foto Terje Block og Astrid Mollan

Nordmøre historielags åpne temamøte på mandag 16. oktober fikk stor oppslutning, med omlag 60 tilhørere tilstede.
Leder Sverre Jansen var ikke overraska over de mange frammøtte, for kveldens tema var spennende!
Aller først framførte Hedvig Wist sin prolog til byens 275 års jubileum. Hedvig kan å skrive, men jammen kan hun framføre også! Til stor applaus fra salen og med noen takkeord og blomster fra Jansen.

Kveldens foredragsholder, Bjørn Jakobsen – tidligere lærer og undervisningsinspektør i Kristiansund, fikk så ordet og presenterte forholdene lærerne i grunnskolen i Kristiansund sto overfor under krigen. Han bygget foredraget på sin hovedoppgave fra 1980 – tallet, der reglene for å bruke namn var svært strenge. Derfor presenterte han situasjonen anonymisert og bare få namn blei nemnt. Skoleverket i Norge var svært sentralstyrt og det var lettere for NS å få fram sine ideer og lover innafor denne sektoren enn på de fleste andre områder.

Det blei en kamp om holdninger og den første tida var lærerorganisasjonene lite villige til å ta et felles standpunkt. Derfor måtte den enkelte lærer ta stilling til hva som var rett og riktig.
Det kom krav om medlemsskap i det nye Lærersambandet, som på landsbasis fikk dårlig oppslutning. I Kristiansund slutta 15 av 20 lærere seg til, bare 5 av 30 lærerinner. At så mange lærere (mannlige) gikk inn i Lærersambandet i byen, var overraskende og Jakobsen hadde ikke noen god forklaring. Han viste til 3 viktige vedtak på sentralt hold i NS, som på mange måter trua lærerne til å gå inn i Lærersambandet. Men her var det altså forskjell på holdninga i Kristiansund og rundt om i landet.
Sjøl om oppslutninga om Lærersambandet var stor i Kr.sund, var det bare 1 lærer som gikk inn i NS og de andre var passive til å utføre de oppgavene NS ville de skulle gjøre.

Bjørn Jakobsen fikk fortjent applaus etter foredraget og Sverre Jansen takka for et kunnskapsrikt foredrag. Han fortalte at et sammendrag av dette foredraget, kommer i årboka for 2018.
Det var så pause med kaffe og mat.
Etter pausa fikk folk stille spørsmål til Jakobsen.
Øyvind Iversen fra Oslo, en av bidragsyterne i årets årbok, fortalte om bakgrunnen for sin artikkel.
Leder Sverre Jansen informerte om neste temamøte 6. november med Kjell Bugge og takka for et svært godt oppmøte!

Tor Larsen
sekretær

 


 
%d bloggere liker dette: