Årsmøtet i Nordmøre Historielag blei holdt i bystyresalen lørdag 6. april. Leder Sverre Jansen kunne ønske 24 medlemmer velkommen og fortalte at styret hadde vedtatt å utnevne  Jan H. Leithe til nytt æresmedlem – post mortem.

Jan H. Leithe

 

Det nye styret: Sverre Jansen (leder), Ove Bjerkan, styremedlem/arkivar, Bjørn Elgsaas, styremedlem, Borghild Moe, styremedlem, Johan B. Siira, styremedlem/arkivleder, Petter Ingeberg, vara, Astrid Eide, vara (ny), Tor Larsen, vara.

 

Styret og alle gode støttespillere samlet under årsmøtet.

 

Årsmeldinga viste stor aktivitet i 2023 og det gikk fram at de 10 åpne møtene samla rundt 770 personer. Størst oppslutning hadde historielaget på et felles møte med Freiøya Historielag på Knudtzonlunden med 110 personer –  der Odd Williamsen kåserte om storkonsul Knudtzon. I tillegg arrangerte historielaget gatevandring på Nordlandet fra OSS-NOR til Aasgaardsvikan, og hadde en markering av Holocaustdagen ved minnesmerket i Nerparken på Kirkelandet.

 

Medlemstallet er stabilt. Vår årbok – «Årbok for Nordmøre», går gratis til medlemmene, men selger også godt hos bokhandlerne i byen. Historielaget har de siste åra høsta mange godord for et variert innhold i boka.

 

«Jan H. Leithes Minnefond», som er en testamentarisk gave til lokalhistorisk arbeide fra tidligere leder Jan H. Leithe, har i åra 2012 – 2024 tildelt lokalhistoriske prosjekt rundt 1,8 millioner kr! Minnefondet vil fortsette med denne støtta framover også.

 

I tilslutning til årsmeldinga viste og fortalte Petter Ingeberg om boka «Festung Kristiansund», som vil komme ut i løpet av oktober. Han og Johan Brage Siira har gjort et stort arbeide med å samle inn opplysninger om tyskernes militæranlegg og deres  tilstedeværelse på hele Nordmøre under krigen.

 

Det blei mange gjenvalg under valga. Sverre Jansen fikk fornya tillit som leder, Bjørn Elgsaas gjenvalgt som styremedlem, mens Johan Brage Siira rykka opp som nytt styremedlem. Varamedlemmer blei Petter Ingeberg, gj.v., Astrid Eide, ny og Tor Larsen, ny som vara. Redaksjon for årboka blei gjenvalgt: Sverre Jansen, som redaktør, Ove Bjerkan, Terje Holm, Bjørn Elgsaas og Tor Larsen – alle medlemmer. Johan B. Siira fortsetter som arkivleder og Ove Bjerkan som arkivar. Knut Garshol og Birger Saltbones fortsetter som revisorer.

 

Etter at den formelle delen av årsmøtet var over, inviterte styret årsmøtedeltakerne på rundstykker og kaffe. Etter pausa fikk Tor Larsen ordet for å begrunne styrets vedtak om å utnevne tidligere leder, Jan H. Leithe, til lagets nye æresmedlem – post mortem. Styret la vekt på hans store arbeide i laget – gjennom 14 år som formann, 14 år som  arkivar, samt 11 år som redaktør av «Årbok for Nordmøre». Men i tillegg la styret også stor vekt på den testamentariske gaven Jan Leithe hadde gitt til lokalhistorisk arbeide på Nordmøre – gjennom Nordmøre Historielag. Leithe skulle fått prisen for lenge sida, men styret har vært skeptisk til å gi prisen til en avdød person. Men gjennom arbeidet med  Minnefondet, føler styret seg overbevist om at Leithes «ånd»  er tilstede i lagets hverdag. Dette gjør at styret trygt kan utnevne Jan H. Leithe til lagets nye æresmedlem. Styret vil henge opp bilde av ham med hedersbevisning i arkivets møterom, der alle  som besøker rommet, kan minnes han.

Med dette innslaget kunne nestleder Borghild Moe avslutte årsmøtet. Neste møte blir 22. april, der årets Kulipris også utdeles.

 

Tor Larsen

årsmøtesekretær

 

 

 

%d