Foto Sverre Jansen. Jon Skeie og Petter Ingeberg.

Det var  fullsatt da Sverre Jansen, leder i Nordmøre historielag, kunne ønske publikum og foredragsholder velkommen til årets siste åpne møte.

Kveldens foredragsholder, Jon Skeie, har nå holdt på med bind VII i Kristiansunds historie i et halvt år. Men han understreket at mye av arbeidet hittil er gått med til å sette seg inn i stoffet og finne kildemateriale. Han er ikke ukjent med slikt arbeide. Utdanna historiker og skrevet både Porsgrunn By’s historie og Øvre Eikers historie og drevet med oppdrag for bedrifter og organisasjoner. Men sjøl om han har god teoretisk bakgrunn og gode praktiske arbeider bak seg, er Kristiansund  et svært nytt område for ham. Han har 3 års engasjement for å skrive bind VII, som kanskje høres lenge ut, men det er utrolig mye stoff han må gjennom, så det blir nok en kamp med tida!  

Han har god hjelp i det arbeidet som den kommunale bokkomiteen med professor Arnljot Løseth i spissen, har gjort før han starta med arbeidet. Det nye bindet – bind VII, vil ta for seg tida mellom 1940 – 1970 og han ser ikke bort fra at bindet tar med seg litt fra tida like før 1940 og særlig før bombinga av byen. Han så for seg ei bok på 5 – 600 sider, med massevis av tabeller og oversikter, henvisninger, namneregister og saksregister m.m. Dette reknar han med  vll ta 100 sider og da blir det «bare» 350 sider med tekst og resten blir bilder.  Det krever sterk prioritering.

Bokkomitéen har laga ei grovskisse med innhold og hovedkapitler. Det diskuteres om boka bør være slik eller om den meir skal se byen i en heil enhet. Mange ønsker sterkt at boka skal fortelle den historiske sannheta, andre at boka skal være meir fortellende. Trolig kan den bli litt begge deler.

Skeie var også opptatt av hva slags forventinger folk ville ha til det nye bindet.  

En har et enormt stofftilfang, alt kan ikke komme med og en må velge hovedspørsmål. De som er godt opp i åra, vil nok ønske at det skrives mye om krigen – yngre folk er trolig meir opptatt av det som skjedde etter krigen med gjenreisinga.

Brente steders regulering var viktig for byen, sjøl om den var landsomfattende.Men arbeidet i Krsund var noe av det mest omfattende de hadde. I og med at byen ikke blei bygd opp etter reguleringsplana fra 1940 under krigen, men først etter, kom det innspill at byen burde gjenreises på «fastlandet».

Ulik oppfatning av ting som skjedde etter freden, ville nok prege deler av bindet. Men en kan ikke la være å skrive om ting, som det kunne være sterk politisk uenighet om. Det er imidlertid viktig å få fram de ulike syn på en ordentlig måte. Her viste han bl.a. til et mulig vanskelig tema – Arbeiderpartiets sterke styring etter krigen  – var det på grensa til maktmisbruk og korrupsjon?

Skeie avslutta med å si at han på det nåværende tidspunkt  bare har spørsmål – og ikke noen svar!

Etter pausa fikk han både spørsmål og kommentarer fra en engasjert forsamling! Mange var opptatt av krigen og noen ville at boka starta med oppsummering av oppgangstida byen opplevde i 1938 og 1939. Flere ønska at boka måtte få mange kart og viste til de Skeie hadde vist på møtet.

Skeie oppsummerte at brannen i 1940 ikke bare var et tap  for folk og by, men at den også var en modernisering, som sårt trengtes.

Sverre Jansen takka for et interessant foredrag med mange spennende vurderinger og overrakte Skeie ei lokal bok og historielagets flotte gule sydvest!

Han holdt på å glømme trekning av utlodninga, men tok seg raskt inn! Etter den var ferdig – minte han om påmelding til julelunsjen 13. desember, før han ønska alle vel heim.

 

Tor Larsen

sekretær  

 

 

 

%d bloggere liker dette: