Nordmøre Historielag har starta opp de åpne møtene igjen etter nedstengningen. Da kommunen må bruke «Klubba» til andre aktiviteter dette halvåret, må Historielaget holde møtene i bystyresalen.

 

Leder i Nordmøre Historielag, Sverre Jansen, kunne ønske rundt 40 tilhørere velkommen. Foredragsholder var tidligere ordfører John Harry Kvalshaug og temaet var «Irma»-forliset. Hurtigruteskipet «Irma» var på tur nordover mot Kr.sund, og var kommet litt aust for Hestskjæret fyr da det forliste 13. februar 1944. Der lå det 2 norske MTB’er, som trodde hurtigruta og lastebåten «Henry» utgjorde en tysk konvoi og sendte 2 torpedoer mot begge skipene. «Irma» nærmest eksploderte og sank, og det kan være at folka på MTB-ene da blei overbevist om at dette var skip som frakta våpen/ammunisjon.

61 omkom fra hurtigruta og 4 fra lastebåten. Ett trettitall blei redda fra «Irma», blant dem passasjeren Muriel Wold fra Kristiansund og Kvalshaug fortalte både om henne (som i dag heter Michelsen og bor i byen – 99 år gammel!)  og andre som blei redda.

Kvalshaug viste til at forsvaret ikke ga opplysninger om at det var et hurtigruteskip de hadde senka. Lokalt snakka folk svært lite om hendelsen. Han viste til at folk var redde for at tyskerne ville hevne seg på folk på øyene i nærheten. Også rundt om i landet var det heller ikke mye snakk om dette, der det var overlevende eller etterlatte. Etter som åra gikk, begynte noen etterkommere å undersøke nærmere om hendelsen. De møtte lite imøtekommenhet fra forsvaret, heller motstand for at de ønska å få ut opplysninger. Enkelte ga imidlertid ikke opp og fikk kontakt med andre etterkommere. Forsvaret og en del historikere holdt imidlertid fast på at dette hadde vært et angrep på en tysk konvoi. Etter hvert kom det flere skildringer fra overlevende som i klartekst gikk imot forsvarets forklaringer. På 1990-tallet kom det flere skriftlige beretninger, som resulterte i at forsvaret måtte gi etter og beklage at det var skjedd en fryktelig feiltakelse fra MTB-enes side.

John Harry Kvalshaug var blitt ordfører i Averøy og ville ikke godta at saka bare skulle ende i en beklagelse. Han meinte at denne hendelsen måtte få sitt minnesmerke og både kommunestyret og mange etterlatte og overlevende støtta dette. Han klarte å få med seg fylkesmann Alv Jakob Fostervoll, som tidligere hadde vært forsvarsminister i flere år. Kvalshaug oppsøkte statsminister Bondevik, som også viste seg å være positiv. Forsvaret godtok å støtte minnesmerke med 900.000 kr, mot at kommunen også bevilga samme beløp. Dette opplevde Kvalshaug nærmest som en fornærmelse. Han fikk med seg Fostervoll til Oslo, der de oppsøkte daværende forsvarsminister Godal og etter 5 minutt hadde Fostervoll overbevist Godal om at staten tok alle utgifter!

Minnesmerket blei avduka ved Røeggen på Averøya 16. september 2002 av kong Harald – 58 år etter forliset med mange etterkommere og overlevende til stede.

John Harry Kvalshaug

Etter foredraget hausta Kongshaug stor applaus for sitt engasjerte foredrag! Etter ei kort pause, fikk han flere spørsmål og fra folk i salen blei det hevda at dette ikke var et forlis, men ei torpedering!

Han fikk stor takk og en pakke klippfisk av lederen i historielaget.  Jansen avrunda kvelden med å minne forsamlinga om neste møte 20. september, der Bjørn Ølander fra Romsdalsmuséet ville fortelle om Bjørnstjerne Bjørnson i Nesset.

 

Tor Larsen

sekretær

 

Det var godt oppmøte.

 

 

 

%d bloggere liker dette: