Folk strømmet til Nordmøre Historielags åpne møte i bystyresalen  mandag, for å høre Petter Ingebergs historie om Kirkelandet kirke. Også denne gang var rundt 90 tilstede.

 

Foredragsholder Petter Ingeberg. Foto: Terje Holm.

 

Fullt hus i Bystyresalen!

 

 

Kirkelandet kirke feirer som kjent 60 år i år. Petter Ingeberg ga tilhørerne en spennende historie, som det tok 14 år fra freden kom og til kirka sto ferdig. Gammelkirka fra 1878 var ei stor kirke med plass til 1200 personer. Kirka fikk unngjelde for tyskernes herjinger – 29. april 1940 gikk den opp i røyk – i en voldsom brann – og det gikk voldsomt fort! Takket være en innskytelse av sokneprest Haakon Seim, som frykta konsekvensene av bombinga, tok han seg inn i kirka før den tok fyr og berga ut en del av kirkesølvet og messehagl. Kirketomta blei etter hvert brukt til å sette opp butikkbarakker – eller «byens første kjøpesenter», som han sa.

Sverre Pedersen – lederen for gjenreisingsarkitektene i byen, ville flytte kirka som avslutning på «Oppfarten» og tegna den inn på Barmanhaugen. Den nye kirka skulle være et landemerke og sees på langt hold. Byarkitekt Korsmo ville imidlertid legge kirka til Fengselstomta (Tinghuset). Arkitekt Erik Rolfsen tegna kirke på Kirketomta. Ingeberg meinte at reguleringsarkitektene blei enig om at Fengselstomta  ville være den beste plassen. Det foregikk mange møter allerede i 1945, der tomtespørsmålet var tema. Flertallet på møtene gikk inn for Fengselstomta, menighetsrådet og formannskapet gikk inn for Kirketomta.

Diskusjonen nærmest raste i åra som fulgte. Kommunens planer satte imidlertid ny kirke på niende plass i prioritering av hva som måtte løses først. Først i 1954 blei tomtespørsmålet igjen satt på dagsorden og flere møter avholdt. Motstanden mot Fengselstomta var etter hvert blitt sterk! Et nytt alternativ tok form – kirka skulle legges til Roligheten. Bystyret vedtok reguleringsplana i juni 1956, og  da trodde nok de fleste at nå kom kirka relativt hurtig. Men Petter Ingeberg kunne fortelle forsamlinga om at ting tok mye lenger tid enn en skulle tro. I oktober 1956 vedtok bystyret i et maratonmøte at det skulle være en arkitektkonkurranse. Først 1 ½ år etter blei denne konkurransen utlyst og utkastet «Bergkrystall i Roser»  fikk juryens enstemmige tilslutning. Ingeberg ga oss en presentasjon av vinneren, arkitekt Odd Østby, som bare var 33 år gammel.

Først i 1961 vant firmaet Harry Mathiesen hovedentreprenørkonkurransen, en jobb mange mente at en lokal entreprenør ikke kunne klare! Grunnsteinen blei lagt ned 20. september 1961 med opptog og festivitas og tomtearbeidet tok til 11. desember. Ingeberg hadde et veld av bilder som viste bygginga og ikke minst et voldsomt stillas. Midt inni stillaset  satte Mathiesen opp ei stor kran, som sto på en sokkel midt inni. Med denne krana kunne arbeidet gå lettere med støping av vegger og tak. Veggene  var en voldsom konstruksjon – både arkitekt og ingeniører måtte virkelig tenke – arbeidet var et virkelig nybrottsarbeide!

Når taket skulle  gjøres ferdig, måtte arbeiderne klatre uten sikring. Det hadde ikke gått i dag! Krana måtte tas ned – del for del, før taket kunne gjøres ferdig. Det var imponerende billedmateriell Ingeberg kunne vise tilhørerne.

Kirka blei ikke ferdig innen planfristen. Først søndag 24. mai kunne menighetsformann Jan Backer lede prosesjonen opp til kirka – med prestene og biskopen i spissen og dermed var Kirkelandets kirke igjen åpen for folket – men denne gangen i Roligheten. Ei kirke  – der meiningene var sterke. Mange oppfatta ikke bygget som ei kirke, men i dag gjør de fleste det. Og folk utafor byen, ikke minst utlendinger, synes det er et unikt bygg!

Petter Ingeberg avslutta med historia om gaven som forsvant og om flere viderverdigheter rundt klokkespillet på taket, der en person klatra opp på taket og klipte over ledningene!

Med dette var en times foredrag over og applausen var stor – og fortjent. Leder i Nordmøre Historielag – Sverre Jansen – takka for et svært godt og informativt foredrag og overleverte Ingeberg en gavepakning med fin klippfisk! Han opplyste at årsmøtet var utsatt til lørdag 6. april og takka for nok et godt oppmøte og ønska alle vel heim.

 

Tor Larsen

Sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d