte med fruktdyrking og hagebruk i Stangvik. Han skriver også om hverdagslivet i Stangvik og slektene.

 

 

 

 

%d bloggere liker dette: