Styret i historielaget har besluttet å oppnevne Jan H. Leithe som æres­medlem post mortem. Dette markeres i forbindelse med årsmøtet.

 

 

DAGSORDEN ÅRSMØTET

 1. Godkjenning av dagsorden
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av to til å underskrive protokoll
 4. Årsmelding for Nordmøre Historielag
 5. Regnskap for Nordmøre Historielag
 6. Handlingsplan
 7. Vedtak om kontingent for 2024
 8. Budsjett for 2024
 9. Årsmelding for Minnefondet
 10. Regnskap for Minnefondet
 11. Valg
 12. Leder
 13. Styremedlemmer
 14. Varamedlemmer
 15. Redaksjon årboken
 16. Arkivarer
 17. Revisorer
 18. Valgkomite
%d