Karle Gjernes

LØRDAG 17. MARS 2018 I HÅNDVERKERNS LOKALER KL. 12.00

Styret i Nordmøre Historielag har besluttet å utdele
Kuliprisen for 2018 til KARLE GJERNES. Prisen er en statuett av Kulisteinen fra Smøla og et diplom.

«Kuliprisen er Nordmøre historielags pris for fortjenestefullt lokalhistorisk arbeide på Nordmøre. Navnet viser til runesteinen som ble funnet for vel 100 år siden på Kuløya «Kulisteinen» Prisen kan gis til personer og organisasjoner. Forslag til prisvinner kommer hovedsakelig fra kommunestyrene på Nordmøre.
Prisen er en statuett av Kulisteinen og et diplom og
tildeles på årsmøtet i Nordmøre Historielag.
Opprettelsen av Kuliprisen ble vedtatt av årsmøtet i Nordmøre Historielag i 1986. Statuetten er utarbeidet av Øyvind Storbækken og skulle ha en sokkel av tresorten pokkenholt. Materiale etter et skip som forliste på 1700 tallet ved Sæbuodden i Ramsøyfjorden. Det har dessverre ikke vært mulig å fortsette med en slik tradisjon med pokkerholt i sokkel. Det er mange år siden materiale fra skipet er oppbrukt. Men prisen er ikke mindre verdt av den grunn.»

KARLE GJERNES får prisen for et meget godt og trofast arbeid for lokalhistorie på Nordmøre og spesielt på Smøla. Det har vært en glede og en ære å ha han som mangeårig medlem i Nordmøre Historielag og som en meget dyktig samler og formidler av vår viktige historie.
Karle Gjernes har meg bred og allsidig utdannelse og arbeidserfaring. Han er visjonær og klarsynt. Har utdanning innfor realfag fra Universitet i Oslo og undervist i forskjellige skoleslag og på ulike steder.

Karle er politikker. Venstremann og med mange og tunge tillitsverv innfor politikken. Han er kulturbæreren. Har vært den som la til rette for at innbyggerne på Smøla skulle få de beste fasiliteter og rammer rundt kulturlivet.

Han har vært en initiativtaker for å få i gang Smøla historielag og et bygdearkiv for Smøla. Og har på den måten vært med å sikre Smølas historie for ettertiden.
Kuliprisen er en av flere priser som han har fått for sin innsats. Han er en samlende skikkelse og har fått utrettet utrolig mye på Nordmøre og Smøla.

Vi er glad for at han kommer på Årsmøte for å motta prisen.
Kuliprisen er blitt et ikon blant historieinteresserte på Nordmøre.
Etter foredrag av prisvinneren blir det enkel servering og årsmøte. De som deltar på årsmøte får også en gave fra historielaget.

I sitt foredrag vil Karle, som straks blir 81 år, si litt om de forandringar og opplevelser han har hatt i livet, og de oppgavene han har hatt. Han vil ta med noe fra transport og levekår fra krigsåra fram til i dag.

Sverre Jansen

 

%d bloggere liker dette: