Rundt 50 var møtt fram i bystyresalen på Nordmøre Historielags åpne møte på mandag. Odd Williamsen  – «nyslått» pensjonist fra Nordmørsmusea, hadde et par måneder tidligere,  sluppet sin nye bok om Edvard Fliflet Bræin. Men før han slapp til, kunne lederen i historielaget, Sverre Jansen, ønske årets Kuliprisvinnere velkommen  – ekteparet Ann-Kristin Sørvik og John Harry Kvalshaug fra Averøya.

 

Ann-Kristin Sørvik og John Harry Kvalshaug mottok Kuliprisen 2024. Foto: Terje Holm

 

Terje Holm ga styrets begrunnelse for tildelinga. Først viste han til Sørviks lokale engasjement, som både strekker seg til et utall lokale aktiviteter og aktiviteter på fylkesnivå. Han la spesielt vekt på aktiviteten ved Kvernes stavkirke og å involvere skolene med besøk på alle de ulike attraksjonene i «Kvernes kulturområde»

John Harry Kvalsvik har gjennom sine røtter i en fiskerbondefamilie, formidla kystfolkets kår både til unge og gamle. Han la ned mye arbeide i å få fram sannheta om IRMA-forliset i 1944 og fikk reist minnesmerket i 2002. Begge har vært ordførere for SP i Averøy kommune og hatt tillitsverv på fylketsnivå.

Tor Larsen overleverte prisen og diplomet, mens Sverre Jansen overrakte blomster og klippfisk til applaus fra de frammøtte. Begge takka for prisen og følte seg beæret og fortalte at de kom tilbake trolig i november for å holde sine «takketaler».

Etter dette kunne historielaget by på kaffe og småkaker.

 

Odd Williamsen. foto: Terje Holm

 

Etter pausa fikk Odd Williamsen ordet for å fortelle om Edvard Fliflet Bræin. Kåseriet hadde han kalt «Den elegante musikanten», som også var tittelen på Williamsens nye bok om Edvard Fliflet Bræin. I en liten time tok han oss med rundt om i  Bræinfamilien – der vi for det meste fikk høre om Edvard Fliflet, men også om fader Edvard og farfar Christian. De er jo alle hedret med statuer i Bræinlunden, men Edvard Fliflet er den eneste som også har bysten sin i Den Norske Opera! Flifletnamnet hadde han forøvrig etter mora – Magnhild Fliflet fra Fåberg.

Som hos kunstnere flest, hadde Edvard Fliflet en litt spesiell oppvekst og et nokså «varierende» voksenliv. Han var født  i 1924 og oppvokst i Jullums gt.12.Ti år gammel satte han opp opera for barna i gata. Somrene blei ofte tilbrakt hos mormora i Fåberg og i følge Williamsen var ikke faren noen barnevennlig type.

Edvard Flifret var kommet opp i voksen alder før han fikk musikalsk støtte av sin far. Musikk var ikke noe å leve av, sa far Edvard og ønska at barna skulle finne seg noe de kunne forsørge en familie med.

Edvard Fliflet var en elegant komponist – en som gjorde seg ordentlig ferdig med sine arbeider – uten bruk av ytre effekter. Han utstrålte sjølsikkerhet, meinte Williamsen. Han var nærmest sjøllært som fløytist i Symfoniorkesteret, men fikk hjelp av reipslageren Ole Knudset, som var fast fløytespiller der. Edvard Fliflet  var en habil pianist – og tok organistutdanning  i 1945, og kunne være vikar for faren.

I Oslo holdt han seg mye sammen med en vennegjeng det meste av livet. Han var en romantiker, og hverken likte eller kunne utføre praktiske ting.

Han gifta seg med Karen Torjusen fra Risør. Hun var billedkunstner, men hadde jobb som kontordame og stabil lønn, som kom godt med i kunstnerfamilien.

Edvard Fliflet produserte og komponerte ganske mye musikk, som vi imidlertid ikke kjenner så mye til. Det var «lett» musikk, som filmmusikk og til kjente norske sangere som Jens Book Jensen. Dette ga brukbar inntekt, men den kom periodevis – og han brukte også mye penger sjøl.

Hans mest kjente komposisjon er nok «Ut mot havet» – oppdrag for Ålesund kommune, men mange kristiansundere meiner den er «deres»!

To kjente operaer er kommet fra han – som er svært ulike – «Anne Pedersdatter» fra 1970 og «Den stundesløse» fra 1976. I tillegg komponerte han flere orkesterverk og noe kammermusikk. Vi fikk også høre at han har skrevet og arrangert mange sanger for mannskor og vært dirigent.

Som mange andre kunstnere, hadde han alkoholproblem. Williamsen fortalte at hans venner og nære familie hjalp ham med bosteder langt vekk fra steder med alkohol, for at han skulle klare å gjøre seg ferdig med store komposisjoner, som «Anne Pedersdatter». Edvard Fliflet Bræin døde i 1976.

Odd Williamsen avslutta med å invitere folk til Symfoniorkesteret 17. mai, der de vil presentere en rein Flifletkonsert.

Det var tydelig at folk satte pris på et godt gjennomarbeidet kåseri, med mange fine bilder. Han fikk historielagets klippfiskpakke og kopp, som en liten takk fra leder Sverre Jansen. Møtet blei avslutta med trekning, før lederen  informerte om neste møte 13. mai, der Terje Holm vil fortelle om gulltransporten på Nordmøre i 1940.

 

Tor Larsen

Møtereferent

%d