Foto Eilif Odde TK. Inga Helen Brandvik Mork (til venstre) og Ida Sophie Strømsvåg fikk sin påskjønnelse fra Nordmøre Historielags Sverre Jansen (bak til venstre) og Tor Larsen (til høyre) tirsdag. I midten Morten Lystad, avdelingsleder ved Atlanten videregående skole. Også Ola Fugelsnes får påskjønnelse for sin besvarelse.

 

Nordmøre historielag har inngått avtale med Atlanten videregående skole for å fremme lokalhistorisk interesse blant ungdom. Leder Sverre Jansen er opptatt av at en må se på historien for å styre fremtiden.

Historielaget delte 18.juni.2019  ut 3 premier på 2000 kr for gode semesteroppgaver om krigen til avgangselever. Pengene kommer fra John H. Leithes Minnefond som administreres av historielaget.

Inga Helen Mork Brandvik har skrevet om 2. verdenskrig og påvirkningen den hadde på befolkningen på Averøy. Ida Sophie Strømsvåg hadde funnet opplysninger om D/S «Waanja»s siste reise, hvor hennes bestefar Emil Strømsvåg var om bord. Ola Fugelsnes hadde tatt for seg bombingen av Kristiansund og hvordan befolkningen opptrådte.

En av oppgavene kommer i Nordmøre historielags Årbok for 2020.

 

 

%d bloggere liker dette: