Foto: Tingsteiner» på Bremsnesgårdens jorde.  (Frå Nordmøre Museum si fotosamling)

Rolf Øidvin klarte på en imponerende måte å formidle riktig gammel historie fra Bremsnes til en stor forsamling på Nordmøre Historielags åpne temamøte mandag 12. november. Hans foredragstittel var «Tingstedet på Bremsnes som sted for en maktelite i jernalderen og vikingtid.»


Han fortalte at i samarbeide med Averøy kommune hadde en del historisk interesserte personer danna ei forening som skulle gå grundig inn på steinsirkelen vest for den gamle ferjekaia på Bremsnes og se hva slags historikk en kunne finne ut rundt den. En hadde kommet fram til at steinene kunne være plassert her for 3000 år sida og at det er gjort en masse oldsakfunn og trolig funn etter mange bygninger og gravrøyser, som fortalte at dette hadde vært et relativt stort samfunn. Foreninga hadde arrangert historiedager både i fjor og i år på dette stedet, og hadde idéer om å få til mye større markeringer etter hvert.

Øidvin tok oss med fra gamle sagn om sagnfiguren Bruse og fram mot vikingtida, og mange kjente personer fra Snorres sagaer. Mange kart og ikke minst gode tegninger og slektsoversikter han sjøl sto bak, passa godt til framføringa. Ragnvald Mørejarl var en sentral person i denne framstillinga om de mektige menn, som hadde tilhold og sterk tilknytting til Bremsnes og hvordan inngifte sørga for å holde ætta ved makta.

Forsamlinga fikk en inngående historisk rundtur fra Gardarike via Norge og land i sør og vest i Europa. Øidvin klarte å trekke tråder mellom kjente og mindre kjente historiske personer, sjøl om det ikke var lett å følge det persongalleriet han presenterte! Men møtedeltakerne kan nok etter dette foredraget forbindelsen fra kong Jaroslav i Gardarike og deler av hans slekt til norske vikingkonger og vikinghøvdinger.

Innimellom alle personene vi hørte om, gikk Øidvin også grundig inn på steinringen ved ferjeleiet, der Harald Hårfagre fikk skåret av sitt lange hår. Han meinte at denne ringen måtte ha en religiøs kultisk betydning og ga mange eksempler på at dette kunne være riktig oppfatning, men avslutta med at dette var vanskelig å få bekrefta. Han håpa at en kunne foreta grundigere undersøkinger i jorda og trekke inn fagfolk. Enkelte av de funn som gjort – er beskrevet for flere hundre år sida av «kompetente» folk som biskop Schønning.

Leder i Nordmøre Historielag takka for et inspirerende og noe annerledes foredrag, som forsamlinga satte pris på og overbrakte blomster og historielagets sydvest. Han fortalte også at den gode oppslutninga om de åpne møtene har medført en god del nye medlemmer for historielaget i høst.

Denne gangen blei ikke pausa så lang, men folk fikk tid til kaffe og kake og sjølsagt prat. Møtet blei avrunda med en historisk Nordmørsquiz, som Herdis Marstein sto for. Den viste at sjøl om det satt mange med god historisk kunnskap i salen, var det ikke alltid lett å finne fram til riktige svar!

Sverre Jansen takka for frammøtet og minnet om påmelding til julebordet 14. desember.

Tor Larsen
sekretær

%d bloggere liker dette: