Ole Øverland viser boka fram til Andreas Sandvik. Foto: Astrid Mollan.

Hvis du lurer på hvorfor våre nabokommuner ikke vil slå seg sammen med Kristiansund, får du mye av svaret her. Ole Øverland fortalte om sin bok på Nordmøre Historielags møte 24.04. Det var nok flere enn jeg som bøyde hodet i skam. Denne bør leses av alle som er opptatt av vår nære historie. Hans råd var at vi må være veldig forsiktige med behandlingen av våre naboer fra nå av hvis fremtiden skal bli bedre. Boka koster kr 300

REFERAT

Mandag 24. april var det presentasjon av to bøker på kveldens åpne møte i Nordmøre Historielag. Rundt 30 personer var møtt fram for å høre om to av bøkene som har fått støtte av Jan H. Leithes Minnefond siste året. Minnefondet har i år støtta 8 bokprosjekt på Nordmøre med 135.000 kr.

Lederen i Nordmøre Historielag ønska begge forfattere velkommen – Ole Øverland fra Gjemnes og Einar Oterholm fra Halsa.
Ole Øverland presenterte boka om Gjemnes kommune først. Med bakgrunn som tidligere ordfører og fylkesordfører loste han forsamlinga gjennom 50 år med medgang og motgang for kommunen på en fremragende måte . Han tok for seg det generelle innholdet først, men avslutta med å vise til en del politiske utfordringer kommunen har hatt – ikke minst til Kr.sund. Her kunne han tråkke litt ”i salaten” gjennom sine politiske posisjoner – i følge ham sjøl, men han hadde stort sett brukt stoff fra avisene i Kristiansund og Molde.

Einar Oterholm presenterte boka om Halsa Husmorskule på en litt anna måte – og som tidligere lærer benytta han muligheta til å vise innholdet gjennom tekst og ikke minst bilder. Han tok oss med tilbake til 1850 åra, da de første ideene til husmorskoler kom fra Petter Knudsen Vaagland. Forsamlinga fikk så et godt innsyn i det arbeidet som blei gjort for å etablere husmorskoler på distriktet, fra Øksendal via Tingvoll, Gjemnes og til Straumsnes, der den første faste husmorskole blei etablert – Nordmøre Husmorskule. Den holdt til på Øydegard mellom 1921 – 1939. I 1940 var det planer om å etablere husmorskole på Halsa, men krigen stoppa oppstarten dette året. Året etter kom den i gang og fikk namnet Halsa Husmorskule. Den tok i mot 32 elever i året og blei drevet til 1971. Da blei skolen gjort om til Nordmøre fagskole i husstell fram til 1977, da det blei slutt på husmorskolen og den blei omgjort til videregående skole.

Begge innledere fikk stor applaus fra forsamlinga og en stor takk fra lederen i historielaget! Etter ei god pause med kaffe og litt mat med utlodning, blei det anledning til spørsmål og kommentarer. Det var flere som hadde merka seg siste del av Øverlands presentasjon og det kom noen kommentarer til dette.

Sverre Jansen kunne ønske alle god tur heim og velkommen tilbake 15. mai, der Tiden Kravs historie vil være temaet.

Tor Larsen
referent

%d bloggere liker dette: