VELKOMMEN TIL MØTE I NORDMØRE HISTORIELAG, MANDAG 9. MARS 2020, KL. 19.00 I HÅNDVERKEREN.

Det er få av de vi har hatt som foredragsholdere i Nordmøre Historielag de siste årene, som har en så omfattende og sterk CV som Jan-Erik Larsen. Vi kjenner han som tidligere redaktør i Tidens Krav, som disponent i samme avis, som journalist, som statssekretær hos statsministeren og som aktiv driver av eget firma. Men vi kjenner han også som samfunnsdebattant, som dyktig møteleder og som foredragsholder.

Vi er litt usikre på hvem av disse posisjonene vi har spurt etter, men vi er glad for at han kunne komme og gi oss synspunkter på dagens tema:

NORDMØRES FREMTID.

Geografisk har det skjedd store forandringer. Flere kommuner kan neppe kalle seg nordmørskommuner lenger. Psykologisk har det også skjedd en forandring som hos noen; «Vi blir utradert som region», eller som hos andre: «Vi skal sannelig greie oss selv slik det har blitt». Noen litt apatisk, andre i kamphumør. Andre igjen ser etter nye muligheter; mot Trøndelag – skal utredes, eller mot en større kommunesammenslåing på Nordmøre.

Hva er det som må til for at kommunene på Nordmøre kan finne hverandre? Er det noen fremtid i å synes synd på seg selv? Er ikke det som skjer, og vil skje, menneskeskapt og kan finne en løsning langs den aksen.

Vi tror det blir en interessant kveld. Og kanskje kan noen få hjelp til avklaringer og litt lys over veien fremover.

Vi bare spør, men vi har innkalt Jan-Erik til å svare. Eller har vi det?

 

Møtene i Nordmøre Historielag er åpne for alle. Vi har enkel servering med loddsalg og det er flotte eldre årganger av årbøkene våre som loddes ut.

Du blir innkalt til møte via epost og vi ønsker å ha den rette epostadressen din.

Du kan lese om oss på vår «Hjemmeside» som er godt oppdatert med lokalhistorisk stoff: www.nordmorehistorielag.no

Eller du finner oss på Facebook-gruppen: Nordmøre Historielag. Der ønsker vi flere følgere.

Årboken selger vi på våre møter og du er hjertelig velkommen som medlem.

 

Neste møte er årsmøte lørdag 28. mars kl. 12.00, med vanlige årsmøtesaker og utdeling av Kuliprisen.

 

For styret

Sverre R. Jansen

%d bloggere liker dette: