Nordmøre Historielag åpna møtesesongen med Odd Williamsen og eidsvollsmennene fra 1814.

 

Nordmøre Historielag åpna haustsesongen mandag 7. september i nytt og større lokale – «Klubba» i Caroline kinosenter. Her kan en inkludere de som er avhengig av rullestol eller er dårlig til beins. Gledelig var det å se at det kom 2 med rullestoler på det første møtet!

 

Lederen, Sverre Jansen, kunne ønske i underkant av 40 personer velkommen. Kveldens foredragsholder, Odd Williamsen, var en kjent kar for medlemmene i historielaget fra flere tidligere foredrag. Denne gang var det to av eidsvollsmennene, begge født i Kristiansund, som Williamsen presenterte – Wilhelm Frimann Koren Christie og John Moses. Men det var bare Moses som representerte vår by, mens Christie representerte Bergen.

Williamsen har skrevet både bøker og artikler om de fire eidsvollsmennene fra Nordmøre, blant annet i årbøker for Nordmøre Historielag, og har en lett og underholdende måte å presentere stoffet på.

Odd W. Williamsen

Christie er jo kjendisen av disse to, stortingspresidenten vi gjerne trykker til våre bryst, sjøl om han pakka og dro fra byen som 14 åring, og etterpå så vi lite til han. Moses var, i forhold til Christie, en «særling», riktignok flink til å snakke, men under forsamlingene på Eidsvoll sa han visstnok ikke et ord! Christie var den liberale, Moses den sterkt konservative og en av de få unionstilhengerne på Eidsvoll. I ettertid har Moses fått et dårlig ord på seg her i byen, og det har vært mye strid om bekransing av hans minnesmerke fra 1914.

Mens Christie var blant de første som ønska å innføre et folkestyre i Norge, var Moses tilhenger til en sterk stat og uten noen konge!  Samtidig karakteriserte Williamsen John Moses som en genial forretningsmann.

Williamsen avslutta med to fornøyelige «fantasimonologer» han hadde skrevet om John Moses.

 

Etter pause, der folk fikk kaffe og et kakestykke etter skikkelig koronaopplegg, fikk folk stille spørsmål og kommentere ting Williamsen tok opp. Det var det flere som benytta seg av. Etter trekning av eldre årbøker, der det var artikler om eidsvollsmennene, kunne Sverre Jansen takke Williamsen med blomster og lagets flotte sydvest, som kan passe nå om dagen.

 

Han informerte om byvandring på Innlandet søndag 20. september med Asbjørn Jordahl og neste møte i Klubba 5. oktober med Karsten Alnæs og takka for godt oppmøte.

Styret på åpner møter høsten 2020.

 

Jan Luis Myklebust var på flere av Nordmøre Historielags møter.

 

Tor Larsen

sekretær

 

 

%d bloggere liker dette: