Mandag 24. januar kunne leder i Nordmøre Historielag, Sverre Jansen, ønske folk velkommen til det første åpne møtet i 2022. Møtet med Nils Aukan 10. januar, måtte vi dessverre avlyse p.g.a. pandemien.

 

Temaet på møtet var svært uvant i historielagets regi  – Pop- og rockemiljøet i Kristiansund 1960-1980. Kveldens foredragsholder, lektor Bjørn Skarsem, klarte imidlertid på en fin måte å presentere temaet for forsamlinga, som denne gang var noe mindre enn vanlig. Utgangspunktet for foredraget, var boka han nylig hadde skrevet med samme tittel som foredraget.

Bjørn Skarsem har bodd i byen i 33 år og har arbeidet  ved St. Hanshaugen og Atlanten videregående skoler og har hatt stor interesse av dette musikkområdet.

Skarsem tok oss med på en musikalsk rundtur. Vi fikk høre om og ikke minst se mange av byens musikalske «stjerner» – personer mange av de tilstedeværende kjente igjen, sjøl om det var mange svært unge fjes vi fikk se.

Et av de første band han trakk fram – var Blue Star Band fra seint 1950-tall. Åge «Dinne» Tovan,  Odd Emil Hammervold,  Anders Olsen var kanskje byens første rockemusikanter  og de fikk etter hvert med seg Øyvin Bjørshol.  De var muligens bare rundt 12 år da de starta. Anders og Øyvin har jo holdt seg til musikken heilt opp til våre dager, sjøl om det nok er blitt mindre rock med åra. «Dinne» reiste jo bort fra byen og endte som ordfører i Lørenskog og stortingsrepresentant for AP.

Skarsem ga oss ei god  oversikt over de gruppene som dukket opp  – nærmest som paddehatter – ofte bare med to eller tre medlemmer. Noen eksisterte bare ett eller to år. Men på begynnelsen av 1960-tallet, ble gruppene større og  The Terrific Snakes og  The Beatmakers var representanter for disse gruppene, som holdt ut i mange år.  The Beatmakers vurderte Skarsem til å være byens første «ordentlige» band. Mange musikere hadde ofte en lang karriere.  Enkelte stifta stadig nye band, mens andre skifta stadig til nye grupper.  Det var ikke få som spilte i både 3-4  band i ungdomsalderen.

Labbdans rundt om på skolene, Nordlandets Roklubb, Tempohuset og  Folkets Hus resulterte i at mange nye band fikk spillejobber og kunne være årsak til at bandet eksisterte i flere år.  Sildetida på 1960-tallet førte med seg  flere dansefester på  lørdagene og behov for større orkester. Innimellom omtalen av band og musikanter blei vi også kjent med flere historier, som da orkesteret Anus ut på 1970-tallet skaffa seg synthesizer og prøvde den ut på gamle Dale skole og folk ringte politiet «for det er noen som kjører motorsykkel i gangene der»!

Noe stort visemiljø var det ikke i Kristiansund. Men på 1970-tallet blomstra det opp flere viseklubber, med til dels svært god kvalitet. Viseklubben Cato var nok den største. John Kinn har fortalt at denne klubben har vært avgjørende for at han fortsatt er aktiv visesanger. Alf Ekholm – fra musikklinja på Atlanten, blei sammen med musikklærerne på ungdomskolene viktige personer for ungdommer som var musikkinteressert både for visemiljøet og dansebanda. Noen av visesangerne i Cato markerte seg seinere på riksplan og de mest kjente var nok Stig Nilsson, Jan Dahlen og Lynni Treekrem.

Noen av banda fra 1980-tallet var i virksomhet til langt ut på 2000-tallet. Her trakk Skarsem fram Binders og ikke minst Stevenson, med trommeslageren Gjøsta Lindh.

Det bandet, eller orkesteret som nok har drevet lengst  – faktisk fra 1968 til 2016 – er Astrix. Leder har vært Geir Sakshaug og bandet har hatt en fast kjerne de første 20 åra, og Skarsem viste til Martin Hermundsli, Svein «Koppen» Lauritsen, Arve Lyngstad og Jarl Hennøen.  En ny Svein avløste den gamle Svein, og de siste 30 åra var Svein Råket fast i gruppa. Sang var det flere i gruppa som gjorde, men noen år hadde de Lynni Treekrem og Inger Lise Bøe som vokalister. Geir Sakshaug fortalte på møtet at Asterix hadde opp til 78 opptredener på 10 måneder og kunne ha opp til 4 spillejobber på ei uke i byen!

Tilhørerne ga Skarsem god applaus for foredraget! Han fikk overrakt Historielagets kopp og klippfisk. Etter pausa fikk folk kommentere og stille spørsmål, noe mange gjorde.

Sverre Jansen avslutta med å minne om neste møte 14. februar om motstandsmann og fotballspiller Georg Enge.

 

Tor Larsen

sekretær

 

 

 

%d bloggere liker dette: