Sissel Engvig om «Menn med utferdstrang» i historielaget. 

 

Mange hadde møtt fram i «Klubba» til Nordmøre Historielags åpne møte mandag 19. oktober, for å høre Sissel Engvig fortelle om menn med utferdstrang.

Leder Sverre Jansen ønska både foredragsholder og tilhørere velkommen til et møte der han så fram til mange gamle bilder, siden foredragsholderen var dattera til en fotograf!

 

Foredragsholder Sissel Engvig.

 

Sissel Engvig fortalte at hun ville fortelle om to svært ulike reiser og opplevelser, som hennes farfar og hennes far hadde foretatt. Hun starta med «Det var en gang…» for hun syntes reisene, som hennes farfar og far foretok henholdsvis rundt 1900 og rundt 1935, var som eventyr å regne.

 

Først ga hun oss et innblikk i familien fra før århundreskiftet ledsaget med bilder tilbake til 1875! Det er ikke hver dag vi opplever så gamle lokale bilder. Hennes oldefar Johan Konrad Engvig tok borgerbrev som fotograf i 1875 og han starta også byens første kino i 1908 – Torggatens Kinomategraf- i samme hus som butikken – Torggata 2. I dag er det fjerde generasjon som driver forretninga, men femte generasjon er kommet med i drifta.

 

Den økonomiske situasjonen rundt århundreskiftet var god og hennes farfar, Johan Osvald Engvig, begynte i læra og fikk hjelp til ei såkalt «dannelsesreise» til land i Europa, kombinert med å arbeide hos store fotografer spesielt i Tyskland. Vi fikk være med på denne turen som blei avslutta med 2 år hos et anerkjent fotofirma i Tyskland. Bare kort tid etter heimkomsten, fikk han tilbud om å dra til Ceylon og hovedstaden Colombo og arbeide i et stort og anerkjent fotoatelier der. Det var ei reise med et stort dampskip fra Tyskland som tok flere uker. Ceylon var et eksotisk land og vi fikk se mange bilder fra derfra. Engvig var en glimrende turner og opplevde å bli Ceylonmester under oppholdet.

 

Tilbake i Kristiansund viste Sissel Engvig oss foto fra byen før første verdenskrig. Den økonomiske situasjonen både for folk flest og for fotografene i Kr. Sund, endra seg sterkt på 1920- og 1930-tallet. Hennes farfar døde i 1930 og i forretninga var det nå bare arbeid til hennes onkel Rolf. Hennes far Jan A. måtte reise ut for å finne seg arbeide, og ved hjelp av farmora klarte han å skaffe seg nok penger til å reise med Syd-Amerikaskipet SS Salta til Argentina. Der skulle han oppsøke onkelen Odd Engvig, som hadde reist tidligere og etablert sin egen farm. Livet i Argentina var hardt, men han opplevde fine sosiale stunder blant gruppa av nordmenn som bodde i dette området. Faren fikk mulighet til å kjøpe egen farm, men ville først ta en tur heim til Kristiansund.  Sissel Engvig kunne fortelle om en heimtur utenom det vanlige, for faren hadde lite penger og måtte finne båter han kunne arbeide på for å komme seg tilbake til Norge.

Vel heime omkommer broren Rolf, og Jan A. Engvig må overta forretninga og eventyret i Argentina er over.

Med dette avslutter Sissel Engvig sine spennende fortellinger og hun forteller at hennes sønn Sergei hadde sittet og tatt opp foredraget på film.

Hun fikk sin velfortjente applaus og fra lederen Sverre Jansen fikk hun blomster og historielagets gule sydvest.

Etter pause med kaffe og kaker, fikk Engvig spørsmål og kommentarer.

Lederen takka  for frammøtet – og ønska alle tilbake til neste møte mandag 9. november, da Tom Kaasen vil ta for seg Mellemverftet og fartøyvern.

 

To faste møtedeltakere som fikk sitte nær hverandre: Bjørn Jakobsen og Magnhild Stokke Jakobsen.

 

 

 

Tor Larsen

sekretær

 

 

%d bloggere liker dette: