Nordmøre historielag har starta høstsemesteret med å følge Karen Flatø i ”Luthers fotspor”
Det var mange som ville følge Karen i hennes kåseri om Luther, så flere stoler måtte settes inn. I år er det 500 år sida Martin Luther spikra opp sine 95 teser på kirkedøra i Wittenberg og rundt om i heile Europa er det Lutherår.

Karen Flatø var for vel et år sida med på en lesertur for Vårt Land – med tittel ” I Luthers fotspor”. Med inntrykkene fra denne reisa rundt om i Tyskland, samt en del faglig kunnskap om Luther og hans liv, gikk Karen Flatø gjennom Luthers liv og lære. Han var nok i flere hundre år en av europas mest kjente personer, men blant den oppvoksende del av Europas befolkning er nok kunnskapen heller liten i dag.

For vår del av Europa, fikk Luthers lære mye å si for utviklingen. Hans lære var med på å demokratisere folk og samfunn og var meir åpen til å utvikle samfunna i denne retning – i motsetning til de landa som hørte til den katolske kirke og lære. Lekmannsbevegelsen var resultat av Luthers lære – og med Hans Nilsen Hauge i spissen, gjorde den mye for ”vanlig folk”.
En har lett for å sette Luther på pidestallen – men Karen Flatø understreka at han hadde et til dels svært negativt syn på jødene – noe Hitler visste å benytte seg av før og under den andre verdenskrig.

Det var tydelig at Karen Flatø var en ”dreven” taler, for kåseriet var framført høgt og tydelig og det var lett å følge henne!

Lederen i Nordmøre historielag, Sverre Jansen, takka for et godt framført kåseri og overrakte henne historielagets dataveske med Kuliprisemblemet som takk!

Da var det klart for kaffe og ”noko attår” og praten gikk lett rundt og over bordene.
Etter at pausa var over, orienterte Jansen forsamlinga om høstprogrammet, som mange nok hadde sett omtalt i Tidens Krav.
Etter dette presenterte han den nye årboka – og mange av forfatterne i boka var tilstede og fortalte litt om innholdet i artiklene sine.
Da var det klart for trekking av utlodninga og avslutting av møtet.

Tor Larsen
referent

 

%d bloggere liker dette: