Ove Bjerkan samla fullt hus i historielaget på mandag.

Gomalandets historie var tittelen på Ove Bjerkan sitt foredrag på det åpne møtet i Nordmøre Historielag mandag 13. mai. Det var mange gomalendinger å se, men emnet interesserte også folk fra andre bydeler. Ove Bjerkan er smølværing, oppvokst i Dale krets ved Nordlandet gravsted og er nå styremedlem i Nordmøre historielag. Han flytta til Meløya rundt 1984 og har i tida etter samla på lokalhistorisk stoff fra Gomalandet og sitter i dag på rundt 330 dokument fra bydelen.

Ove Bjerkan tok den store forsamlinga med fra steinaldertida og viste kart over hvordan byen og de ulike deler endra seg etter at isen forsvant og opp til 1600 tallet. Namnet Gomalandet finner han første gang på et kart fra 1856 og viste til at namnet Kirkelandet fram til da dekka både Kirkelandet og Gomalandet!
Han ga flere eksempler på namneforklaring av Gomalandet eller Komadlandet som det også blei skrevet på 1800 – tallet og øyene Meløya og Skorpa.

Boplass på Skorpa-4000 år gammel

Arkeologiske undersøkinger i samband med det planlagte utbyggingsområdet på Skorpa, viste at det midt på Skorpa blei funnet rester etter boplasser for 4000 år sida.
Men etter dette har en ikke registrert bosetting på Gomalandet før 1663, da Olle Dunkersund blei registrert i Dunkersundet. I 1701 antar en at det bare var 2 bebodde plasser på Gomalandet – Plassastua ved sundbåttillegget og Dunkersund ved småbåthamna.

Var Dunkarsundet en spansk frihavn. Fra artikkel Nordmøre museeum

I 1801 var det bare 36 personer som var registrert på Gomalandet, Dunkersundet, Meløya og Skorpa. I 1900 var det 800 – 900 personer på samme område, så fram til slutten av 1800 -tallet bodde det lite folk på Gomalandet.

I siste del av foredraget tok Bjerkan for seg utviklinga i næringslivet på Gomalandet – jordbruket, fiskeindustrien (klippfisk, hermetikk, fryseri), tranbedrifter, maskinverksteder, båtbyggeri, Goma fabrikker m.m. I tillegg viste han utviklinga av broene – både mellom de mindre øyene og over Nordsundet, fra skumle hengebroer til den nye betongbroa mellom Bentnesset og Meløya.

Applausen etter foredraget viste at folk var godt fornøyd!
Lederen i historielaget – Sverre Jansen, kunne overrekke Bjerkan en blomsterbukett og historielagets gule sydvest som takk!

Det var tid til pause med kaffe og kaker, og folk fikk tid til å prate med hverandre. Etter pausa fikk Bjerkan flere spørsmål, bl. a. om namnet Goma hadde overtatt etter Gomalandet. Både Bjerkan og andre holdt på at det korrekte var Gomalandet og at begrepet Goma – for gomalendingene – betød sentrum på Gomalandet (der butikkene lå).

Sverre Jansen orienterte om historielagets sommermøter i juli og at første åpne møte i haust ville bli 16. september med Ole Kristian Gundersen. Etter trekning som siste del av møtet, kunne Jansen avslutte vårens siste åpne møte i Nordmøre Historielag.

Tor Larsen
sekretær

%d bloggere liker dette: