Foto: Terje Holm

Guttelvik trakk fullt hus!

 

Mandag 22. mai hadde Nordmøre Historielag sitt siste åpne temamøte  i vårsemesteret i bystyresalen. Foredragsholder var tidligere fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik, som sa han var glad for denne gang å bare stå for egne meininger!På grunn av tekniske vansker som IT- avdelinga  etter hvert tok seg av, blei foredraget litt forsinka. Dessverre blei det umulig å få brukt prosjektoren, slik at Guttelvik ikke kunne vise fram bilder og skjemaer. Men det tok både  foredragsholder og tilhørere fint!

Guttelvik så først på nasjonale utviklingstrekk, videre regionale og til sist lokale. Han tok fram befolkningsutvikling, pendling og arbeidsplassutvikling. Han kom ikke innpå så mye nytt, men det var en grei måte å formidle problematikken. Tida for «å stå på krava», meinte han var over. Det har vi gjort, men dessverre ikke fått gjennomslag.  Tør vi tenke nytt? Det var han usikker på, men det anbefalte han at vi måtte gjøre. Vi har ansvaret for at Nordmøre utvikles. Da må vi innse at det som er godt for naboen vår, kanskje også vil være godt for oss også.

Vi som bor i utkanten eller i «periferien» som han kalte det – var avhengig av hvordan de som sitter i sentrale strøk velger bl.a. tildeling av ressurser til oss i periferien. Ungdommen ute i periferien lokkes gjennom utdanning og arbeidsplasser til de sentrale områder – som Oslo/Akershus. Men også de mest sentrale strøk ute i periferien – som Trondheim og Bergen – opptrer på samme måte. Den økonomiske makt ligger i Oslo/Akershus og dermed ligger den politisk makt der også. Han ga et eksempel på «Mørebenken» som representerer fylket Møre og Romsdal – ikke har særlig makt. Her viste han til at partiet Høyre aleine i Akershus/Oslo har like mange stortingsrepresentanter som heile vårt fylke.

Guttelvik var også innom arbeidet med å styrke høgskolesektoren i fylket. På denne sektoren har vi tidligere samarbeidet dårlig. Han viste til at fylket har et godt næringsliv, vi er et idrettsfylke med bl.a. mange toppklubber, vi har en strålende natur – men vi er et kranglefylke – i alle fall meiner andre at vi er det. Kristiansund blei i sammenheng med rettsaka mot staten og det å endre fylkestilknytting – betrakta som et «sytesenter».

Hvordan skulle vi klare å løfte Nordmøre? Ikke gjennom trasige debatter og tema – ikke gjennom å dyrke tapene og nederlagene. Byen må samarbeide både med nabokommunene og ikke minst med vår naboby Molde. Molde og Kristiansund er hver for seg periferikommuner og små i den store sammenhengen. Sammen er vi sterkere og kan danne befolkningsgrunnlag til å bli en naturlig utviklingskraft i fylket. Campus er et utviklingsprosjekt som vil gi våre ungdommer muligheter de aldri har hatt i byen. Sammen med kommunens eget prosjekt – Normoria – som også har fått sterk statlig og fylkeskommunal støtte, vil dette være grunnlag for vekst og utvikling av byen framover.

Det var tydelig at forsamlinga satte pris på foredraget. Etter pausa, med utlodning, kaffe og kaker, kom det mange kommentarer og spørsmål til Guttelvik. Det var flere tidligere ordførere og kommunebyråkrater tilstede og enkelte kom med kommentarer.

Leder i Nordmøre Historielag, Sverre Jansen, takka for et utmerka foredrag og  overleverte Guttelvik klippfisk som takk. Han minte om at historielaget arrangerer byvandring på sørsida av Nordlandet 10. juni kl. 12.00 – oppmøte OSS-NOR.

 

Tor Larsen

sekretær

 

 

 

 

%d bloggere liker dette: