Gulltransporten var tema for Nordmøre Historielags åpne møte mandag 13. mai i bystyresaler og foredragsholder Terje Holm samla fullt hus.

 

Før Terje Holm fikk slippe til, informerte Sverre Jansen, lederen i Nordmøre Historielag, om historielagets aktiviteter i sommer og første del av hausten. Allerede lørdag 10. juni blir det besøk på Kvalvik Fort, lørdag 24. august blir det byvandring på den østligste delen av Goma med øyene, 7. september besøker vi Reperbanen i Brunsvika. Først 30. september blir det vanlig møte, men det blir et spesielt møte for historielaget. Da vil  Johan B. Siira og Petter Ingeberg redegjøre for deres bok «Festung Kristiansund», ei bok som lanseres på møtet og som historielaget er med og gir ut. Det blir et møte mange ser fram til, sa Jansen.

 

Foredragsholder Terje Holm

 

Deretter var det klart for Terje Holm. Han hadde det siste året samla stoff gjennom intervju og skriftlige beretninger fra folk som hadde vært involvert i gulltransporten. De kjente beretningene om gulltransporten stopper opp ved Gjemnes, men Terje Holm kunne fortelle at transporten foregikk også fra Gjemnes til Kvalvåg på Tingvoll Sørland, før den gikk nordover.

 

Holm tok forsamlinga med fra det som skjedde 9. april i Drøbaksundet og seinere på dagen i Oslo og at kongefamilien og kortesjen med lastebiler med Norges Banks gull så vidt hadde kommet seg fra Oslo, før de tyske troppene marsjerte opp Carl Johans gate. Vi fikk være med på transporten videre til Molde, dit både konge og gullbeholdninga kom. For oss møringer var det både spennende og interessant å høre om alt som skjedde i Molde og dagene etter. Det var dramatiske timer og det er utrolig at ikke folk og materiell kom til skade i særlig omfang. Ds «Driva» fra Møre Fylkes Rutebåter (seinere MRF) fikk lasta inn en del gull før den dro over Hustadvika og fikk sitt førte stopp i Ramsvika ved Visnes på Eide. Der blei den angrepet av tyske fly med bomber og beskutt med mitraljøser, det samme med hus og folk i nærheta. Også her var det utrolig nok lite skade. Etter at flyangrepene var over, gikk «Driva» videre til Gjemnes. Dit kom også de fleste av de gjenværende av myndighetspersonene i Molde. Folk blei innlosjert i «alle kroker» rundt om på gardene og det heter seg at Einar Gerhardsen fikk sove på spisebordet på Brusetgarden!

 

I løpet av kvelden kom resten av gullet fra Molde i lastebiler til Gjemnes. Det blei bestemt at «Driva» ikke kunne frakte gullet videre – til det var det fare for båt og last, men også problem med å skaffe kol til maskina. 5 skøyter  blei tilsagt og i løpet av noen timer blei gullet lasta over til skøytene. 447 kasser med gull blei omlasta uten at en kasse havna i sjøen. De 5 skutene dro fra Gjemnes til Kvalvåg på Tingvoll. Der kunne de ligge ved ishuset.  Ved ishuset lå det ofte fiskeskøyter og skøytene med gullet kunne bli forveksla med slike båter og kunne derfor ligge ganske sikkert der.

 

Resten av natta gikk greit, med unntak av at en av bankfunksjonærene fra Lillehammer døde plutselig – trolig pga påkjenningene de siste dagene. Han blei begravd to dager etter, Olav Areklett forrettet og bare ei lita forsamling var tilstede. Etter krigen reiste befolkninga ei minnestøtte på Flemma. En del av myndighetspersonene, som Einar Gerhardsen, var med på skutene, der siste stopp var Gullstein, før skutene for full fart gikk til Titran. 5. mai gikk de fra Titran og 9. mai kom de velberga fram med folk og den kostbare lasten! Flere av skipperne blei forhørt av tyskerne seinere, men til alt hell fikk det ikke følger for noen av dem.

 

Godt oppmøte i Bystyresalen

 

Med dette var nok et interessant foredrag i historielagets regi over. Terje Holm fikk sin fortjente  applaus fra publikum, mens Sverre Jansen takka og overleverte velfortjent klippfisk! Etter flere kommentarer og spørsmål kunne Sverre Jansen avrunde møtet,  ønske alle vel heim og velkommen  til Kvalvik Fort 10. juni.

 

Tor Larsen

Referent

%d