Lederen ønska alle vel møtt og beklaga at dørene måtte stenges, rundt et 20 tall måtte avvises, for det var rundt 70 i salen. Dette antallet gikk imidlertid greit, da vi tok vekk en del bord og plasserte bakerst i salen.

Leder Sverre Jansen orienterte først om neste møte, der Terje Holm og Einar Sæter vil redegjøre for gamle og nye sundbåtferja ”Framnæs”. Han orienterte også kort om årets årbok, som fortsatt er til salgs hos ARK bokhandlerne og hos historielaget.
I tillegg til kveldens foredrag, ville Johan Siira, som holder på å gå igjennom ”Krigsarkivet”, redegjøre for hva det inneholder.

Dermed ga han ordet til kveldens foredragsholder, Kjell Bugge, som skulle gi sine inntrykk av kulturforskjellene mellom moldenserne og kristiansunderne – som nok var årsaka til den store tilstrømmingen til møtet!

Kjell Bugge starta med å gratulere med gårsdagens seier over Molde, og dermed var den gode stemninga i gang!!

Han ga så mange eksempler på hvordan moldenserne ”førte seg” og hvordan de oppfatta seg sjøl og ”de andre”. Han viste til at Molde tidlig hadde vært et sentrum for den administrative ledelse av fylket (amtet) og etterhvert den politiske ledelse. Sjøl om Molde hadde hatt en del industriarbeidsplasser (motor/skipsverksted/konfeksjon), så var dette meir en funksjonærby og med innbyggere som hadde god almenfaglig bakgrunn. Sjøl om byene i 1742 var omtrent på samme størrelse, steig ikke folketallet i Molde noe vesentlig. Rundt 1900 var Kristianssund en by på 12.000 innbyggere, mens Molde hadde en befolkning på bare 16-1700. Skulle folk fra landkommunene søke etter arbeide, var Kristianssund byen som hadde et allsidig næringsliv, sjøl om det viktigste var klippfisken. I Molde har det vært ”borgerlig styre” i mange mannsaldre.

Kristiansund var en typisk arbeiderby, med masse fattigdom og ikke minst sosiale problem – som gjerne følger. Det kom enormt mange flyttende fra kysten langt nord og ikke minst fra landkommunene og fra fjellbygdene i Gudbrandsdal. Kristiansund hadde en glimrende beliggenhet når det var sjøen som var den viktigste ”veien” å forflytte seg på.
De store kjøpmannsfamiliene var også innflyttere – både fra Skottland og fra Nord-Tyskland/Danmark. Han la også vekt på at kristiansunderne som mannskap på de mange skutene som brakte klippfisken rundt om til Sør-Europa, Vestindia og Sør-Amerika, fikk masse inntrykk fra den store verden og de var slett ikke noen ”heimføinger” som mange meiner de er. I Kristiansund har det vært stor avstand mellom de rike kjøpmannsfamiliene – en del større håndverkere – og en stor, fattig allmue. Fra 1920 åra har Arbeiderpartiet vært en politisk maktfaktor i Kristiansund – og de satt faktisk med den politiske makta fra begynnelsen av 1930 – tallet og fram til 1980.

Alt dette har virka på befolkninga i de to byene og gjort at det i dag oppleves som store kulturforskjeller. Kristiansunderne er meir direkte – mindre analytisk. De har en friskere tone og oppleves av besøkende og innflyttere for å være åpne. Moldenserne er ofte høflig og korrekte, litt forsiktig og mindre spontane. DE gir mindre av seg sjøl, vellykkethet er viktig og de liker å holde orden rundt seg.

I Kristiansund kan fremmede tilsnakkes av folk – som viser at de er meir åpne og uformell. De oppfatter moldenserne til ”å være litt høg på pæra”, overlegne og sjølopptatt.
I Molde skriver man saksutredninger om alt og alle, de har ofte jobber der de må bruke andre ord og uttrykk enn folk bruker i dagliglivet – og de blir prega av det! Bugge meinet at moldenserne ikke var overlegen i seg sjøl, men på vegne av byen Molde er de litt overlegen – f. eks. Jazzbyen – er de veldig stolte av!

Bugge høsta stor og langvarig applaus for foredraget og en hadde på følelsen at han hadde truffet tilhørerne bra og at mange hadde samme oppfatning som Bugge. Leder Sverre Jansen takk for et flott foredrag.

Dermed var det klart for pause med kaffe og noe attåt , samt utlodning.

Etter pausa fikk Johan Siira ordet og orienterte klart og greit om innholdet i ”Tyskarkivet” Han skulle etterhvert sette seg inn i meir detaljer. Han karakteriserte arkivet til å være svært omfattende og med svært sensitivt materiale. Han var overraska over at det fantes så lite bilder, og lurte på om en del kunne være på utlån og ikke levert tilbake.
Lederen takk for en god og grundig orientering.

Etterpå var det mulig å kommentere og stille spørsmål til Kjell Bugge om foredraget. Det var flere som hadde kommentarer og noen spørsmål og Kjell Bugge svarte så godt han kunne.

Etter denne runden blei han nok en gang takka av leder Sverre jansen og han overleverte en blomsterbukett og dataveske med historielagets emblem.

Da sto det bare igjen å trekke – og takke for et utrolig godt oppmøte!

Møtet slutt ca. 21.30.

 

Tor Larsen
sekretær.

Vi setter inn referat satt inn i Panorama Molde,  Det er en uavhengig nettavis for Høyskolen i Molde. Skrevet av Odd Williamsen.

– Dyptgripende kulturforskjeller mellom Molde og Kristiansund

 

%d bloggere liker dette: