LØRDAG DEN 22. AUGUST 2020 I HÅNDVERKERENS LOKALE KL.12.00.

(Koronasikkert. En meters avstand blir overholdt.)

 

Styret i Nordmøre Historielag har besluttet å tildele Kuliprisen for 2020 til

 

HELGE HEGERBERG

 

Prisen er en statuett av Kulisteinen fra Smøla og et diplom.

 

Det er få i nåtid som har brakt Nordmøres historie så godt fram i lyset som Helge Hegerberg. Det har han først og fremst gjort som journalist og forfatter. Men bakgrunnen er også en solid yrkeserfaring og en oppvekst på Rimstad i Tingvoll. Med en far som arbeidet på Ullvarefabrikken, og med en historie knyttet til fabrikken som han har tatt vare på med kulturvandringer ved flere anledninger. Ikke minst til Rimstadfossen og til Tingvoll Ull/Sellgrens veveri.

Helge Hegerberg er på et vis spesialist i næringshistorie. Kanskje mest i Nordmøres oljehistorie. I 2004 utga han boken Et stille diplomati, om Kristiansunds oljehistorie fra 1970 til 2004. Siden har han arbeidet utfyllende innenfor samme område, og er i dag rådgiver i Kristiansund kommune med næring som fokus.

Han har også skrevet bok om Sparebank1 – Nordvest, da banken fylte 175 år. Et flott arbeid. Bøker om Angvikas møbelhistorie og Krifasts kommunikasjonshistorie, hører også til hans produksjon.

Som journalist, var det ikke først og fremst sportsarrangement og lange kommunestyremøter som var tema, selv om det var litt av det og. Da var det kanskje mer fartøyvern, eldre båter og industri som sto i sentrum. Han har jo jevnt frekventert Mellemværftet for å ta vare på sin egen båt.

Men han har også vært vaktsjef i Romsdalposten, nyhetsredaktør i Tidens Krav, redaktør i Nordlands Framtid og nyhetsreporter i TV2. Vi husker han også som journalist i Adresseavisen i en årrekke.

Dette er ikke et fullgodt bilde av Helge Hegerbergs livshistorie, men en begrunnelse for hvorfor han blir tildelt Kuliprisen i Nordmøre Historielags jubileumsår.

Kuliprisen er blitt et ikon blant historieinteresserte på Nordmøre. Og vi er glade for at Helge Hegerberg kommer på årsmøte for å motta prisen og holde foredrag, etter at årsmøtesakene er gjennomført.

 

Årsmøte er åpent for alle interesserte, men stemmerett er forbeholdt medlemmer.

Det blir vanlige årsmøtesaker før foredraget av Helge Hegerberg.

 

 

Styret

Sverre R. Jansen

 

%d bloggere liker dette: