MANDAG 18.MARS KL. 19.00 I
HÅNDVERKERN.

 

DETTE ER PETTER INGEBERG

Er det noen som har opptatt Nordmøre Historielag de siste årene så er det spørsmål rundt krigen på Nordmøre og i Kristiansund. De aller fleste som var aktive under krigen både på den ene og den andre siden er nå borte. Men vi ønsker å holde historien varm. Både for ikke å glemme, men også for å lære og å vite hva som faktisk skjedde.

Derfor er det en stor glede å være vitne til at Kristiansund kommune nå har ansatt en forfatter – Jon Christen Skeie – av bind 7 Kristiansunds historie. Vi har arbeidet og argumentert for det. http://nordmorehistorielag.no/kristiansund-historie-brev-til-ordforeren/

Petter Ingeberg er leder av gruppen som skal fore forfatteren med stoff eller fortelle hvor slikt er å finne. Han har selv arbeidet med tilrettelegging i lengere tid og blant annet presentert for gruppen bilder og fortellinger om krigen som mange av oss ikke har sett eller hørt. Men nå får vi del i Petter sin kunnskap og bildeaktiv.
Vi er svært glad for at han kommer denne dagen:

Møtene i Nordmøre Historielag er åpne for alle. Vi har en enkel servering og loddsalg. Vi innkaller via epost og er opptatt av at vi har din rette epostadresse. Vår adresse er post@nordmorehistorielag.no
Du kan lese mer om Nordmøre Historielag i våre årbøker som komme til alle medlemmer eller se også våre hjemmesider: http://Nordmorehistorielag.no

På hjemmesidene er det en innholdsfortegnelse av mange årbøker og en oversikt over innholdet i krigsarkivet. Nytt er det også at våre æresmedlemmer er kommet med på hjemmesidene.
Arkivene våre er åpne første onsdag i mnd. fra 18.00 til 20.00  http://nordmorehistorielag.no/arkiv/

Neste møte er årsmøte med utdeling av KULIPRISEN. http://nordmorehistorielag.no/kuliprisen/ Det er lørdag 6. april kl.12.00 i Håndverkern. Da blir det foredrag av mottakeren av årets Kulipris.

For styret

Sverre R. Jansen

%d bloggere liker dette: